Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 16 maart 2007.

Cultuurvrijdag, 16 maart 2007

De Koornbeurs kan voorlopig open blijven

Franeker - Theater De Koornbeurs in Franeker kan het seizoen 2007-2008 nog open blijven. De gemeenteraad stelt maximaal 150.000 euro beschikbaar voor het afmaken van de programmering van dit jaar en het opzetten van het komende jaar. Een structurele verhoging van de subsidie, zoals het bestuur van het theater had gevraagd, wil de raad niet overwegen. De Koornbeurs moet voor juni met een gedegen meerjarenbegroting komen, waaruit blijkt dat het theater weer op eigen benen kan staan.

Cultuurvrijdag, 16 maart 2007

Bach gezien door ogen van zijn vrouw

Hoe is het geweest om mevrouw Bach te zijn? Die vraag stelt Yvonne van den Hurk zich in haar toneelproductie Frau Bach. Samen met zangeres Inga Schneider en altvioliste Esther Apituley zoekt ze in woord en muziek naar een antwoord, naar een levend beeld van de persoon Bach, gezien door de ogen van zijn tweede vrouw.

Economievrijdag, 16 maart 2007

Weer nieuwe fratsen in de supermarkten

Leeuwarden - Supermarkten durven weer met nieuwe producten te komen, na de kaalslag van de laatste jaren. Nu de prijzenoorlog over zijn hoogtepunt heen is, ontstaat er weer ruimte voor bijzondere producten. Zo is de Friese supermarktketen Poiesz druk bezig met de uitbreiding van zijn assortiment biologische streekproducten. Poiesz sloeg daarin kortgeleden nog een flinke slag, door het alleenrecht te verwerven op de Kollumer kaas van Friesland Foods. Exotische producten komen ook steeds meer voor in de schappen. Vooral in de groente- en fruithoek zien we deze producten steeds meer. Onder meer Jumbo heeft zijn assortiment daarvan stevig uitgebreid. In het Noorden zijn de supers wel wat voorzichtiger dan in de rest van het land. Volgens supermarktdeskundige Gerard Rutte komt dat vooral doordat de mensen hier minder te besteden hebben.

Economievrijdag, 16 maart 2007

Bangladesh zorgt voor Friese groei in IT

Bolsward - De overname van een branchegenoot in de IT in Bangladesh heeft het Bolswarder bedrijf Hawar geen windeieren gelegd. Dit voorjaar is een meerderheidsbelang genomen in het bedrijf waarmee al enkele jaren intensief is samengewerkt. Binnen twee jaar wordt er een verdubbeling in het personeelsbestand verwacht. ,,Dat is vooral in Bangladesh het geval”, vertelt directeur/eigenaar Cees Nieboer (42). ,,In Fryslân verwachten we het personeelsbestand met enkele mensen te kunnen uitbreiden.” Bij de Bolswarder vestiging werken er nu twaalf mensen in vaste dienst. In Bangladesh zijn dat er twintig.

Economievrijdag, 16 maart 2007

Weer minder werklozen in het Noorden

Leeuwarden - De werkloosheid in Noord-Nederland is verder gedaald in februari. Er staan nu 72.214 werklozen ingeschreven bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) in Noord-Nederland. Een jaar eerder waren dat 87.657 personen. Dit betekent een afname van 17,6 procent. Ook in Drenthe zet de daling nu echt in.

Hoofdartikelvrijdag, 16 maart 2007

Taalles voor peuters...

De nieuwe staatssecretaris van Onderwijs Dijksma heeft kennelijk haar eerste hindernis moeten nemen. Ze wilde een verplichte kleutertoets, maar die wens is afgezwakt naar een ‘advies’ voor deelname aan voorschoolse taalles.

Regiovrijdag, 16 maart 2007

Landschapsmuseum ‘Feanen’ te veel gedoe

Earnewâld - De bouw van een Landschapsmuseum in nationaal park De Alde Feanen bij Earnewâld is van de baan. It Fryske Gea heeft op advies van de museumconsulent in Fryslân, Mirjam Pragt, besloten af te zien van het plan. Een museum beginnen is te veel gedoe met te veel voorwaarden, aldus Ultsje Hosper, directeur van It Fryske Gea. Zo moet er een vaste collectie aanwezig zijn. ,,En dy ha wy net.” Er komt nu een Landschapsexpositie.

Regiovrijdag, 16 maart 2007

Mate bodemdaling betwist

Franeker - De gemeten bodemdaling van dertien centimeter bij Franeker in het gaswinningsgebied staat ter discussie. Het Staatstoezicht op de Mijnen zet vraagtekens bij de gebruikte methode, meldt wethouder Miedema van Franekeradeel.

Regiovrijdag, 16 maart 2007

Broodtrommel blijft dicht voor goede doel

Dokkum - Het broodtrommeltje kon gisteren dicht blijven voor meer dan tachtig leerlingen van het Dockinga Collega, afdeling vmbo-beroepsgericht bovenbouw. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor jongeren in Afrikaanse landen aten de leerlingen met de actie Zip your lip vierentwintig uur lang helemaal niets.

Regiovrijdag, 16 maart 2007

Advies van ministers van Welkom en Feest

Beetsterzwaag - ,,Bij Huis ten Bosch duurt dit altijd twintig minuten”, roept vice-premier Rouvoet de jeugdige ministers toe als ze tijdens de ‘bordesfoto’ moeite hebben om te blijven lachen. Rouvoet was gisteren in Beetsterzwaag, bij de presentatie van het jeugdkabinet op landgoed Lauswolt. Het kabinet heeft een eigen regeerakkoord, gebaseerd op een onderzoek onder jongeren van Visie21, de organisatie achter het jeugdkabinet.

Regiovrijdag, 16 maart 2007

‘VVD buiten bestuur van provincie’

Leeuwarden - Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân wordt waarschijnlijk gevormd door het CDA, de PvdA en een derde partij, bleek gisteren tijdens een lijsttrekkersdebat. Voor de VVD, nu nog coalitiepartij, lijken weinig warme gevoelens te bestaan. De kans is groot dat er voor het eerst in jaren een college komt zonder liberalen.

Geloof & Kerkvrijdag, 16 maart 2007

Gospelkoor Berlikum op de Franse toer

Berlikum - De Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum zijn vanaf zaterdag gastheer van de leden van het uit Frankriijk afkomstige koor Mounein Cantadou. Het kerkkoor heeft 42 leden en als thuisbasis de plaats Les-Car in de Franse Pyreneeën.

Geloof & Kerkvrijdag, 16 maart 2007

Onderzoek naar uitbreiding Oase

Drachten - De kerkenraad van wijkgemeente de Oase van de Protestantse Gemeente Drachten laat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het huidige gebouw uit te breiden.

Geloof & Kerkvrijdag, 16 maart 2007

‘Als de hel al bestaat, dan is hij leeg’

Leeuwarden - Met twee bijzondere kerkdiensten waaraan hij een bescheiden bijdrage levert, viert ds. Gerlof van den Berg, emeritus-predikant in Leeuwarden, zijn vijftigjarig ambtsjubileum. Afgelopen zondag mocht hij de zegen uitspreken in de eerste gemeente waaraan hij verbonden was, in het Groningse Wetsinge-Sauwerd. Komende zondag neemt hij deel aan een zogeheten Dialoogdienst in de Fenix. Geloven in de hel doet Van den Berg niet: ,,God is geen beul; dat bestáát niet. Geloven is vertrouwen en dat past niet bij het idee van de hel.”

Geloof & Kerkvrijdag, 16 maart 2007

‘35 Friese gemeenten werken aan PKN-fusie’

Leeuwarden - Tot eind 2006 zijn er plaatselijk 48 Protestantse Gemeenten voortgekomen uit een vereniging van twee of meer Friese gemeenten, zo meldde het Friesch Dagblad woensdag. De komende jaren zal dat aantal nog flink groeien. ,,Op dit moment zijn 30 tot 35 gemeenten bezig met een fusieproces dat uiteindelijk moet leiden tot een Protestantse Gemeente”, vertelt ds. Piet Beintema, adviseur voor Beleid & Organisatie bij het Protestants Dienstencentrum Fryslân.

Sportvrijdag, 16 maart 2007

Koolhof moet Cambuur naar succes leiden

Leeuwarden - Jurrie Koolhof (47) is gisteren benoemd als nieuwe trainer van Cambuur Leeuwarden. Hij mag proberen de club naar nieuwe successen te leiden. Koolhof trainde dit seizoen MVV, maar werd vlak na de winterstop ontslagen. ,,Kennelijk zijn er krachten binnen de club die ik niet doorzie. Het ontslag verraste mij”, becommentarieerde hij destijds.

Weervrijdag, 16 maart 2007

Enkele buien

Vanochtend vielen de eerste spetters, waarmee duidelijk is dat het wisselvalliger wordt. Helaas is het morgen al zo dat we enkele buien krijgen bij 11 graden, minder zon en meer wind. Zondag wordt het guur en stormachtig.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties