Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van maandag, 24 maart 2008.

Hoofdartikelmaandag, 24 maart 2008

De getuigen...

In zijn Matthäuspassion voert Bach mensen zingend op, onder anderen Jezus, Petrus, Judas en Pilatus. Ook gebruikt hij zomaar ‘stemmen’, van figuranten die niet bij name worden genoemd. Zij zijn getuigen van de lijdensweg die Jezus ging. De stemmen (sopraan, alt, tenor en bas) vertegenwoordigen de verscheidenheid van reacties op wat zich afspeelt, meestal als een soort ontboezeming.

Regiomaandag, 24 maart 2008

‘Medicijnen onnodig in drinkwater’

Leeuwarden - De toenemende concentratie geneesmiddelen in het drinkwater wordt ook in de komende jaren niet uit het water gezuiverd, terwijl dat met relatief kleine ingrepen mogelijk is. Bij de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (Krw), waarbij schoon water het uitgangspunt is, worden medicijnen en andere schadelijke stoffen buiten beschouwing gelaten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties