Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 11 mei 2005.

Bijschriftwoensdag, 11 mei 2005

Bloedgetuige

De plaats komt er niet op aan, het gaat erom dat ons gebed een waarachtig gebed is.

Economiewoensdag, 11 mei 2005

Productie Dr. Oetker geheel in Leeuwarden

Leeuwarden – Dr. Oetker concentreert de hele Nederlandse productie noodgedwongen in Leeuwarden. Het voedingsmiddelenbedrijf heeft 60 procent van zijn afzet verloren, doordat een aantal grote klanten de contracten niet verlengd heeft.

Economiewoensdag, 11 mei 2005

Onrust over verlies banen bij Postbank

PRIVATE tr ack:<t1.000> Leeuwarden – Bij de vestiging van de Postbank in Leeuwarden is grote onrust ontstaan onder het personeel over het mogelijk verdwijnen van 120 it-banen. Begin deze week zijn tweehonderd personeelsleden toegesproken door R. Schuurman van vakcentrale de Unie. Topman M. Tilmant van de ING Groep waar Postbank onder valt beweerde recentelijk in overleg te zijn met de sociale overlegorganen over het mogelijk uitbesteden van vooral it-werk. ,,Nonsens”, zegt Schuurman, ,,de verzekeraar opereert solo in deze.”

Hoofdartikelwoensdag, 11 mei 2005

Net verkozen…

De Britse premier Blair was donderdag nog niet herkozen of de oproepen aan zijn adres om bekend te maken wanneer hij opstapt waren niet van de lucht. Blair heeft daar weinig oren naar. De Britse premier zegt deze nieuwe regeerperiode gewoon vol te willen maken. Maar ook al zou hij dat niet willen, dan zou hij het nog niet zeggen om niet onnodig zijn machtspositie te ondermijnen. Een regeringsleider die nu al laat weten wanneer hij er mee ophoudt, verliest gezag.

Regiowoensdag, 11 mei 2005

Fryslân krijgt ‘night of the proms’

Leeuwarden - Fryslân krijgt zijn eigen editie van de night of the proms . In het tweede weekeinde van oktober wordt in het FEC in Leeuwarden het nieuwe Music & Show Event gehouden. Het is te vergelijken met het succesvolle evenement in de Royal Albert Hall in Londen, zegt FEC-manager D. Sibma. Hij verwacht ruim tienduizend bezoekers.

Regiowoensdag, 11 mei 2005

Provincie heeft geen geld voor een garage bij het nieuwe provinsjehus

Leeuwarden – Het Fries provinciebestuur ziet geen mogelijkheden een nieuw Provinciehuis met parkeervoorziening te bouwen binnen het door Provinciale Staten (PS) gestelde budget van 49,7 miljoen euro. ,,Voor dat bedrag kun je geen degelijk, flexibel en representatief gebouw maken”, aldus gedeputeerde Baas.

Regiowoensdag, 11 mei 2005

Voorlopig geen fusie van Friese gemeenten

Leeuwarden – Een gemeentelijke herindeling in Fryslân zit er de komende jaren nog niet in. De provincie en de gemeenten gaan eerst een visitatiecommissie instellen, die op z’n vroegst in 2007 volgens objectieve criteria de ‘bestuurskracht’ van de gemeenten gaat beoordelen. Vervolgens krijgen de gemeenten twee jaar de tijd om hun functioneren te verbeteren. Pas wanneer dat niks oplevert, kan de provincie in actie komen om met zachte of harde dwang zwakke gemeenten samen te voegen.

Regiowoensdag, 11 mei 2005

Zuinig Wetterskip

Leeuwarden - Wetterskip Fryslân heeft zijn nieuw- en verbouwplannen ter waarde van zeventien miljoen euro acuut stilgelegd. Reden zijn de ingrijpende bezuinigingen die het algemeen bestuur heeft opgelegd. Waarschijnlijk worden de geplande districtskantoren in Dokkum, Drachten en Joure door een radicale structuurwijziging overbodig gemaakt.

Geloof & Kerkwoensdag, 11 mei 2005

‘Opwekking’ verwacht 45.0000 bezoekers

Leeuwarden - De jaarlijkse pinksterconferentie van Opwekking, die vrijdag begint en tot en met pinkstermaandag duurt, verwacht dit jaar 45.000 bezoekers. Daarmee trekt Opwekking ,,meer bezoekers dan ooit’’, aldus Joop Gankema van Stichting Opwekking.

Geloof & Kerkwoensdag, 11 mei 2005

Katholieken en hun grote gezinnen

Leeuwarden - Het is voor katholieke gezinnen heel lang ‘normaal’ geweest om veel kinderen te krijgen. De verzuiling maakte in Nederland de normen binnen de zuil tot wet. Daarom mocht de kerk zich in Nederland sterk bemoeien met het gezinsleven, tot de voortplanting aan toe.

Geloof & Kerkwoensdag, 11 mei 2005

Adviseur van de Raad van Kerken bedreigd

Leeuwarden – Greetje Schuurmans, adviseur namens stichting Leefbaar Friesland in de Friese Raad van Kerken, is bedreigd door vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Witmarsum. Dinsdag vertelde ze wat haar is overkomen na de vorige vergadering van de Raad van Kerken in Friesland. Daarin had CDA-Tweede Kamerlid Rendert Algra onder meer gezegd dat Witmarsum met de ondersteuning en opvang ,,burgerlijk ongehoorzaam” is en ,,het systeem saboteert”. Dat hij die uitspraken had mogen doen, werd haar persoonlijk kwalijk genomen, vertelde Schuurmans.

Geloof & Kerkwoensdag, 11 mei 2005

Op zoek naar nieuw thema

Leeuwarden – De landelijke Raad van Kerken gaat op zoek naar een nieuw overkoepelend thema, als vervolg op het ‘conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’ uit de jaren tachtig. Dat meldde algemeen secretaris Ineke Bakker van de landelijke RvK dinsdag in de Friese Raad van Kerken.

Sportwoensdag, 11 mei 2005

Koploper Workum speelt gelijk bij gedegradeerde AVC

Leeuwarden – Zwaluwen mag nog altijd hoop koesteren op een verlenging van het verblijf in de eerste klasse E. Naaste concurrent The Knickerbockers verloor disndagavond het inhaalduel tegen Flevo Boys.

Sportwoensdag, 11 mei 2005

Buitenspeldoelpunt houdt RWF in de race

Oosterwolde – Het zijden draadje waaraan RWF in de vierde klasse B bungelt is nog steeds flinterdun. Dinsdagavond stond het in Oosterwolde op knappen, maar de formatie van trainer Hielke Kerkstra greep in het inhaalduel tegen De Griffioen de laatste strohalm in de strijd om lijfsbehoud.

Sportwoensdag, 11 mei 2005

Burghout sluit gang naar de rechter niet uit

Leeuwarden - John Burghout van de fierljepafdeling Zwaagwesteinde stapt mogelijk naar de bestuursrechter als het bestuur van het Frysk Ljeppers Boun (FLB) het advies van de Technische Commissie overneemt de fierljepaccomodatie van Zwaagwesteinde af te keuren. Hij zegt een schriftelijke belofte van het bestuur te hebben dat hij uitstel krijgt.

Weerwoensdag, 11 mei 2005

Meer zon

Vandaag is er bewolking, lokaal nog een buitje, maar de zon breekt ook nu en dan door. Het wordt 12 graden en de noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Vannacht koelt het af tot 3 graden. Morgen is het droog en schijnt de zon vaker. Met 14 graden als temperatuur is het ook warmer.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties