Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 19 september 2007.

Agendawoensdag, 19 september 2007

Klassiek

Cello en orgel Celliste Saartje van Camp en organist Sebastiaan van Delt geven zondag om 15.30 uur samen een concert in de Protestantse Kerk in Aalsum. Op het programma staan werken van Jean Hure, Antonio Vivaldi, Camille Saint Saens, Sofia Gubaidulina, Paul Hindesmit en Pieter Bakker.

Cultuurwoensdag, 19 september 2007

‘Jeugd gratis naar musea is groot goed’

Leeuwarden - Friese musea reageren opgetogen op de maatregel in de miljoenennota om musea gratis toegankelijk te maken voor kinderen tot en met twaalf jaar. ,,Ik ben hier heel erg voor”, zegt Mirjam Pragt, museumconsulent van Fryslân. ,,Het werkt laagdrempelig. Scholen en gezinnen zullen nog meer geprikkeld worden.” Tegelijkertijd hebben de musea wel een paar kanttekeningen.

Cultuurwoensdag, 19 september 2007

Negen nominaties vormgevingsprijs

Leeuwarden - Voor de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving (5000 euro) zijn dit jaar negen genomineerden. Dat heeft de provincie Fryslân vandaag bekendgemaakt. Er waren 61 inzendingen voor de vormgevingsprijs, die op 6 november wordt uitgereikt aan zowel een ontwerper als zijn opdrachtgever.

Expowoensdag, 19 september 2007

Aldtsjerk, Galerie Bloemrijk: tent. Lidwien Sloot, t/m 3 okt. Allingawier, Landgoed Allingastate: metalen kunst van Gert-Jan Luimstra, t/m 31 okt. * perm. schilderijentent. div. kunstenaars, t/m 31 okt. Allingawier, Expositiekerk: schilderijenexpo 'Land in Zicht' van Janneke Hengst, t/m 31 okt. Ameland - Ballum, Gemeentehuis: expo natuurfotograaf Woude Gras, t/m 1 okt. Ameland - Ballum, Vliegveld: expo '50 jaar Vliegveld Ameland', t/m 22 okt. Appelscha, Bezoekerscentrum: Terwisscha Expositie, tm 30 sept. Balk, Verpleegwoningen: expo J.C. Munnik (aquarellen), t/m 11 okt. Beetsterzwaag, Gemeentenuis: project 'Kunst schrijft geschiedenis', t/m 10 mrt. Beetsterzwaag, Kunsthuis SYB: presentatie ingezonden documentatie Sybren Hellinga Prijs, eerste ronde, t/m 23 sept.. Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo Titus Brandsma. Boornbergum, Tjeerdsma Haarden: expo 'Tekens van leven' van Schilderskollektief Streekgenoten, t/m 30 nov. Buitenpost, Haersmahiem: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 28 sept. Burgum, Berchhiem: expo over drukkunst van Richard Hoekstra, t/m 31 okt. Burgum, Streekmuseum/Volkssterrenwacht: expo 'Klederdrachten uit Noord- en Midden-Europa, t/m 12 jan. '08* expo 'Korte manen, lange nekken - De hynders fan Jaap Rusticus', t/m 12 jan. '0. Burum, De Blauwe Roos: expo 'Henk Hesselius - 80 jaar', t/m 5 nov. * expo Mark van Slooten (sieraden), t/m 5 nov. De Knipe, Het Snijpunt: perm. expo Friese houtsnijkunst, open na telefonische afspraak: tel. 0513-688001. Dokkum, Admiraliteitshuis: expo 'Wad'n Quilts', 22 sept. t/m 26 okt. Dokkum, De Waegh: expo 'Wijn is lief' van Mark Spijkers/De Graaf van Mewert, t/m 15 nov. * fotoexpo Eli Wouda, t/m 15 nov. Dokkum, Hotel/Restaurant De Oude Abdij: expo Joan Schilstra 'In verwondering', t/m 29 sept. Drachten, De Lawei/De Galerij: tent. '40 x 40 - 1e Friese Miniprent Biënnale', t/m 13 okt. Drachten, Galerie/Atlier Henk Hofstra: expo 'Lucht, water en koeien', t/m 30 sept. Drachten, Grote Kerk: expo kunstwerken over Psalm 85 en Lucas 19:1-10, t/m 30 sept. Drachten, Museum Smallingerland: presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders 'Export Drachtster skűtsjes', t/m 31 dec. * tekeningen van Pier Pander, t/m 6 jan. * Media Art Festival Friesland, 20 t/m 30 sept. Drachten, Rabobank Drachten-Ureterp: Beeld op het Noorden, beelden van Anke Kuypers, t/m 28 sept. Eastermar, De Fruittuin: open atelier, t/m 30 sept. Eastermar, De Zandloper: expo Yby Potlach 'De weg naar de vrijheid' (schilderijen), t/m 21 okt. Eastermar, Heje: perm. expo van kinderbijbels elke donderdag en vrijdag van 15.00-21.00 u. en op afspraak (tel. 0512-471962). Echten, Galerie Het Gemaal: expo José Smits (brons, keramiek en beeldhouwwerk), t/m 30 sept. * expo Wieger Huizinga 'Het Friese landschap geschets en gewassen' (figuratieve schilderijen/schetsen), t/m 30 sept. Exmorra, De Spintol: ambachtelijk werk en poppenhuistent., t/m 30 sept. Ferwert, Gemeentehuis: schilderijen van Gerda Douma, tot 29 sept. Franeker, Atelier Peter Vassilev: expo 'Something else' van Peter Vassilev, t/m 12 jan. Franeker, Franeker Management Academie: fototent. 'Een dijk van een dijk 2', t/m 30 sept. Franeker, Kaatsmuseum: tent. 'Fan Lies Souverein oant Afke Hylkema - een halve eeuw dameskaatsen', t/m 30 sept. Franeker, Museum Martena: expo 'Vrouw van de wereld- Anna Maria van Schurman als internationale ster', t/m 30 sept. * tent. 'Horen, zien en zwijgen' van Sabine van den Berg, t/m 18 nov. Frederiksoord, Museum De Koloniehof: expo 'Hemelpoorten' in beeldentuin, t/m 31 okt. * expo 'Verborgen prenten' en 'Koeienschilderijen' van Linda Hubberts en Albert Visser, t/m 31 okt. Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Sib Postma (schilderijen 2006-2007), t/m 7 okt. Gorredijk, Streekmuseum Opsterland: beleeftent. rond het thema 'Vis', t/m 30 sept. Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. 'Van geit en knottekistje - Huwelijksgebruiken in Friesland en ver daarbuiten', t/m 30 sept. Harkema, De Bôge: Pieter de Vries en Key de Haan, expo schildersclub, t/m 30 sept. Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo 'Bijzonder' van Sasja Wagenaar, Cas Waterman en Yvonne Visser, t/m 21 okt. Harlingen, Galerie De Vis: expo Peter Keizer (beelden/olieverf), 22 sept. t/m 10 nov. Harlingen, Galerie De Valk: expo 'Herfst', t/m 28 okt. Harlingen, 't Heerenlogement: expo Sipke Jansma (1923-2001), t/m 27 okt. Haulerwijk, Galerie Hummel: expo 'Kleurrijke impressies' van amateurschildersclub It Bűthús uit Oudega (S), t/m 22 sept. * expo 'Natuurlijk kleurrijk', 26 sept. t/m 19 jan. Heerenveen, Dantuma Orthopedische Speciaalzaak: expo kunstenaars atelier/kunstuitleen 'De Blauwe Roek', t/m 10 okt. Heerenveen, Museum Willem van Haren: expo 'In dienst van de landheren van Oranjewoud', t/m 2 dec. * Beeldentuin: expo Frans Ram, t/m 7 okt. Heerenveen/Oranjewoud, Golden Tulip Hotel Tjaarda Oranjewoud: perm. expo Galerie ZoFier Nieuweschoot. Heerenveen/Oranjewoud, Museum Belvédčre: expo 'De Deelen', t/m 30 sept. Hegebeintum, Informatiecentrum: expo 'Friesland met penseel', aquarellen van Peter Vassilev, t/m 31 okt. Hindeloopen, Hidde Nijland Museum: expo fotograaf Paul Vogt, t/m 1 nov. Houwerzijl, Ruimtela: expo Liesbeth Boelmans Kranenburg (schilderijen/tekeningen), t/m 29 sept. Hurdegaryp, Bibliotheek: expo Coby Douma (schilderijen), t/m 11 okt. IJlst, Vromans Gallery: Open Huis, 23 sept. 11.00-17.00 u. IJlst, Gemeentehuis: expo schilderijen Lysbert Laansma-Strikwerda, t/m 30 sept. Joure, Bibliotheek: expo Friesch Genootschap van Natuurfotografen, 22 sept. t/m 18 nov. Joure, Gemeentehuis: expo Henny en Luigi Bulsing (beelden en schilderijen), 22 sept. t/m 18 nov. Joure, Museum Joure: expo Klein-Grafiek uit Nederland en Bulgarije, t/m 5 okt. * expo 'Een rijk bezit', t/m 28 okt. * expo Doet Boersma, t/m 18 nov. * expo 'Boekdrukkunst uit Oostenrijk' van Christiana Thanäuser, t/m 23 nov. Kollum, Gemeentehuis: expo papierknipkunst Kring Kollumerland, t/m 27 sept. Kollum, Oudheidkamer Mr Andreae: zomerexpositie 'Laat deze tafreelen uwe geestesoog streelen', t/m 27 okt. Koudum, De Finke: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 11 okt. Leeuwarden, Abbingahiem: expo Sieberen de Vries 'Sterren stralen overal' (acrylschilderijen), t/m 11 okt. Leeuwarden, Artemisia in Kunstzaken: tent. fijnschilderen, t/m 6 okt. Leeuwarden, Boerderijcamping Taniaburg: expo Jantina Herder. Permanente exposities om de zes weken van een andere kunstenaar. Leeuwarden, Borniahiem: expo Ben Bakker (miniaturen), t/m 28 sept. Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. 'Wolkom yn it Heitelân' van Wouter Osterholt en Elke Uitentuis, t/m 28 okt. Leeuwarden, Dantuma Orthopedische Speciaalzaak: expo kunstenaars atelier/kunstuitleen 'De Blauwe Roek', t/m 10 okt. Leeuwarden, Eden Oranje Hotel/Pip's Gallery: fotoexpo Hendrik van Kampen, t/m 30 sept. Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo Maarten van der Wal, t/m 13 okt. Leeuwarden, Friesland Bank: Kunst onder de Koepel - expo Eja Siepman van den Berg (beelden), t/m 31 dec. Leeuwarden, Fries Museum: kameleonverzameling van Thom Sandstra (13 jaar), t/m 11 dec. * tent. presentatie 'Super Terpen', t/m 31 dec. '08. * tent. Pier Pander (1864-1919) - Nederlands beroemdste beeldhouwer', t/m 6 jan. * tent. 'Beautiful People', t/m 6 jan. Leeuwarden, Galerie 92: schilderijen en objecten van Annemarie Noorderwerf, t/m 27 okt. Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo Caro Kroon 'Good girls go to heaven, bad girls go everywhere' (figuratief), t/m 6 okt. Leeuwarden, Gerechtsgebouw: kunstexpo, t/m 31 okt. Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof: expo 'Pretty Dutch' - 18de-eeuws Hollands Porselein en moderne reflecties', t/m 22 okt. * expo 'Liefde en hebzucht - verhalen van gepassioneerde keramiekverzamelaars', t/m 6 jan. Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: tent. Jan de Rues (olieverf/aquarel/litho's/keramiek), t/m 13 okt. Leeuwarden, Kunstuitleen: expo Gerda Onnes (figuratieve schilderijen), t/m 6 okt. Leeuwarden, Museum Pakhuis Koophandel, Oostersingel: tent. 'De wereld in miniatuur', van klokkenwinkel tot hoedenzaak alles met de hand gemaakt, t/m 30 okt. Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân: tent. 'Blij met een dode mus', t/m 16 dec. * tent. 'Wad en tuin, bronnen van inspiratie met werk van Annemarie Veenstra', t/m 21 okt. Leeuwarden, Parkhove: expo Mattie Dokter en Nova van Dijk, t/m 11 okt. Leeuwarden, Restaurant De Grote Wielen: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 10 okt. Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: 'Harmonie in contrasten', perm. expo van Gerriet Postma. . Leeuwarden, Stadhuis Hofplein: expo Tjitske de Jong, t/m 1 okt. Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo 'Porcelain bowls from the UK' van diverse Engelse keramisten, t/m 10 okt. * jubileumexpo Friese beeldhouwer André van der Linden', t/m 13 okt. Leeuwarden, VHDG: expo 'Across the channel', 21 t/m 30 sept. Lemmer, Frisian Sailing Company: tent. Janet Breuer (nautische schilderijen), t/m 1 juli '08. Makkum, Zorgcentrum Avondrust: expo Maaike Poog (aquareltekeningen en olieverfschilderijen), t/m 29 nov. Marrum, De Seedykster Toer: perm. expo 'Geredde Dobbepaarden'. Marrum, Stationsgebouw: mini-expo 'Moaie ferhalen' van Michiel Braaksma, 23 en 30 sept, 14.00-18.00 u. Menaldum, Gemeentehuis: tent. René Tweehuysen (hedendaags realisme), t/m 10 okt. Menaldum, KiBeau Galerie: expo Gerry Blok (keramiek), t/m 27 okt. Metslawier, Galerie/atelier Ge-art: expo Joke Stapensea en Ina van der Vliet (schilderijen), Ina van der Vliet en Edit de Gooijer (keramiek), Afra Hartog en Daan Parmentier (beelden) en Kunstwerkplaats Smoel 'Vreemde vogels', t/m 30 sept. Mildam, Kerk: expo 'Oude naaimachines' van Janneke Veenhouwer, t/m 6 okt. Mildam, Kunstnijverheid 't Bynt: expo 'Zijde' van Tineke Wink, t/m 30 nov. * schilderijenexpo met een knipoog van Janny de Jong, t/m 30 nov. Moddergat, Museum 't Fiskershúske: expo 'Verwarming, verlichting en koken van 1750-1950', t/m 31 okt. Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens. . Nieuweschoot, Landgoed Zofier: expo 'IJdelheid der ijdelheden' door 45 kunstenaars, t/m 23 sept. Nij Beets, Sudergemaal: expo Neeltje Dam (aquarellen), t/m 29 sept. Nijega, 't Kommissiehuys: expo Harry de Haan, t/m 6 okt. Noordwolde, 't Vlechtwerk: expo Marijke ten Brink (olieverf/fijnschilderkunst), t/m 26 sept. * expo 'Korf en Kooi', t/m 30 sept. Olterterp, De Slag: najaarsexpo 'Galerie Lauswolt bij De Slag in Olterterp, t/m 4 nov. Oudebildtzijl, Julianakerk/De Witte Klok: expo Ulla Klomp 'De vele gezichten van de aardappel', t/m 30 sept. Oudehorne, Galerie Hanneke Pereboom: expo Susan de Waardt (schilderijen), Marian Daems (keramiek) en Hanneke Pereboom (beelden), t/m 1 okt. Oudemirdum, Mar en Klif: expo 'Na het zout het zoet', t/m 1 nov. Ouwsterhaule, Noordelijk Openbaar Vervoer Museum: tent. 'Dokkumer Lokaaltsje', t/m 29 sept., elke zaterdag van 11.00-17.00 u. Piaam, Natuurhistorisch museum: expo Jan Lek, Klaas Veul en Lammert Sluyter, t/m 31 okt. Raard (D), Oerka Irene Verbeek Museum: olieverfdoeken en sculpturen, tot 1 nov. Sloten, Stedhűs Sleat: expo 'Sloten en de Zuiderzee', t/m 31 okt. Sneek, Antoniusziekenhuis: expo 'Kleurrijk Afrika' van fotografe Marica van der Meer en ZWF Ontwerp, t/m 31 okt.. Sneek, Fries Scheepvaart Museum: tent. maritiem werk van Franco Costa, t/m 23 sept. * expo Botty Swart (schilderijen), Joke schepers (schilderijen) en Carla Schrieken (keramiek), 23 sept. t/m 1 nov. Sneek, Galerie BAS: expo Jacqueline Lehmann, Miriam van Dun, Louis Oeteomans, Durk van Netten en Julius van Dijk, t/m 23 okt. Sneek, Galerie Peter Bax: expo Theo Wolfs (schilderijen) en Amerentske Koopman (schilderijen/objecten), t/m 20 sept. Sneek, Martinikerk: fotoexpo Miriam van Dun, Jacqueline Lehman, Julius van Dijk, Louis Oetelmans en Druk van Netten, t/m 23 okt. Sneek, Nationaal Modelspoor Museum: tent. collectie grote Engelse treinen, t/m 31 dec. Sonnega, Galerie Smarius: expo 'Giornata' van Essam Marouf, t/m 7 okt. Stiens, Bibliotheek: expo Irakese kunstenaar Ahman Alkhatrany, t/m 5 okt. Stiens, Gemeentehuis: expo Loekie Bijlsma en Stien Velstra, t/m 3 okt. St. Jansklooster, Bezoekerscentrum De Wieden: expo 'Eendenkooiker: een geheimzinnig 'groen' beroep', t/m 31 dec. St. Nicolaasga, Galerie Heide: perm. expo letterlappen, merklappen en antiek, elke 1e en 3e zondag van de maand. Surhuisterveen, Munt- en Prentenkabinet: expo 'Fries Draadglas' van mw. G. Rozema, t/m 30 sept. Tjerkwerd, Galerie ArtiSjok: expo 'Aad Nouveau' van Ada Stel (brons, keramiek, glas en schilderijen), t/m 21 okt. Twijzel, Pilat & Pilat: tent. 'Kijkkasten in prentvorm, reizende lijnen en een jarig nijlpaard', t/m 13 okt. Tytsjerk, Bos van Ypeij/theehuis: expo 'Transparant' van Hennie Dijk-Stel en Agnes Hakkenberg van Gaasbeek, 23 sept. t/m 28 okt. Veenklooster, Fogelsangh Stathe: expo 'Zeekoorts' van Heather Jeltes, t/m 31 okt. Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 'Uit de Koninklijke Kinderkamer' uit de particuliere verzameling van Klaas Koopmans, t/m 1 nov. Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: tent. 'Het boerenleven van 1850 tot 1950', t/m 31 okt. * tent. 'Rijtuigen en vervoer', t/m 31 okt. Veenwouden, De Schierstins: expo quilts 'Labyrinth - de draad gevolgd' van textielgroep TeXui, 22 sept. t/m 26 okt. * perm. expo kloosters, stinsen en staten en Theun de Vries. Vlieland, Museum Tromps Huys: expo Jettie Duurloo- Sluijter (beelden), t/m 29 sept. Vrouwenparochie, Dorpskerk: 'Kerkenpad het Bildt', expo Adrie de Vries-Tadema (driedimensionaal borduurwerk), t/m 8 sept. (iedere zaterdag). Warns, Galerie De Ferbylding: zomerexpo div. kunstenaars, t/m 22 sept. Warten, De Súdwâl: expo Jies Haantjes (keramiek) en Erica Haijtema-Tassesron (div. technieken), t/m 30 sept. Wergea, Museum 't Ald Slot: expo onderwijshervormer Johannes Henricus Niewold, t/m 31 okt. * uitstalling van boeken, geschreven of bewerkt door ds R.J. de Stoppelaar, t/m 31 okt. * expo Hinke van der Werf (schilderijen), t/m 31 okt. * expo Lien Huizing-Zwerus (weefwerk), t/m 31 okt. Wierum, Museumkerk Eben-Haëzer: expo 'De schepping' van kunstschilder Jo Rispens, t/m 29 sept. Wilhelminaoord, Ons Dorpshuis: expo schilder Brink, t/m 27 okt. Wiuwert, Nicolaaskerk: tent. 'Anna Maria van Schurman, de muze van het noorden', t/m 30 sept. Wolvega, Molen Windlust/Oudheidskamer: quiltexpo van Fennie Koning, t/m 6 okt. Wommels, Gemeentehuis: expo landschapsfotograaf Lieuwe Greidanus, t/m 30 sept. Wommels, Nij Stapert: expo Frans Peters, olieverfschilderijen, t/m 28 sept.

Hoofdartikelwoensdag, 19 september 2007

De begroting, de discussies...

De miljoenennota is aanleiding en reden voor politieke beroering. De critici hadden hun voorspelbare opvattingen al klaar - zo saai is de politiek nu eenmaal. In de kritiek gaat het niet zozeer om de inhoud van de miljoenennota, maar om de eigen positie van de oppositiepartijen. Dat leidt tot koddige situaties. De SP vindt dat het kabinet de rijken rijk laat en de armen laat stikken. Er is helaas geen sprake van nivelleren, het dichter naar elkaar toe brengen van de inkomensklassen. De VVD daarentegen vindt het schandelijk hoe het kabinet, met name het CDA, de keer naar de nivellering heeft gemaakt. Ziedaar, tegengestelde kritiek op dezelfde miljoenennota. Het is maar net hoe je er naar kijkt.

Regiowoensdag, 19 september 2007

‘Fryslân profiteert van nota’

Leeuwarden - Fryslân en de rest van Noord-Nederland moeten niet somberen dat de regio’s niet of nauwelijks worden genoemd in de gisteren gepresenteerde rijksbegroting. Volgens gedeputeerde Andriesen zijn er ,,heel veel” investeringen aangekondigd waarvan Fryslân gaat profiteren. Als voorbeelden noemt ze geld voor jeugdzorg, biobrandstof, energiebeleid, het opknappen van bedrijfsterreinen, armoedebestrijding en waterbeheer.

Regiowoensdag, 19 september 2007

Prominenten kritiseren nieuwe nota

Leeuwarden - Prominenten uit de Friese wereld van zorg, financiën en politiek zijn slecht te spreken over de nieuwe miljoenennota. Op een door de Rotary Leeuwarden georganiseerd debat, uitten ze vanmorgen kritiek op overheidsbetutteling, bezuinigingen, regelzucht en een gebrek aan aandacht voor het Noorden.

Regiowoensdag, 19 september 2007

Fusies kunnen al in 2012

Dokkum - De beoogde gemeentefusies in Noordoost-Fryslân kunnen al over vier á vijf jaar een feit zijn. Het onderzoek naar die mogelijk van de colleges van Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland en Achtkarspelen moet in 2010 klaar zijn. Maximaal anderhalf jaar later moet het plan uitgevoerd zijn, vindt burgemeester Cazemier van Dongeradeel.

Regiowoensdag, 19 september 2007

Sneek blij dat Brok niet gaat

Sneek - ,,We hebben altijd geweten dat Brok niet tot in lengte van dagen voor Sneek behouden zou blijven, en we hadden hem Leeuwarden ook echt gegund. Maar we zijn vooral heel blij dat hij nog een poosje in Sneek blijft.’’ Dat zegt Stella van Gent, fractievoorzitter van de PvdA in de Sneker gemeenteraad. De andere partijen in de raad delen de mening van de PvdA.

Geloof & Kerkwoensdag, 19 september 2007

‘Gesprek nodig om uit kramp te komen’

Leeuwarden - De kerk zit in een kramp tussen de verbondenheid met Israël en de nood en ellende aan Palestijnse zijde, aldus drs. Marieke den Hartog, beleidsmedewerker Kerk en Israël van de PKN. ,,Ik hoop dat we in de aanloop naar het zestigjarig bestaan van de staat Israël een stap verder komen door met elkaar het gesprek aan te gaan.” Den Hartog is volgende week een van de sprekers op de discussieavond ‘De toekomst van de staat Israël in bijbels perspectief’ in Buitenpost.

Geloof & Kerkwoensdag, 19 september 2007

Debat over euthanasie laait op in Italië

Rome - ‘Laat me naar het huis van de Heer gaan’. De laatste woorden van paus Johannes Paulus II, een paar uur voor zijn overlijden op 2 april 2005, vormen onderdeel van een opnieuw opgelaaide discussie in Italië over euthanasie.

Geloof & Kerkwoensdag, 19 september 2007

Studenten geven ‘vipbehandeling’ aan shoppers

Leeuwarden - Studenten van de christelijke studentenvereniging Alpha in Leeuwarden gaan volgende week donderdagavond zoveel mogelijk mensen in de binnenstad van Leeuwarden een vipbehandeling geven.

Sportwoensdag, 19 september 2007

Henrik Larsson; overal een heldenstatus

Leeuwarden – Högaborgs BK wees hem op zijn vijftiende nog af, omdat hij te klein, te iel en te slap zou zijn. Inmiddels is Henrik ‘Henke’ Larsson niets van dat alles meer. Sterker nog, volgens een verkiezing in 2005 is hij de beste Zweedse voetballer aller tijden. Morgen komt hij met Helsingborgs IF uit tegen sc Heerenveen in de eerste ronde van de UEFA Cup. De man die overal de held is.

Weerwoensdag, 19 september 2007

Herfstachtig

Vanmiddag krijgen we droger weer, maar het is wel koel met 14 á 15 graden en een vrij krachtige tot harde noordwestenwind. Morgen wordt hert herfstachtig weer met in de loop van de dag perioden met regen. Het wordt 15 ŕ 16 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties