Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van dinsdag, 15 november 2005.

Bijschriftdinsdag, 15 november 2005

Wie nakomt gaat voorop

Daarin gelooft de dichter van deze Psalm vast en zeker: dat God zijn tegenstanders een kopje kleiner zal maken.

Bijschriftdinsdag, 15 november 2005

De morgenster is opgegaan

Johannes ziet Jezus. De oude apostel is verbannen naar het eiland Patmos.

Dossierdinsdag, 15 november 2005

Makkers staakt uw wild geraas


Dossierdinsdag, 15 november 2005

Tweede keus


Dossierdinsdag, 15 november 2005

Over het noodlot van iedere ouder


Dossierdinsdag, 15 november 2005

Abstracte piaffes in ‘sportografie’ Anky


Dossierdinsdag, 15 november 2005

Meer dan gewone baldadige jongens en mannen


Dossierdinsdag, 15 november 2005

De noodzaak van rafelranden


Dossierdinsdag, 15 november 2005

De beste zijn of een flapdrol


Dossierdinsdag, 15 november 2005

Met huppelpasjes door de sportgeschiedenis


Dossierdinsdag, 15 november 2005

Gevaarlijk gelijk


Economiedinsdag, 15 november 2005

‘Kollum’ helpt starters aan huis met loods

Kollum - Startende ondernemers kunnen een huis met bedrijfsloods huren op industrieterrein Jumaheerd in Kollum. Woningstichting Kollumerland, de gemeente Kollumerland en Pijnacker Planontwikkeling hebben plannen ontwikkeld voor deze doelgroep.

Economiedinsdag, 15 november 2005

Middenstand van Drogeham hekelt plan Achtkarspelen

Drogeham – Ondernemend Drogeham kan zich niet vinden in het economisch actieplan van de gemeente Achtkarspelen. De regionale centra Buitenpost en Surhuisterveen krijgen te veel aandacht, zo vindt middenstandsvereniging Hanijdro. De Drogehamster zakenlieden vinden dat de gemeente een plan moet opstellen voor de ontwikkeling van alle kernen.

Economiedinsdag, 15 november 2005

Directeur Philips Drachten vertrekt

Drachten – Directeur A. Collette van de vestiging van Philips in Drachten vertrekt eind dit jaar. Dit maakte de onderneming vanochtend bekend. Volgens woordvoerder G. van Doorn heeft het vertrek niets te maken met mogelijk nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. ,,We investeren nog steeds in de vestiging en verwijzen de uitspraken van de heer Migchelbrink van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij dat we binnen vijf jaar vertrekken uit Drachten, dan ook naar het rijk der fabelen.” De woordvoerder kon niet uitsluiten dat er in de toekomst eventuele nieuwe reorganisaties nodig zijn.

Economiedinsdag, 15 november 2005

FRL Post overtreedt het postmonopolie

Leeuwarden – Regionale postbezorger FRL Post overtreedt het postmonopolie, door losse post tot honderd gram te bezorgen. Het bedrijf bezorgt naar eigen zeggen geen ,,geďndividualiseerde’’ post, maar controleert hier niet op. ,,Wij mogen niet in de enveloppe kijken’’, zegt directeur L. Dijktra van FRL. ,,Als iemand een brief bij ons inlevert, bezorgen wij die.’’

Economiedinsdag, 15 november 2005

Welsec moet staat 1,3 miljoen euro betalen

Leeuwarden – Schildersbedrijf Welsec uit Harlingen moet de staat 1,3 miljoen euro betalen voor de sanering van de Industriehaven in Harlingen. De rechtbank in Leeuwarden bepaalde dat Welsec, samen met de failliete scheepswerf Welgelegen verantwoordelijk is voor de vervuiling.

Economiedinsdag, 15 november 2005

Afvoer van 10.000 kilo gevaarlijk afval

Drachten - Het afgelopen voorjaar is op 116 agrarische bedrijven in Zuidoost-Fryslân meer dan tienduizend kilo klein gevaarlijk afval ingeleverd. Deze bedrijven doen mee aan het project ‘inzameling Klein Gevaarlijk Afval in Zuidoost-Friesland’. Het project is een initiatief van LTO Noord, de provincie Fryslân en de vier ROM-gemeenten (Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf).

Hoofdartikeldinsdag, 15 november 2005

Foetus of ongeboren kind…

Hebben we het over een ongeboren kind, of over een foetus? De formulering van deze vraag is kenmerkend voor de benadering van abortus. Uit de eerste formulering spreekt een menselijke benadering, uit de tweede een technische benadering. Tussen beide ligt een groot verschil, soms lijkt het er op of dit verschil het antwoord bepaalt op de vraag tot wanneer en onder welke andere voorwaarden een abortus mag worden uitgevoerd.

Hoofdartikeldinsdag, 15 november 2005

Levensloopregeling…

Werknemers kunnen sparen voor verlof dat ze naar eigen keuze kunnen opnemen. Dat is, versimpeld, de kern van de levensloopregeling die per 1 januari 2006 zal ingaan. Verzekeringsmaatschappijen adverteren deze weken volop voor de regeling, ze kunnen er geld aan verdienen.

Regiodinsdag, 15 november 2005

‘Stad bepaalt woonbehoefte’

Leeuwarden – Woningbouwproblemen in Leeuwarden moeten door de buurtgemeenten worden opgelost. De behoeften van de stad spelen een leidende rol als het gaat om woningbouw in de stadsregio Leeuwarden. ,,Het is niet alleen de stad die bijvoorbeeld opdraait voor sociale woningbouw”, aldus minister Dekker (volkshuisvesting).

Regiodinsdag, 15 november 2005

Noorden moet plan bedenken en niet zeuren

Leeuwarden – Het Noorden moet niet langer zeuren over de omvang van het Waddenfonds (800 miljoen euro), maar zorgen dat er genoeg goede projecten komen om het geld aan uit te geven. Dat zei minister Dekker (‘programmaminister’ voor de Waddenzee) gisteren tijdens een symposium van de Raad voor de Wadden in Leeuwarden.

Regiodinsdag, 15 november 2005

Te Plak Wommels krimpt in

Wommels – Klusjesbemiddelingsbedrijf Te Plak in Littenseradiel moet inkrimpen. Het servicecentrum brengt te weinig op om de gemeentelijke coördinator nog langer in dienst te houden. De afschaffing van de witte-werkerssubsidie speelt de drie van Te Plak in Littenseradiel ook parten. De drie vestigingen blijven wel gewoon open.

Regiodinsdag, 15 november 2005

CNV wil naar rechter met uitzendkrachten

Drachten – De CNV Dienstenbond dreigt met een rechtszaak tegen de uitzendbureaus die tijdelijk personeel hebben geworven voor de Belastingdienst in Leeuwarden. Mondeling toezeggingen die aan de oproepkrachten zijn gedaan over het aantal arbeidsuren en het salaris dat ze mochten verwachten, zijn volgens de bond niet nagekomen.

Regiodinsdag, 15 november 2005

‘Sneek moet haast maken met daklozen’

Sneek – De fracties van ChristenUnie en CDA in de gemeenteraad van Sneek wil dat de gemeente haast maakt met het opzetten van een noodopvang voor daklozen in de stad. Vóór het invallen van de winter moet die gerealiseerd zijn, zo houdt CU-fractievoorzitter L. van der Pol wethouder Ekhart vanavond in de gemeenteraadsvergadering voor.

Regiodinsdag, 15 november 2005

Gaspedaal niet helemaal in bij spoedrit politie

Leeuwarden – Agenten die met hun auto uitrukken voor een spoedrit moeten zich vanaf volgend jaar aan nieuwe regels houden. Zo mag bij een achtervolging in de bebouwde kom niet harder dan zeventig kilometer per uur worden gereden. Het CDA-Kamerlid Algra zette eerder vraagtekens bij wat toen nog voornemens waren.

Regiodinsdag, 15 november 2005

ROM-project stopt, want geslaagd

Beetsterzwaag – Het ROM-project in Zuidoost-Fryslân, met als doel de natuur landbouw en recreatie in het gebied op te krikken, wordt in 2007 beëindigd. Volgens gedeputeerde Baas van de provincie Fryslân zijn alle doelstellingen dan gehaald.

Regiodinsdag, 15 november 2005

Schraard stemt over Schoolstraat 14

Schraard – Alle inwoners van Schraard mogen maandagavond 21 november hun zegje doen over de verbouwplannen van de woning aan de Schoolstraat 14 in hun dorp. Het huis is sinds twee jaar in eigendom van de Vereniging voor Dorpsbelang. Er zijn nieuwe huurders voor het pand en om hen te gerieven wordt het huis verbouwd en moet dorpsbelang een hypotheek van 25.000 euro sluiten. Daarvoor is de toestemming van de leden van dorpsbelang nodig. Dat bedrag wordt in 25 jaar terugverdiend door een lichte huurverhoging toe te passen.

Regiodinsdag, 15 november 2005

Crisisberaad nodig bij aankomst Sint in Sneek

Sneek – Het was nog lange tijd spannend zaterdag in Sneek. Komt-ie nu wel of komt-ie nu niet. Om twaalf uur, het beoogde afmeertijdstip, draalt Rik van Sesamstraat ongedurig over de aanlegsteiger van de Waterpoortsgracht: er is nog niks te zien. Burgemeester Brok probeert de duizenden kinderen en hun papa’s en mama’s op de kades nog gerust te stellen: ,,De Sint heeft het me beloofd. Hij komt echt.’’

Regiodinsdag, 15 november 2005

‘Uitholling grootste gevaar voor democratie’

Leeuwarden - Niet het rechts-radicalisme is het gevaarlijkste voor de westerse democratie, maar de innerlijke uitholling van de principes van democratie. Dat zei prof. dr. S. W. Couwenberg zaterdag in Leeuwarden, op de Von Laun-lezing 2005. De oud-hoogleraar bestuursrecht omschreef die uitholling als de behartiging van deelbelangen in gesloten circuits van belangengroepen, ambtenaren en fractiespecialisten.

Geloof & Kerkdinsdag, 15 november 2005

‘Het @ndere uur van zondagavond’

Berlikum - Er komt een oecumenische opzet van de avond-diensten in Berlikum. Elke derde zondag van de maand zal vanuit de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Doopsgezinde Gemeente voortaan een gezamenlijke dienst worden georganiseerd.

Geloof & Kerkdinsdag, 15 november 2005

‘Terug naar bijbelse stijl van aanbidding’

Leeuwarden – De nieuwe praise & worship-beweging gaat als een golf over ons land. Zo ongeveer elke week verschijnen er nieuwe cd’s en in gemeenten worden steeds meer aanbiddings- en lofprijzingsliederen gezongen. Onder meer ook door de populariteit van de Opwekkingsbundel .

Geloof & Kerkdinsdag, 15 november 2005

Live-dvd en cd christelijk shantykoor

Haulerwijk – In de gereformeerde kerk van Haulerwijk vindt zaterdag de presentatie plaats van een live-dvd en cd van christelijk mannenkoor ‘It Ljochtbeaken’.

Geloof & Kerkdinsdag, 15 november 2005

Een laagdrempelig avondje uit

Drachten – Zo’n duizend vrouwen verzamelden zich zaterdag in het gebouw van de Vrije Baptistengemeente Bethel. De halfjaarlijkse ‘Vrouwenspecial’ werd gehouden: jonge en oudere vrouwen uit heel Fryslân en daarbuiten kwamen naar Drachten om samen te zingen, te eten en naar een toespraak te luisteren. Ditmaal van Anneke Companjen van de jubilerende Stichting Open Doors.

Sportdinsdag, 15 november 2005

UNO gaat Cambuur doorlichten

Leeuwarden – UNO-bedrijfsadviseurs gaat Cambuur Leeuwarden financieel doorlichten. Het bedrijf uit Zuidlaren heeft ervaring met clubs die in zwaar weer zitten. De Leeuwarder club heeft een schuld van 8 miljoen euro en heeft op korte termijn 600.000 euro nodig om het seizoen te kunnen afmaken.

Sportdinsdag, 15 november 2005

Jong Heerenveen naar kwartfinale beker

Heerenveen – De beloften van Heerenveen zijn doorgedrongen tot de kwartfinale van het bekertoernooi. Maandagavond versloegen de Friese formatie Jong Ajax na het nemen van strafschoppen. Na 120 minuten voetballen was er nog steeds niet gescoord. D

Sportdinsdag, 15 november 2005

ONS Sneek en Harkemase Boys delen het verlies

Sneek – De Friese derby in de hoofdklasse tussen ONS Sneek en Harkemase Boys blonk zaterdag bepaald niet uit in schoonheid. Beide ploegen worstelden op de zompige grasmat van het Zuidersportpark met de vorm en kregen uiteindelijk een punt voor de moeite. Daarmee werd het verlies gedeeld en dat werd in beide kampen als draaglijk ervaren.

Sportdinsdag, 15 november 2005

Foutenlast breekt VC Sneek op

Sneek – ,,Te veel fouten en op beslissende momenten niet voluit durven gaan.’’ Tot die slotsom kwamen de volleybalsters van VC Sneek zelf na de nederlaag tegen Weert. Hoewel de formatie van Olof van der Meulen slechts acht puntjes minder scoorde dan de opponent, werd zijn ploeg in drie straight sets afgeserveerd. Daarbij brak met name de foutenlast Sneek op.

Sportdinsdag, 15 november 2005

Pech blijft Aris achtervolgen

Leeuwarden - André Roorda, de nieuwe coach van Woon!Aris, heeft zijn debuut in de eredivisie niet met een zege kunnen opluisteren. De Leeuwarders moesten het zaterdagavond thuis tegen Rotterdam doen zonder spelverdeler Lucious Wagner en dat bleek een te grote verzwakking om de eerste thuiszege dit seizoen te pakken.

Weerdinsdag, 15 november 2005

Kouder


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties