Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 16 maart 2006.

Bijschriftdonderdag, 16 maart 2006

Te laat

‘Heilige de HERE deze roepstem aan ons aller hart’, is soms te lezen in overlijdensadvertenties.

Hoofdartikeldonderdag, 16 maart 2006

Het snelle verval…

De meerderheid van Provinciale Staten is bereid om 10,5 miljoen euro uit de provinciale kas te besteden aan een nieuw gebouw voor het Fries Museum, te bouwen op het Zaailand in Leeuwarden. Verder krijgt het museum tot 2015 een jaarlijkse exploitatiesubsidie van 2,5 miljoen euro, met inflatiecorrectie. En dat wordt geen cent meer, hebben de Staten gisteren besloten.

Regiodonderdag, 16 maart 2006

Fries Museum krijgt voordeel van de twijfel

Leeuwarden – Provinciale Staten zijn gisteren akkoord gegaan met nieuwbouw van het Fries Museum op het Zaailand. Het CDA en de VVD geven de plannen het voordeel van de twijfel. Alleen de gemeenteraad en de inwoners van Leeuwarden kunnen nog een stokje steken voor nieuwbouw. Op 24 mei houdt Leeuwarden een referendum over het plan.

Regiodonderdag, 16 maart 2006

Oude slenk Kollum in oude glorie

Kollumerpomp – Eind jaren tachtig ontdekte natuurliefhebber Johan Medemblik een bijzonder stukje natuur tussen Kollum en Kollumerpomp. Rondom een oude slenk kwam nog zoute kwel omhoog. Met wat aanpassingen zou er een heel bijzonder natuurgebied kunnen ontstaan. Gisteren kreeg het gebied, bekend onder de naam De Gruyts, een natuurstatus.

Regiodonderdag, 16 maart 2006

Zwembadplan Wommels van de baan

Wommels - De combinatie van een nieuwe brede school en zwembad in Wommels is van de baan. De meerderheid van de gemeenteraad van Littenseradiel besloot gisteravond om het plan van het zwembadbestuur niet verder uit te werken.

Regiodonderdag, 16 maart 2006

Mooiste verjaardagscadeau: ‘wer aaisykje’

Stiens – Mooier cadeautje voor zijn 79ste verjaardag kon Sake Osinga uit Stiens zich gisteren niet wensen. De rechter in Leeuwarden besloot dat de traditie van het aaisykjen in stand blijft. De bezwaren van Faunabescherming tegen de ontheffing die de provincie Fryslân had afgegeven aan de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) veegde de rechter van tafel. ,,Dit is geweldich goed nijs. Om earlik te sizzen: ik hie der net mear op rekkene’’, bekent Osinga. Vorige week toog de Stienzer aaisiker met nog bijna honderdvijftig andere vogelwachters naar de rechtbank om te laten zien dat het aaisyken hen aan het hart gaat. Voor Osinga was het zelfs de eerste keer in zijn leven dat hij meedeed met een protestactie.

Regiodonderdag, 16 maart 2006

Bijbetalen voor rit met bus

Leeuwarden – Veel inwoners van kleine dorpen in Fryslân moeten vanaf volgend jaar boven op het strippenkaarttarief twee euro bijbetalen per busrit. Een poging van de FNP om de toeslag te verminderen tot één euro strandde gistermiddag tijdens de statenvergadering. Het voorstel kwam één stem tekort.

Geloof & Kerkdonderdag, 16 maart 2006

De predikant als trendwatcher

Zeewolde – Hoe komt een voorganger dicht bij zijn hoorders? Om die vraag draaide woensdag de conferentie van de beweging Passie voor Preken. Hij moet de tijdgeest in de gaten houden, zei de eerste spreker. En z’n verstand gebruiken, voegde de tweede daaraan toe.

Geloof & Kerkdonderdag, 16 maart 2006

Een ‘landmetertje’ tussen de geleerden

Drachten – ‘Jaap, Jaap’. De nu 67-jarige Van der Meer hoort in zijn jeugd zijn naam roepen in zijn slaapkamer in Den Haag. Hij schrikt. Waar komt die stem vandaan? ,,Ik sei: wat is der? ‘Do hearst der by’, sei dy stim. Ik sei: ‘Hear, binne jo dat?’’’ Het antwoord is ‘Ja’. Mede door deze roeping is Van der Meer ruim 26 jaar in touw geweest voor het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Weerdonderdag, 16 maart 2006

Koud en bewolkt


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties