Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 11 mei 2016.

Economiewoensdag, 11 mei 2016

Friese steun voor patentenactie’s

Leeuwarden - Het initiatief van Staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw om een einde te maken aan het patenteren van natuurlijke eigenschappen van groente door multinationals als Monsanto en Syngenta kan rekenen op Friese steun. ,,We wiene yn positive sin ferbjustere. It is in nij lûd en we fine dit in goede saak", zegt Tine Pasveer van Roeach in Joure die met collega Tine Sietsma de Zadenbibliotheek in die plaats heeft opgericht.

Hoofdartikelwoensdag, 11 mei 2016

Respect vraagt om zorgvuldigheid

De herdenkingsdagen van oorlog en vrede, 4 en 5 mei, zijn voorbij, maar in de hoofden en harten van groepen mensen wijkt de herinnering aan wat er is gebeurd, nooit. Dat geldt in toenemende mate voor mensen die na de Tweede Wereldoorlog betrokken zijn geweest bij Nederlandse (VN) missies. Daarvan zijn er in de afgelopen jaren veel geweest, vanaf 1950 ongeveer zestig. Regelmatig verschijnen verhalen van veteranen die na terugkomst moeite hebben om in het gareel van de Nederlandse samenleving te komen. Een deel van hen klaagt over de wijze waarop ze naar hun gevoel aan hun lot worden overgelaten. De overheid doet steeds meer voor veteranen, maar dat beleid leidt niet bij iedereen tot tevredenheid.

Regiowoensdag, 11 mei 2016

Koopzondag leidt opnieuw tot discussie

Drachten - Bij de inspraakbijeenkomst van de gemeenteraad van Smallingerland over de invoering van de koopzondag, lieten gisteren opnieuw veel ondernemers zich uit vóór de zondagopenstelling van winkels. Slechts enkele insprekers spraken zich uit tegen de koopzondag.

Regiowoensdag, 11 mei 2016

Onderzoek: veel fouten bij ruimen graven in Huizum

Leeuwarden - Er zijn veel fouten gemaakt bij het opruimen van graven op begraafplaats Huizum in Leeuwarden. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Berenschot.

Regiowoensdag, 11 mei 2016

Impasse dreigt bij weidevogeltellingen

Leeuwarden - De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) ligt in de clinch met het Collectievenberaad over de vergoeding voor de weidevogeltellingen in het land. Deze week heeft het bestuur van de BFVW besloten niet in te stemmen met een voorstel van de koepel van agrarische natuurverenigingen (collectieven) in Fryslân. Als beide partijen het niet alsnog eens worden, overweegt de BFVW de telgegevens niet meer door te geven.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties