Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 17 juni 2004.

Bijschriftdonderdag, 17 juni 2004

Laat je niet flessen

Vul een fles met kraanwater, doe er wat bubbels bij, plak er een glanzend etiket op met een mooie naam en je kunt spotgoedkoop drinkwater verkopen als duur bronwater.

Cultuurdonderdag, 17 juni 2004

Sjarme iepenloftspul sit yn it mislearjen

Foar de 24ste kear gong justerjûn yn Menameradiel in iepenloftspul yn premiêre. De earste jierren waard op ûnderskate plakken yn de gemeente spile, mar letter waard in definityf plakje fûn: it smûke beboske terrein efter De Haven by Dronryp. As stik waard in bewurking fan Een zwoele zomeravond fan it Werkteater keazen, yn it Frysk oersetten as In soele simmerjûn troch Gerrit Hoekstra. Winfred den Hoed naam net allinne de bewurking op ’e noed, mar hy die ek de rezjy.

Economiedonderdag, 17 juni 2004

Biologisch boeren op zilte grond

Jouswier – Het was biologisch boer Leen van Zelderen tot twee jaar geleden nog niet opgevallen dat zijn koeien meer dorst hadden bij het binnenkomen in de stal. Nadat hij de zeeasters en andere zoutminnende planten, zoals de zilte waterranonkel, moeraszoutgras en de hertshoornweegbree in zijn grasland ontdekte, vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Het voorkomen van deze planten is volgens Van Zelderen het gevolg van een combinatie van ingrepen in het gebied. ,,In vroeger tijden lag hier een meer met zout water. Daaraan kwam een einde met de aanleg van de dijk rondom de voormalige Lauwerszee. Daarna is het meer drooggevallen en is een gebied van ruim 80 hectare in eigendom gekomen van Staatsbosbeheer. Dit beheersgebied is geïsoleerd van het buitengebied en de grondwaterstand werd verlaagd. Al deze factoren hebben er volgens mij toe geleid dat het zout dat er nog is, minder snel met het zoete water wegstroomt.”

Hoofdartikeldonderdag, 17 juni 2004

Stille ramp

In Sudan voltrekt zich een humanitaire ramp. In de Sudanese regio Darfur wordt de zwarte bevolking geterroriseerd door Arabische milities. Een miljoen mensen zijn al op de vlucht geslagen, binnen Sudan of naar buurland Tsjaad. De ontheemden en vluchtelingen hebben dringend hulp nodig. Maar ondanks oproepen van onder andere VN-secretaris-generaal Kofi Annan, dinsdag nog, is er weinig internationale actie. Dat komt mede doordat de tragedie is omgeven door een grote stilte. Het dictatoriale bewind in Sudan laat geen journalisten toe die vrij verslag kunnen doen. De weinige hulporganisaties die het land binnen mogen, zwijgen soms over de misstanden omdat ze bang zijn anders het land te worden uitgezet. De wereld heeft dus nauwelijks in de gaten welk een drama zich in Sudan afspeelt. Gevolg daarvan is dat de publieke opinie niet wordt gemobiliseerd en regeringen niet onder druk worden gezet door de eigen bevolking om actie te ondernemen. Terwijl er misschien toch een tweede ‘Rwanda’ in de maak is. En later vraagt iedereen zich af hoe we het zo ver hebben kunnen laten komen.

Regiodonderdag, 17 juni 2004

Bestuurders tegen gekozen burgemeester

Leeuwarden – De gekozen burgemeester moet niet worden ingevoerd voordat er een fundamentele discussie is geweest over de inrichting van de Nederlandse democratie. Dat vinden 1700 burgemeesters, wethouders, raadsleden en wetenschappers, onder wie 111 Friezen. Zij richten zich vandaag met een petitie tot de Tweede Kamer.

Regiodonderdag, 17 juni 2004

Wetterskip vreest oprukken van beverrat in Fryslân

Leeuwarden – Wetterskip Fryslân verwacht dat de beverrat oprukt naar het Noorden van ons land. Het waterdier wordt zo nu en dan al waargenomen in het zuidelijk deel van de provincie. De rattenvangers van Wetterskip Fryslân hebben vorig jaar echter nog geen enkele beverrat gevangen.

Regiodonderdag, 17 juni 2004

Communicatie met publiek bij de Slachte slecht

Leeuwarden – Het bestuur van de Stichting Slachtemarathon, de politie Fryslân en de vervoersmaatschappij Arriva erkennen dat bij de finish van de Slachtemarathon de communicatie met de deelnemers volstrekt onvoldoende is geweest. De honderden verkleumde wandelaars, die bij de winderige zeedijk in Oosterbierum urenlang op vervoer naar hun auto’s stonden te wachten, wisten daardoor niet waar ze aan toe waren.

Regiodonderdag, 17 juni 2004

Sint Annaparochie krijgt ambulancepost

Sint Annaparochie – Sint Annaparochie krijgt een ambulancepost. Het Bildt is nu een van de twaalf Friese gemeenten waar de ambulance veel te vaak te laat komt. Met de vestiging van een post in het Bildt wordt de spreiding van ambulances in de provincie evenwichtiger. Dit heeft de Stichting Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAFV)bepaald. In de RAVF zijn sinds deze week alle Friese ambulancebedrijven verenigd. Door de samenwerking proberen ze te lange aanrijdtijden in de provincie te voorkomen.

Regiodonderdag, 17 juni 2004

Corporaties willen dorpeling voorrang geven

Leeuwarden – Friese Woningcorporaties willen dorpsbewoners voorrang geven bij de toedeling van nieuwe huizen die zij in de dorpen gaan bouwen. De corporaties werken aan een methode die dat mogelijk maakt.

Geloof & Kerkdonderdag, 17 juni 2004

‘Ambt voor r.-k. vrijwilliger’

Utrecht - Parochies zonder eigen pastor of pastoraal werker hebben baat bij de instelling van kerkelijk ambten voor bijvoorbeeld ziekenpastoraat of opbouwwerk, denkt kerkjurist Olav Boelens van de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) in Utrecht.

Sportdonderdag, 17 juni 2004

‘Ik wol net dat minsken sizze wat ik dwaan en litte moat’

Triatlete Mariska Kramer-Postma uit Drachten start komend weekeinde in het Limburgse Stein als favoriet bij het NK triatlon lange afstand. Dat betekent 3 kilometer zwemmen, 110 kilometer fietsen en nog eens 30 kilometer hardlopen. Vorig jaar was Kramer tweede in 6 uren en 28 minuten, in 2001 won ze al eens in 6.21 en dat smaakt naar meer.

Sportdonderdag, 17 juni 2004

Littens in ban Jeu de Pelote

Easterlittens – Het was woensdagavond weer gezellig druk op het dorpsplein in Easterlittens, waar de komende twee weken voor de zesde keer het open Fries kampioenschap Jeu de Pelote wordt gehouden. EK of geen EK; de peloteurs lijken zich er in elk geval niets van aan te trekken. Littens is weer in de ban van het Jeu de Pelote en de strijd om ‘it pealtsje’.

Weerdonderdag, 17 juni 2004

Enkele buien

Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook nu en dan een buitje. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog met enkele opklaringen afgewisseld door bewolking. Morgen hebben we opnieuw enkele buien.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties