Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 15 oktober 2015.

Economiedonderdag, 15 oktober 2015

Installatiebedrijf Hoekstra breidt uit naar Wolvega


Hoofdartikeldonderdag, 15 oktober 2015

Rusland obstakel daderonderzoek

De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van de ramp met de MH17 geven duidelijkheid over de toedracht van de ramp. Veel dingen die werden vermoed, zijn nu feiten. Dat is de grote winst van het onderzoek. Die is van grote betekenis voor de nabestaanden. Eindelijk weten ze hoe de ramp zich heeft voltrokken. De tot nu toe bestaande onduidelijkheid was pijnlijk. Mensen willen weten hoe het hun geliefden is vergaan. Dat weten ze nu. De feiten maken een einde aan onzekerheid, maar zijn ook de basis van het zich inleven hoe het de passagiers in de laatste minuut van hun leven is vergaan. Dat besef roept emoties op die moeten worden verwerkt.

Regiodonderdag, 15 oktober 2015

Universiteit zeker 15 jaar in Leeuwarden

Leeuwarden - Leeuwarden is zeker tot 2030 een universitaire stad. Dat hebben de provincie, de gemeente en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met elkaar afgesproken. Zes jaar lang betalen de provincie Fryslân (17,83 miljoen euro) en de gemeente Leeuwarden (3,33 miljoen) mee aan het opzetten en uitbouwen van universitair onderwijs en onderzoek in de Friese hoofdstad. Daarna moet de 'elfde faculteit' van de RUG het minimaal negen jaar op eigen kracht redden. Dan heeft de universiteit er zelf ook al zo'n 30 miljoen euro in gestoken, wat de totale investering op 57,1 miljoen euro brengt.

Regiodonderdag, 15 oktober 2015

Restafvalcontainer heet straks sortibak

Leeuwarden - De restafvalcontainer heeft een ander imago nodig, vindt Omrin. De afvalinzamelaar en -verwerker wil dat de bak - die in de meeste gemeenten grijs is - voortaan nascheidingscontainer of sortibak wordt genoemd. Omrin is van plan hiertoe volgend jaar een grote, jarenlange publiekscampagne te beginnen. Het moet Friezen motiveren hun scheidingsgedrag verder te verbeteren.

Regiodonderdag, 15 oktober 2015

Nieuwe NW-gemeente heet Waadhoeke of Nij-Westergo

Sint Annaparochie - De fusiegemeente in Noordwest-Fryslân die per 1 januari 2018 ontstaat zal Nij-Westergo of Waadhoeke heten. Die twee namen haalden respectievelijk 34 en 39 procent van de stemmen in de verkiezingen voor een naam voor de gemeente. De derde optie waarvoor gekozen kon worden - Franeker - haalde slechts 27 procent van de stemmen en viel daarmee definitief af.

Geloof & Kerkdonderdag, 15 oktober 2015

Leeuwarder Huis van Gebed sluit deuren

Leeuwarden - Het Huis van Gebed Leeuwarden gaat 1 januari dicht. Dat heeft ds. Alfons van Vliet bekendgemaakt. Het gebedshuis was gevestigd in de pastorie van de Leeuwarder predikant aan de Groningerstraatweg. ,,Wij gaan als bewoners, die de gebedsruimtes beheren en faciliteren, over enkele maanden verhuizen naar een kleinere pastorie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden, wat dus betekent dat ook het Huis van Gebed in haar huidige vorm en op haar huidige plek zal ophouden te bestaan."


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties