Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 18 juni 2014.

Economiewoensdag, 18 juni 2014

Geen sloop, geen rotte kies, maar een nieuw fitnesscentrum

Tzummarum Het is de angst van veel inwoners van krimpgebieden: lege gebouwen die verpauperen en verworden tot een rotte kies van het dorp. Dat moet deze keer anders, dacht woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland bij het leegstaande gebouw van de voormalige kleuterschool De Haven in Tzummarum.

Hoofdartikelwoensdag, 18 juni 2014

Provinciaal sociaalmaatschappelijk werk

Vandaag besluiten Provinciale Staten (PS) over de afbouw van subsidie aan elf maatschappelijke organisaties, waaronder Tűmba en Zorgbelang Fryslân. De besluitvorming is voorbereid in een commissievergadering en alles wijst er op dat die organisaties hun subsidie kwijtraken. De reden is dat PS zich willen 'terugtrekken' op hun kerntaken. Het sociale domein, waar zich de organisaties bevinden, behoort niet tot de kerntaken van de provincie. De eerst aangewezenen voor het sociale domein zijn de gemeenten.

Regiowoensdag, 18 juni 2014

Meldij: geld van muziekles dicht tekort bij Lawei

Drachten - Het bestuur van De Meldij in Drachten treedt definitief af. Het bestuur van het Centrum voor de Kunsten is het niet eens met de wijze waarop burgemeester en wethouders van Smallingerland het muziekonderwijs vorm willen geven. Volgens penningmeester Harm Kuipers wordt straks driekwart van het geld dat bedoeld is voor muziekonderwijs gebruikt om tekorten van schouwburg De Lawei te dichten.

Regiowoensdag, 18 juni 2014

Bijensterfte valt dit jaar laag uit

Tersoal - De sterfte van honingbijen is op een historisch dieptepunt beland, blijkt uit de eerste voorlopige analyse van door imkers aangeleverde gegevens, die het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB) heeft gedaan. 1640 imkers in heel Nederland vulden de gedetailleerde Monitor Uitwintering Bijenvolken 2014 in. De sterfte bij de 1616 kleinere (hobby)imkers (tot vijftig volken) komt volgens de eerste bestudering van de gegevens uit op maximaal 9,5 procent. In de winter van 2012/2013 bedroeg de sterfte 13,7 procent. Dat was al een trendbreuk met de laatste jaren, toen de sterfte schommelde tussen de 20 en 25 procent.

Regiowoensdag, 18 juni 2014

Friese scholen houden vast aan maatschappelijke stage

Leeuwarden - Scholen voor middelbaar onderwijs in Fryslân proberen maatschappelijke stages voor hun leerlingen ook na 1 januari 2015 voort te zetten. Bij de stage doen alle scholieren in hun onderwijscarričre dertig uren begeleid vrijwilligerswerk met een maatschappelijk karakter. De Eerste Kamer schafte gisteren het verplichte karakter van de maatschappelijke stage af. Scholen mogen voortaan zelf weten of ze de stages nog aanbieden, maar ze krijgen er geen overheidsgeld meer voor.

Sportwoensdag, 18 juni 2014

Wandelen met Robben

Ooit zat Jelle ten Rouwelaar (33) uit Joure op de bank bij Oranje. Nu laat hij vanaf de thuisbank twee keer per week zijn licht over de ontwikkelingen op het WK schijnen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties