Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 14 oktober 2005.

Achtergrondvrijdag, 14 oktober 2005

Islam is prima verenigbaar met democratie

De islam is niet onverenigbaar met democratie. Maar omdat mensen met extremistische opvattingen aanzetten tot geweld of zelf geweld plegen, gaan spanningen in de samenleving steeds meer langs de scheidslijn van religie lopen. En dat is zorgwekkend, stelde premier Balkenende gisteren tijdens een toespraak op de Károli Gáspár Gereformeerde Universiteit in Boedapest, waar hij deze week een eredoctoraat ontving voor zijn inzet voor christelijke waarden in de nationale en internationale politiek. Hieronder volgt een bewerking van zijn rede.

Achtergrondvrijdag, 14 oktober 2005

Christelijk onderwijs moet leiders afleveren

Betrokken en creatieve gelovigen kunnen met kleinschalige creatieve initiatieven hun christelijk onderwijsinstituut nieuwe identiteit in kunnen blazen. Dat betoogde prof. dr. James Kennedy gisteren tijdens de Bavincklezing, gehouden ter ere van het 125-jarig bestaan van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hieronder een bewerking van zijn toespraak.

Achtergrondvrijdag, 14 oktober 2005

Kernenergie als realistisch alternatief

Als het afgelopen jaar één grote wending in de opinievorming plaatsgevonden heeft op energiegebied, dan is het de mening over kernenergie. Dat vindt Frank van den Heuvel. Nadat kernenergie jarenlang taboe was in Nederland, is het nu weer actueel en wordt kernenergie als een realistisch alternatief benaderd. Dat is winst, logisch en biedt

Agendavrijdag, 14 oktober 2005

Klassiek

Con Amore Musica Zondag wordt er om 16.00 uur een concert gegeven in de Sint Piterkerk te Grou door Vocaal Ensemble Con Amore Musica uit Witmarsum .

Bijschriftvrijdag, 14 oktober 2005

Geheiligd leven

Dat is het eerste dat Noach doet, zodra hij de ark verlaten heeft: hij bouwt een altaar voor God.

Cultuurvrijdag, 14 oktober 2005

Grootkoor steelt de harten van het publiek

Al geruime tijd - ongeveer vijftien jaar - zijn de Grootkoren niet meer weg te denken uit het Nederlandse muziekgebeuren. In en om Drachten is de beweging ontstaan en het idee van projectmatig zingen in een grootschalig koor is overgeslagen naar andere provincies en heeft zo nationale vormen aangenomen. Ieder jaar worden de zogenoemde koorprojecten georganiseerd en na enkele maanden repeteren afgesloten met een groots concert.

Cultuurvrijdag, 14 oktober 2005

Sterk Fries met humor en poëzie

Het nieuwe programma van Frederike Kleefstra en Corinne Staal staat al weer even op de planken en dat kan je merken. Het programma loopt lekker door, vondsten die vertragend werkten zijn er uit gehaald, kortom: Oerémus staat als een huis en waait als een warme wind om je heen.

Economievrijdag, 14 oktober 2005

Spinder Products Harkema ontslaat 33 werknemers

Harkema – Bij Spinder Products verdwijnen dit jaar dertig banen. Volgens interimmanager W. Slot verliezen daarmee 33 mensen hun werk. De functies waarom het gaat, zijn verdeeld over het gehele bedrijf. De werknemers van het meubelmakersbedrijf zijn gisteren ingelicht over de plannen. Bij het bedrijf werken nu nog 112 mensen (105 voltijdsfuncties).

Economievrijdag, 14 oktober 2005

Ruilverkaveling nodig in Weststellingwerf

Wolvega – In de gemeente Weststellingwerf moet op korte termijn een nieuwe ruilverkaveling worden uitgevoerd. Dat heeft burgemeester Van Klaveren gisteren meegedeeld. Volgens de burgemeester is de ruilverkaveling nodig omdat door de schaalvergroting in de landbouw percelen land meer versnipperd rondom de boerderijen komen te liggen.

Expovrijdag, 14 oktober 2005

Allingawier, Museumdorp: expo ‘Holland Waterland‘.

Hoofdartikelvrijdag, 14 oktober 2005

Discussie over Europa…

De Partij van de Arbeid heeft in een discussiestuk aangegeven hoe het nu verder moet met Nederland in Europa. De partij probeert met een partijdiscussie uit de impasse te geraken waarin de partij zit sinds het ‘nee’ van de bevolking tegen de Europese Grondwet.

Regiovrijdag, 14 oktober 2005

‘Voorzitter Piter Jelles moet weg’

Leeuwarden – De docenten van de openbare scholengemeenschap, vestiging Piter Jelles Montessori in Leeuwarden willen dat P. Nieuwstraten, de voorzitter van de centrale directie, opstapt. Ze houden Nieuwstraten verantwoordelijk voor het feit dat ze geen garantie op goed onderwijs meer kunnen geven.

Regiovrijdag, 14 oktober 2005

Waar blijven de spreeuwen en ganzen?

Lippenhuizen – Waar blijven de spreeuwen ( protters ), de lijsters (klysters ), de koperwieken ( readwjukken ), kramsvogels ( fjildlysters ) en ganzen ( guozzen ) dit najaar? Normaal vliegen hele zwermen van deze vogelsoorten in dit jaargetijde over ons land. Tot nu toe blijft het opvallend rustig aan de hemel, constateert vogelkundige Willem Bil uit Lippenhuizen.

Regiovrijdag, 14 oktober 2005

Van der Valk bouwt

Sneek – Het Van der Valk-concern gaat een nieuw hotel bouwen aan de rondweg in Sneek. Aan de zuidkant van het Rasterhofpark komt een hotel met 120 kamers, zes vergaderzalen, twee restaurants en een lounge.

Regiovrijdag, 14 oktober 2005

Schoolopvang door christelijke organisaties

Leeuwarden – De christelijke organisaties Ouders en Coo en YMCA gaan scholen helpen bij de organisatie van de voor- tussen- en naschoolse opvang, die de Tweede Kamer wil invoeren. De instanties willen de scholen een alternatief bieden voor professionele opvang; daarbij willen ze aansluiten bij bestaand jeugdwerk van onder meer sportclubs.

Regiovrijdag, 14 oktober 2005

Tsjernobyl-kinderen knappen op in Stiens

Stiens - In Stiens, Finkum en Britsum wonen vanaf 28 oktober tijdelijk dertig Wit-Russische kinderen. Ze komen tot en met 17 december samen met twee leerkrachten uit het dorp Micheevka in het puntje van Wit-Rusland in Fryslân om geestelijk en lichamelijk aan te sterken. ,,Ik kan bijna niet wachten tot ze hier zijn’’, zegt Richard den Dunnen, voorzitter van de Stienzer werkgroep van Stichting Rusland Kinderhulp.

Regiovrijdag, 14 oktober 2005

Zelfs beppe werkt tegenwoordig

Mantgum – Pa en ma werken en omdat grootouders te ver weg wonen of ,,zelf zelfs werken’’ gaat het goed met de activiteiten van de Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland. Dat zegt Anneke Betsema, hoofd van de groepsopvang. Morgen opent burgemeester Liemburg van Littenseradiel het semi-permanent gebouw van de buitenschoolse opvang (BSO) op het schoolplein van basisschool De Gielguorde in Mantgum.

Regiovrijdag, 14 oktober 2005

Sneek eist gratis parkeerplaats

Sneek – De Vereniging Sneeker Zakenlieden wil twee nieuwe parkeerplaatsen in Sneek waar auto’s gratis mogen staan. Alleen onder die voorwaarde gaan ze akkoord met de plannen van het gemeentebestuur. Dat wil dat er voortaan betaald wordt voor een parkeerplaats op het grote Veemarktterrein aan de rand van het centrum.

Geloof & Kerkvrijdag, 14 oktober 2005

De communie is alleen voor heiligen

Vaticaanstad – Op de synode van rooms-katholieke bisschoppen, dezer weken bijeen in Vaticaanstad, is veelvuldig over de communie gediscussieerd. Die wel, die niet, dogma zus, dogma zo. Ook de seksuele geaardheid van priesters, en het al dan niet gehuwd zijn van ambtsdragers, is onderwerp van gesprek. Enig opportunisme is de synode niet vreemd: er zal toch iets aan het tekort aan priesters gedaan moeten worden.

Geloof & Kerkvrijdag, 14 oktober 2005

Alde Fryske Tsjerken: 35 kerken in 35 jaar

Westernijtsjerk – De voormalige hervormde kerk van Westernijtsjerk is donderdag overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het is de 35ste kerk die in het bezit komt van de stichting, die dit jaar 35 jaar bestaat. Dat het godshuis nu overgedragen is, leidt in de buurtschap en het naburige Marrum tot verschillende reacties, hoewel men het erover eens is dat het noodzakelijk is.

Geloof & Kerkvrijdag, 14 oktober 2005

Diakenwijding en zending door mgr Eijk

Sneek - Bisschop W.J. Eijk van Groningen zal zondag een zogenoemde zending verlenen aan Jan Mulder en Koos Rijpstra. Zij ontvangen de zending als liturgische medewerkers in een vesperviering in de Sint Martinuskerk aan de Singel in Sneek.

Sportvrijdag, 14 oktober 2005

Schulting is bij FC Omniworld naast trainer ook psycholoog

Almere - De taken die Jan Schulting deze zomer zo onverschrokken op zich nam bij FC Omniworld in Almere bevatten meer dan de training alleen. De trainer uit Uilesprong waant zich soms een halve psycholoog, die rekening moet houden met profs, semi-profs en amateurs in zijn selectie. Vrijdagavond treedt die selectie aan tegen Cambuur Leeuwarden, de club die vorig seizoen nog zijn broodheer was.

Sportvrijdag, 14 oktober 2005

Lat ligt dit jaar hoger bij Indoor Friesland

Leeuwarden – Indoor Friesland komt volgens de parapluorganisatie stichting Friesian Show dit jaar na een absentie van een seizoen redelijk sterk terug. Waarnemend Indoor-voorzitter Gerard Thooten sprak van een meer dan dekkende begroting. Vanaf volgende week donderdag tot zondag 23 oktober is er vier dagen topsport en show te zien. De sponsortafels zijn bijna allemaal al vergeven. Door het aantal dagen te beperken, is de begroting van een half miljoen euro haalbaar.

Weervrijdag, 14 oktober 2005

Wolken


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties