Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 25 november 2005.

Bijschriftvrijdag, 25 november 2005

Een zaaier ging uit om te zaaien

Wie is die slapende zaaier, waarover Jezus spreekt in deze gelijkenis?

Cultuurvrijdag, 25 november 2005

Abe de Vries eare mei de Gysbert Japicxpriis

Ljouwert - It waar is mear as suterich. Mar dat deart de twa Fryske flaggen net. Dy wapperje fleurich boppe op de toer fan de mânske Martinitsjerke fan Boalsert en oan de gevel fan it stedhűs om de Gysbert Japicxpriiswinner te earjen. Tongersdeitemiddei waard yn de riedsseal fan it stedhűs yn Boalsert de Gysbert Japicxpriis útrikt oan Abe de Vries (Winaam, 1965) foar syn poëzijbondel In waarm wek altyd .

Economievrijdag, 25 november 2005

Failliet Enna nadert na weigering loonbetaling

Dokkum – Spuitbussenfabrikant Enna Aerosols ziet een faillissement steeds dichter bijkomen. Directeur A. Trost van Enna zei gisteren dat hij niet van plan was de lonen van de medewerkers vandaag uit te betalen.

Economievrijdag, 25 november 2005

Besluit melkinterventie valt in maart 2006

Easterein - Het besluit over het al of niet verder gaan met een Nederlands interventiesysteem van de Dutch Dairy Board (DDB), om de melkprijs in ieder geval op kostprijsniveau te krijgen, valt eind maart 2006. Dat gaf voorzitter Peter ten Hoeve van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) gisteravond aan op een bijeenkomst in Easterein. De bijeenkomst was een van de landelijke bijeenkomsten om steun bij melkveehouders te krijgen voor het systeem. Vorig jaar is het systeem gelanceerd.

Economievrijdag, 25 november 2005

‘Mensen willen weer persoonlijk contact’

Wolvega – De mensen willen wee persoonlijk contact met hun bank. Grootbanken zijn een stap te ver gegaan met hun sluiting van vestigingen om de kosten te drukken. Dat is de overtuiging van streekbank Bank Bercoop. Vandaag opent de bank officieel de nieuwe vestiging in Wolvega.

Economievrijdag, 25 november 2005

Stoppen met boeren vanuit een luxepositie

Sandfirden - Melkveehouder Ygram Ykema heeft dit voorjaar de laatste melkkoeien de deur uit gedaan. ,,Het was niet uit armoede dat we moesten stoppen, maar uit weelde.” Het gezin haalde namelijk al veel inkomsten uit de recreatie. ,,We hielden twee boekhoudingen bij en daaruit bleek dat de boerderijcamping en de botenverhuur veel meer geld opleverde per geleverde arbeid dan de melkveehouderij.”

Hoofdartikelvrijdag, 25 november 2005

De ruzie binnen de VVD…

De ruzie tussen de VVD’ers Wiegel en Hirsi Ali zou binnen de partij moeten worden opgelost. In de beslotenheid ruziet het wat gemakkelijker en hoeft niemand rekening te houden met effecten van het uiten van meningen, frustraties, woede en wellicht angst. Maar de partij is meer dan de kamer van fractievoorzitter Van Aartsen in Den Haag. Plaatselijke afdelingen behoren ook tot de partij en willen zich ook mengen in het debat. Plaatselijke VVD’ers wekken de indruk dat de meerderheid van de afdelingen zich schaart achter Wiegel. En die afdelingen zouden liever hebben dat Wiegel duidelijkheid geeft over zijn eventuele positie in de landelijke politiek dan dat hij zich bezighoudt met Hirsi Ali.

Regiovrijdag, 25 november 2005

Helft ‘oude’ asielzoekers mag blijven

Den Haag/Leeuwarden – Van het merendeel van de 26.000 ‘oude’ asielzoekers is het dossier inmiddels bekeken. Zo’n 45 procent van de 16.000 mensen die uitslag hebben gekregen mag blijven. Van 650 asielzoekers was het geval zo schrijnend dat ze ook een verblijfsvergunning hebben gekregen.Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken heeft de cijfers bekendgemaakt op de behandeling van de begroting van Justitie voor 2006 in de Tweede Kamer. Van de asielzoekers die niet mogen blijven, is 34 procent met onbekende bestemming vertrokken, wat hoogstwaarschijnlijk neerkomt op een illegaal verblijf in Nederland of het buitenland. Zo’n twintig procent is vrijwillig teruggekeerd naar het land van herkomst, of gedwongen naar dat land uitgezet. De groep van 26.000 asielzoekers is Nederland binnengekomen voor 1 april 2001, toen de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht werd.

Regiovrijdag, 25 november 2005

‘Onze peuters en kleuters zijn een product geworden’

Zwolle – De kleuter dreigt aan prestatiedruk en toetszucht ten onder te gaan. Al voor ze aan groep 3 beginnen, moeten ze vertrouwd zijn met rekenen en schrijven. Een aantal pedagogen protesteert daar vandaag tegen in Zwolle, op het symposium ‘De kleuterschool moet terug!’, georganiseerd door orthopedagoog S. Goorhuis-Brouwer en docent pedagogiek B. Levering. ,,Onze peuters en kleuters zijn producten geworden’’, aldus de laatste vanochtend: ,,Als ze niet aan ons ideale plaatje voldoen, moet er dringend wat gebeuren.’’ Zie verder pagina 11

Regiovrijdag, 25 november 2005

Twijfel over landelijk wonen

Heerenveen - De Integrale Visie over de inrichting van de gemeenten Heerenveen en Skarsterlân kan in grote lijnen op de steun van de Heerenveense partijen rekenen. Het grootste struikelblok vormt het landelijk wonen in twee gebieden.Dat bleek gisteravond op de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu. Het college van B en W wil dat er vijftig woningen bij Katlijk, en 150 in het gebied ten zuiden van De Deelen gebouwd kunnen worden. Dat zou gepaard moeten gaan met natuur- en landschapsontwikkeling in dat gebied. Door daar woningen op te bouwen, wordt de aankoop van de grond terugverdiend.

Regiovrijdag, 25 november 2005

Koudum werkt aan verfraaiing van dorp

Koudum – De komende jaren wordt op verschillende plaatsen in Koudum gewerkt aan verfraaiing van het dorp. In het centrum zal het gebied rond de SoW-kerk worden aangepakt, in het Havenkwartier komen nieuwe woningen op de plaats van de voormalige school van Bogerman en aan de Douwe van Epemastraat worden oude bejaardenwoningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe huizen.

Regiovrijdag, 25 november 2005

Servetje van de Chinees als notitieblok

Drachten – Iedereen is het er over eens. Burgemeester Van der Zaag van Smallingerland kon één ding als geen ander: bedrijven ‘binnenhalen’. ,,Het verhaal gaat dat hij tijdens een lunch bij de Chinees de telefoonnummers die op passerende vrachtwagens stonden op een servet noteerde. Om later de baas van het bedrijf te bellen en hem te wijzen op de prima vestigingsmogelijkheden in Drachten’’, illustreert nestor van de gemeenteraad van Smallingerland Hillie van Rees.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 november 2005

Migrantenkerken krijgen meer erkenning

Den Haag - Migrantenkerken zijn inmiddels een bekend fenomeen. Iedere zondag worden tientallen kantoren, kantines en schoolgebouwen tijdelijk omgebouwd tot kerk. In allerlei exotische talen wordt er dan gezongen, gebeden en gesproken. Alleen in Den Haag zijn al vijftig van zulke zogenaamde migrantenkerken.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 november 2005

Nieuwe ‘Fryslân sjongt Gospel’

Leeuwarden – Er komt een nieuwe uitgave van het adresboekje Fryslân sjongt Gospel.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 november 2005

Website om Raad van Kerken te helpen

Leeuwarden - Drie ‘oecumenisch betrokkenen’ bij de Raad van Kerken in Nederland hebben gisteren een website opgezet om de Raad te steunen in haar financiële nood. Via de site kunnen mensen een petitie tekenen en geld doneren.

Sportvrijdag, 25 november 2005

‘Schwalbe’ doet Heerenveen das om in Marseille

Marseille - Heerenveen heeft haar Europese lot na de nederlaag gisteravond tegen Marseille niet meer in eigen hand. Lang leek de derde Europese 0-0 voor de Friezen in de zak. Een onterechte strafschop in de slotfase deed de ploeg van Verbeek in het Stade Velodrome de das om. Het verlies kwam hard aan, want de Friezen hadden zeker een punt verdiend.

Sportvrijdag, 25 november 2005

Chris de Wagt: talent op het veld én erbuiten

Leeuwarden – Vanavond staat Chirs de Wagt voor de zevende maal dit seizoen in de basis van Cambuur. De ontwikkeling die de 20-jarige verdediger uit Sneek binnen de lijnen doormaakt, verdient het predikaat ‘stormachtig’. Maar buiten de lijnen is dat niet anders. Want hoewel hij nog jong is, heeft De Wagt naast voetbal ook oog voor mens én maatschappij.

Sportvrijdag, 25 november 2005

‘Of ik hem raakte of niet? Ik weet het niet meer’

Marseille - ,,Je besluit het in een fractie van een seconde.” De Belgische Heerenveen-doelman Brian Vandenbussche keept in Marseille tegen Olympique een puike pot, maar koopt daar niets voor. De vervanger van Boy Waterman is na de wedstrijd de schlemiel bij Heerenveen door enkele minuten voor het einde van de wedstrijd een strafschop te veroorzaken.

Weervrijdag, 25 november 2005

Winters


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties