Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 23 september 2004.

Economiedonderdag, 23 september 2004

Melkprijs blijft boven niveau wereldmarkt

Joure - De Nederlandse melkprijs blijft ook na liberalisering van de markt boven de wereldmarktprijs. Deze verwachting gaf S. Attema, voorzitter van de commissarissen van Friesland Coberco Dairy Foods, mee aan de branche bij de opening van de Agrarische Schouw.

Economiedonderdag, 23 september 2004

Friesland Vlees stopt afdracht aan PVV

Leeuwarden – Slachterij Friesland Vlees gaat geen geld meer afdragen aan het Productschap Vee en Vlees (PVV). Sinds vier weken vorderen ze daarvoor ook geen heffingen meer van de veehouders en de veehandel. De heffingen en de afdracht komen nu voor rekening van slachter Friesland Beef die laat slachten in het slachthuis van Friesland Vlees. Van maart tot eind augustus heeft eigenaar Wildeboer van Friesland Vlees wel heffingen ingehouden maar niet afgedragen aan de PVV. Volgens de PVV moet daarover nog ruim 45.000 euro worden betaald. Wildeboer betaalt dit niet omdat de PVV naar zijn zeggen met dat geld ,,niets doet voor de sector”.

Economiedonderdag, 23 september 2004

Subsidies hebben langste tijd gehad

Drachten – Het Noorden moet wennen aan een subsidieloos bestaan, vinden de ‘A7-burgemeesters’.

Hoofdartikeldonderdag, 23 september 2004

Graag of niet

Turkije was zo goed op weg. In sneltreinvaart werd de inrichting van overheid en samenleving aan de Europese normen en waarden aangepast. Maar in het zicht van de finish lijkt Turkije toch te struikelen over de toetredingseisen die de Europese Unie heeft gesteld.

Regiodonderdag, 23 september 2004

Parkeren in centra steden fors duurder

Leeuwarden – Het betaald parkeren in de binnensteden van Fryslân wordt de komende jaren duurder. Ook wordt het parkeren in de wijken rondom het centrum vaker belast. Leeuwarden spant de kroon met tariefverscherping.

Regiodonderdag, 23 september 2004

‘Meer Friese hengsten effectiever inzetten’

Akkrum - ,,Er zouden meer Friese hengsten goedgekeurd moeten worden dan de huidige negen à tien per jaar. Bovendien zouden ze effectiever ingezet moeten worden, zodat niet alleen de beste drie voor nakomelingen zorgen. Desnoods moeten alle goedgekeurde hengsten een verplicht aantal aangewezen merries dekken. Zo zijn de problemen die Friese merries ondervinden met het loslaten van de placenta na de geboorte van hun veulen, een gevolg van inteelt bij het ras, op te lossen.”

Regiodonderdag, 23 september 2004

‘120 Miljoen kijkers voor Leeuwarden’

Leeuwarden – Helemaal klaar voor de start is de organisatie van Domino Day nog niet. Steentjeszetter Martijn heeft nog niet genoeg routine om genoeg steentjes op een ijzeren cirkel aan het dak van het FEC te zetten, voordat Commissaris van de Koningin Nijpels ze komt omgooien.

Regiodonderdag, 23 september 2004

Weer stroomstoring in Noordwest-Fryslân

Herbaijum – Noordwest-Fryslân is donderdagmorgen voor de tweede keer in korte tijd getroffen door een grote stroomstoring. De storing is net als afgelopen zondag veroorzaakt door problemen in het verdeelstation in Herbaijum. Toen was een vleermuis de boosdoener. Wat de oorzaak van deze stroomstoring is geweest, is nog niet bekend. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

Regiodonderdag, 23 september 2004

Fryslân werft toerist via internet

Leeuwarden – Fryslân Marketing gaat via internet meer toeristen naar Fryslân proberen te halen. Het nieuwe Fries toerismebureau heeft Snakeware uit Sneek in de arm genomen voor het maken van een nieuwe website. Deze gaat eind dit jaar in de lucht. In het voorjaar van 2005 volgen een Duits- en Engelstalige versie van de website.

Regiodonderdag, 23 september 2004

Fraude bij Noorderzijlvest

Groningen – Waterschap Noorderzijlvest in Groningen heeft bij het openbaar ministerie aangifte gedaan van mogelijke fraude van kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen. Op de lijst van twee kandidaten staan handtekeningen van namen van fictieve personen. De namen staan nergens geregistreerd.

Geloof & Kerkdonderdag, 23 september 2004

Poëzie in het Nieuwe Testament

Nederlandse gedichten herken je in de eerste plaats aan de lay-out: verhalen worden gewoonlijk in doorlopende alinea’s afgedrukt, gedichten in losse regels en strofen. Bij Griekse gedichten uit de Oudheid ligt dat anders. In de handschriften werden woorden meestal niet eens van elkaar onderscheiden, laat staan dichtregels en strofen. Maar er was wél poëzie. Sterker nog, de oudste Griekse teksten zijn allemaal poëtisch; denk bijvoorbeeld aan de boeken van Homerus. Een zeer belangrijk kenmerk waaraan Griekse poëzie te herkennen is, is het gebruik van metrum. In Griekse poëzie houdt metrum in dat lange en korte lettergrepen elkaar in een vaste volgorde afwisselen en dat er een minimaal en een maximaal aantal lettergrepen in een versregel zit.

Geloof & Kerkdonderdag, 23 september 2004

Kostbare facsimile Gutenberg-bijbel te zien in Franeker

Franeker – Verzendboekhandel Wever Van Wijnen uit Franeker houdt maandag 27 september voor het eerst een ontmoetingsdag voor theologisch geïnteresseerde klanten. Tot nu toe hebben zich er zestig aangemeld.

Geloof & Kerkdonderdag, 23 september 2004

Schalen van overvloed in de spiritualiteit

Leeuwarden - ,,De kerk heeft altijd benadrukt dat de bijbel een geïnspireerd boek is. Dat mag zo wezen, belangrijker is: kan de bijbel ons vandaag inspireren? En zo ja, hoe? Wat heb je eraan als je de bijbel leest, wat doet het met je? Dat zijn de vragen waarom het draait.’’ Aldus Klaas Spronk, een van de samenstellers van De bijbel spiritueel : een gloednieuw, vuistdik boekwerk waarin een kleine honderd auteurs de spiritualiteit van de bijbel op formule brengen.

Geloof & Kerkdonderdag, 23 september 2004

‘Hart diaconaat dient in de gemeente te kloppen’

Leeuwarden – Plaatselijke gemeenten moeten zich bezinnen op hun diaconale taken. Ten onrechte is het diaconale werk de gemeenten in de afgelopen jaren vrijwel volledig uit handen genomen. ‘Het hart van het diaconaat dient in de gemeente te kloppen, en niet alleen in het Landelijk Dienstencentrum (LDC) in Utrecht’.

Weerdonderdag, 23 september 2004

Storm(achtig)

We krijgen veel buien, soms met onweer en hagel en het gaat stevig waaien. Vanavond, vannacht en morgenochtend kan het stormen. Aan zee staat een windkracht 8 of 9. Het blijft vanmiddag en morgen koel met zo’n 14 graden.

Weerdonderdag, 23 september 2004

Meer dan vroeger

‘Ik zal u weldoen, meer dan vroeger’


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties