Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 14 november 2015.

Economiezaterdag, 14 november 2015

Jumbo in Tinga wil naar groter pand

Sneek - De Jumbo in de Sneker wijk Tinga wil verhuizen naar een groter nieuwbouwpand in de wijk. De huidige winkel aan de Molenkrite is te klein en niet goed bereikbaar voor klanten en vrachtvervoer.

Economiezaterdag, 14 november 2015

Boerengrond blijft stijgen in prijs, met af en toe dipjes

Leeuwarden - De prijzen van landbouwgrond blijven de komende jaren stijgen, al zullen er tijdelijk wel perioden zijn met iets lagere prijzen. Dat stelt voormalig landbouwminister Cees Veerman in Boerderij Vandaag. Ook agrarisch makelaar Jouwert de Vries in Stiens is die mening toegedaan. ,,Wanneer je kijkt naar de afgelopen jaren is er altijd wel sprake geweest van golfbewegingen, maar duidelijk is wel dat de prijzen steeds hoger worden. Ze zullen ook niet meer op het niveau komen van enkele jaren geleden. Sterke pieken en dalen zullen er niet komen."

Economiezaterdag, 14 november 2015

Friese medewerkers AB Vakwerk helpen bij pedicure Griekse koeien

Leeuwarden - Het is nogal een klus voor de medewerkers van AB Vakwerk. Zeven klauwverzorgers helpen Griekse boeren bij de pedicure voor hun koeien. In tien weken moeten 4600 koeien onder handen worden genomen op 23 bedrijven.

Hoofdartikelzaterdag, 14 november 2015

ABN Amro en de logica van banken

De bank ABN Amro gaat naar de beurs en wel op 20 november. Ongeveer 20 procent van de aandelen worden aangeboden, een jaar later een vergelijkbare portie. De Staat der Nederlanden, die nu eigenaar is van de bank, behoudt voorlopig de meerderheid van de aandelen.

Hoofdartikelzaterdag, 14 november 2015

1411 hoofdartikel - Grote veranderingen in kerken

Het is crisis in de kerken. De achteruitgang in ledental en in kerkbezoek maken het noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft verregaande bezuinigingsplannen, met inbegrip van het sluiten van kerkgebouwen en vermindering van eucharistievieringen. De grootste protestantse kerk in ons land, de PKN, zit midden in een proces om besluiten te nemen die de kerk helpen om met minder mensen te werken volgens een simpeler organisatiestructuur. Ook hier wordt de achtergrond mede gevormd door minder kerkleden en afgenomen beschikbaarheid van mensen.

Regiozaterdag, 14 november 2015

Wadbeheerders gaan plastic in zee aanpakken

Harlingen - Verschillende organisaties gaan de komende periode de strijd aan met het plastic afval in de Waddenzee. Het afval is een groeiend probleem voor het gebied en eenduidig beleid ontbreekt.

Regiozaterdag, 14 november 2015

CDA wikt en weegt over vluchtelingen

Leeuwarden - Christendemocraten hebben, vanuit de Bijbelse opdracht, de plicht vluchtelingen onderdak en veiligheid te bieden. Tegelijkertijd moeten zij onder ogen zien dat de samenleving door de komst van grote aantallen vluchtelingen voor grote vragen staat.

Regiozaterdag, 14 november 2015

Financiering duurzaam Thialf loopt spaak

Heerenveen - Nog altijd zit er geen schot in de zelfvoorzienendheid van ijsstadion Thialf op energiegebied. Gisteren werd het verbouwde Thialf heropend, maar nog altijd is er geen duidelijkheid over de zonnepaneleninstallatie die op het dak moet komen.

Regiozaterdag, 14 november 2015

IJsvloer Thialf had jarenlang hoogteverschil

Heerenveen - De ijsvloer van ijsstadion Thialf in Heerenveen heeft jarenlang 'scheef' gelegen. Het hoogteverschil in de betonnen ondergrond liep op tot zes centimeter. Daardoor was ook het ijs zelf niet gelijkmatig, al ging het daar om een minder groot verschil. ,,Eigenlijk gingen de schaatsers heuveltje op, heuveltje af", zei Thialf-directeur Eelco Derks gisteren.

Regiozaterdag, 14 november 2015

Herindeling in noordwesten van Fryslân stap dichterbij

Wommels - De gemeenteraden van Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt hebben ingestemd met het ontwerp voor een gemeentelijke herindeling. Dat gebeurde gisteravond bijna unaniem. Alleen op het Bildt stemden de vier raadsleden van Frije Bilkerts tegen het samenvoegen van de drie gemeenten tot de gemeente met de werktitel Westergo op 1 januari 2018. Frije Bilkerts vindt dat de inwoners meer bij het besluit betrokken hadden moeten worden.

Geloof & Kerkzaterdag, 14 november 2015

Open huis in verbouwde kerk Siegerswoude

Siegerswoude - Na enkele maanden van verbouwen is het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Siegerswoude-De Wilp weer in gebruik genomen. De eerste dienst werd gehouden op dankdag voor gewas en arbeid. Tijdens de dankdagdiensten werd stilgestaan bij de heropening. Zaterdagochtend is de kerk open voor iedereen die een kijkje wil nemen.

Geloof & Kerkzaterdag, 14 november 2015

Nog vier ton nodig voor nieuwe Roosevelthuis

Lunteren Er is nog vier ton nodig voor de inventaris van het nieuwe Roosevelthuis. Dat zei ds. Gerrit de Fijter gisteren tijdens de synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland in Lunteren. Hij deed een oproep aan diaconieën om het laatste gat te dichten. Naar verwachting zal het vernieuwde diaconale vakantiecentrum annex conferentieoord op landgoed Hydepark in Doorn in maart volgend jaar opengaan. Het vakantiehotel is bedoeld voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding.

Geloof & Kerkzaterdag, 14 november 2015

Protestantse Kerk krijgt 'bisschoppen'

Lunteren - Het aantal regionale kerkvergaderingen in de Protestantse Kerk in Nederland wordt drastisch teruggebracht - van 74 naar acht à tien - en aan het hoofd hiervan komen 'bisschoppen' te staan. Dat betekent dat er in de toekomst voor heel Fryslân waarschijnlijk één regionale kerkvergadering (classis) komt. Dat is de uitkomst van de vergadering van de synode van de Protestantse Kerk in Lunteren. De ongeveer 75 synodeleden namen donderdagavond unaniem het rapport Kerk 2025. Waar een Woord is is een weg aan, als uitgangspunt 'voor verdere uitwerking en onderzoek' voor het beleid van de Protestantse Kerk.

Sportzaterdag, 14 november 2015

Friese spel aan basis van de internationale damsport

Door Daan Rieken

Sportzaterdag, 14 november 2015

Na Van der Kooijs Amerikaanse droom komt Aris

Door Nathan Sprey - Welke basketballer droomt niet van Amerika? Jan van der Kooij speelde vier jaar in het universiteitsteam Longwood voor hij bij Aris terecht kwam. Naast het harde trainen en studeren, ging hij in Amerika op zoek naar zijn roots.

Sportzaterdag, 14 november 2015

Bakkati brengt bij Ajax lessen van Foppe in de praktijk

Door Lars Goerres

Sportzaterdag, 14 november 2015

Geblesseerde Overgoor: Misschien mis ik wel geen duel tot de winterstop

Door Daan Rieken -


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties