Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 18 mei 2005.

Agendawoensdag, 18 mei 2005

Klassiek

Cantorij Zondag brengt de Sneker Cantorij, onder leiding van Bob Pruiksma, samen met organist Frits Haaze om 16.00 uur een concert in de Koepelkerk te Witmarsum en om 20.00 uur in de St. Martinuskerk aan de Singel te Sneek. Op het programma staat uitsluitend muziek van de romantische componist Felix Mendelssohn.

Bijschriftwoensdag, 18 mei 2005

De grote Onbekende

Niet alleen in de tijd van het Nieuwe Testament, maar ook nu zijn er tal van christenen voor wie de heilige Geest toen de grote Onbekende is.

Cultuurwoensdag, 18 mei 2005

De Odyssee met spinazie

Het was een bijzondere ervaring. Voorafgaande aan de zinnenprikkelende voorstelling werd de mogelijkheid geboden om alvast in de juiste sfeer te komen. Eten in het donker. Afgaan op je smaak en reukorgaan. Met z’n twaalven, het kunnen er ook dertien zijn geweest maar dat was niet met het oog vast te stellen, in een polonaise opstelling in ganzenpas door de lichtgang naar een inktzwarte ruimte. Een voor een werden we op een stoel geplaatst. Voor u is de tafel. Daarop staat een bord. De vijf lepels, even tellen - ja vijf -, bevatten allemaal een ander gerechtje. Gaat uw gang. Dat is dus nog een hele klus: lepels naar je mond toebrengen zonder de helft onderweg kwijt te raken.

Economiewoensdag, 18 mei 2005

Belastingdienst werft 400 mensen in Leeuwarden

Leeuwarden – De Belastingdienst gaat op korte termijn ongeveer vierhonderd mensen werven voor de Belastingtelefoon in Leeuwarden. Een woordvoerder van de Belastingdienst maakte vandaag bekend dat de dienst tweehonderd extra werkplekken gaat inrichten, waarvoor ongeveer vierhonderd parttime uitzendkrachten nodig zijn. Leeuwarden is aangewezen als een van de zes landelijke vestigingen die gaat uitbreiden. In september volgend jaar volgt een nog onbekend aantal extra vaste banen.

Expowoensdag, 18 mei 2005

Aldeboarn, Museum Aldheidskeamer Uldrik Bottema: expo schilder Meint van der Velde ‘Klein door de jaren heen‘, t/m 25 juni.

Hoofdartikelwoensdag, 18 mei 2005

Taalruzie houdt België...

De regering van de Belgische premier Verhofstadt is voorlopig gered. Vorige week dreigde die te vallen over een schijnbaar onoplosbaar onderdeel van de taalstrijd.

Regiowoensdag, 18 mei 2005

‘Veilig’ Fryslân dreigt agenten kwijt te raken

Leeuwarden – Criminaliteit gaat zwaarder wegen in de verdeling van het aantal agenten over de regionale korpsen. Dat heeft minister Remkes gisteren aangekondigd. Het is de verwachting dat Fryslân agenten moet inleveren, aangezien de politieregio Fryslân een van de veiligste van Nederland is.Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt momenteel aan een nieuw budget-verdeelsysteem dat medio 2007 moet worden ingevoerd. De vijfentwintig politieregio’s krijgen agenten toegewezen op basis van een groot aantal factoren, zoals inwoneraantal, verstedelijking, maar ook bereikbaarheid. In de toekomst moet de mate van criminaliteit en onveiligheid in de regio veel zwaarder meetellen in het toekennen van agenten.

Regiowoensdag, 18 mei 2005

‘Opening Middelseeroute geeft heerlijk gevoel’

Sneek - Het is zijn geesteskindje. Hij bedacht de route en de naam en was betrokken bij de uitvoering. Voor Daan Polet uit Sneek is de opening van de Middelseerûte wel een heel bijzonder feestelijke gebeurtenis. Twintig jaar geleden lanceerde hij het idee om de historische vaarroute tussen Sneek en Leeuwarden in ere te herstellen. Vanmiddag wordt de route officieel geopend door staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

Regiowoensdag, 18 mei 2005

Ook met een stervende kun je lachen

Drachten - ,,Het is niet alleen maar somber en triest. Soms hebben we gewoon de slappe lach’’, vertelt stervensbegeleidster Tina Kempenaar uit Wijnjewoude. De 57-jarige vrouw realiseert zich dat het misschien een beetje raar klinkt, plezier hebben met een stervende. Maar zo is het nu eenmaal, het is niet alleen maar zwaar. De 57-jarige vrouw is een van de zestien vrijwilligers van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg in Drachten. Deze organisatie zet sinds tien jaar vrijwilligers in bij terminale patienten. Het doel: de familie ontlasten. Even de zorg uit handen nemen, zodat de partner en kinderen even echt op adem kunnen komen, een nacht rustig kunnen slapen, een boodschap doen of gewoon de hond uitlaten.

Regiowoensdag, 18 mei 2005

Kollumerland snijdt in uitgaven

Kollum – De gemeente Kollumerland gaat het komend jaar bezuinigen op onderwijs, sport, welzijn en wegenonderhoud. Het college stelt voor om 640.000 euro te snijden in bestaande uitgaven. Dat is meer dan strikt nodig is; maar op deze manier komt drie ton beschikbaar voor nieuwe plannen.

Regiowoensdag, 18 mei 2005

Capitoolgids maakt Fryslân aanschouwelijk

Leeuwarden - Praag, Rome, Madrid, Friesland. Als tweede Nederlandse provincie is Fryslân sinds gisteren opgenomen in de reeks Capitool Reisgidsen. Dat betekent dat de Fryslân-toerist zich kan verlekkeren aan honderden fraaie maar priegelig afgedrukte foto’s, een aanschouwelijke toelichting op de spelregels van het kaatsen, driedimensionale tekeningen van een aantal mooie stadswandelingen en opengewerkte schetsen van een skûtsje, het Woudagemaal, de Schierstins en zo meer. Want een Capitool Reisgids is vooral een kijkboek.

Geloof & Kerkwoensdag, 18 mei 2005

‘Een psalm moet je niet uit elkaar rafelen’

Heerenveen - Studie maken van de bijbel helpt om het geloof te verdiepen. De 74- jarige Harm de Vries uit Heerenveen heeft het opnieuw ervaren, toen hij voor zichzelf de 150 Psalmen nog eens nalas en er een boekje met overdenkingen bij schreef, getiteld Alles wat adem heeft... ,,De psalmen zijn voor mij nóg meer een bron van vreugde en geestelijke versterking geworden. Als je de bijbel bestudeert en op je laat inwerken, zie je pas hoeveel rijkdom het je geeft.’’

Geloof & Kerkwoensdag, 18 mei 2005

Vingeroefeningen in genezingstheologie

Athene - ,,Ik weet me geaccepteerd door mijn familie. De kerkelijke gemeente waar ik lid van ben, ondersteunt me enorm. Dat stelt me in staat om er voor uit te komen dat ik seropositief ben. Mijn leven heeft een nieuwe zin gekregen. Ik ben geaccepteerd door God. Ik ben ‘genezen’.’’ Een van de bijeenkomsten op de Wereldzendingsconferentie in Athene was geheel gewijd aan het thema ‘Heelmaken, verzoening en genezen’. En omdat aids de grootste ramp in de huidige wereld is, begon het plenaire gedeelte met het getuigenis van Gracia Violet Ross Quiroga, een jonge vrouw uit Bolivia.

Geloof & Kerkwoensdag, 18 mei 2005

‘Haarlem-centrum’ sluit zich aan bij NGK

Haarlem - De voortgezette Gereformeerde Kerk van Haarlem-centrum (Wilhelminakerk) wil toetreden tot het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dat heeft de kerkenraad dinsdag bekendgemaakt.

Weerwoensdag, 18 mei 2005

Zon en wolken

Vandaag zijn er zonnige perioden, naast enkele stapelwolken en vooral in het kustgebied zou er vanmiddag nog een lichte bui tot ontwikkeling kunnen komen. Het wordt 13 graden en de westelijke wind is matig.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties