Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 26 januari 2005.

Achtergrondwoensdag, 26 januari 2005

De dilemma’s van Levi

Op 27 januari is het zestig jaar geleden dat het Duitse werk- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het Rode Leger van de Sovjet-Unie. De herinneringen van de joodse schrijver uit Italië Primo Levi laten zien dat overlevenden met een groot dilemma worstelen: degenen die het overleefden, hadden zich het best aangepast en waren de slechten. De goeden stierven. En hoe moet je omgaan met degenen die je onbeschrijflijke ellende hebben aangedaan? Is vergeving mogelijk?

Achtergrondwoensdag, 26 januari 2005

Verlies koudwatervrees Turkije

De Raad van Europa in Straatsburg heeft gisteren het Eerste Kamerlid voor het CDA René van der Linden verkozen tot nieuwe voorzitter van de parlementaire assemblee. Formeel is Van der Linden verkozen voor een jaar. In de regel wordt die termijn echter met nog eens twee jaar verlengd. De Limburgse CDA-senator was de enige kandidaat. Als voorzitter van de assemblee van 630 parlementariërs wordt hij ook het uithangbord van de Raad van Europa. Hieronder volgt een interview met hem.

Achtergrondwoensdag, 26 januari 2005

Kânsen foar skaalferlytsing

De nieuwe manier van financiering van het basisonderwijs biedt mogelijkheden voor schaalverkleining. Een goede zaak, stelt Auke Elsinga, directeur van twee basisscholen in Noordoost-Fryslân.

Agendawoensdag, 26 januari 2005

De uitagenda van 27 januari – 3 februari 2005

Analysewoensdag, 26 januari 2005

EU helpt arme suikerlanden

Arme landen in Afrika, in de Caraďben en het gebied van de Pacific (de zogenaamde ACP-landen) worden onevenredig zwaar getroffen door noodzakelijke beperkingen in de productie van suiker. In de loop van dit jaar moeten zowel in de Europese Unie als in de Wereldhandelsorganisatie WTO daarover ingrijpende besluiten worden genomen. De onderhandelingen daarover moeten worden afgesloten op de ministeriële top van de WTO in december van dit jaar in Hong Kong.

Analysewoensdag, 26 januari 2005

CDA: Noorden moet scherper durven kiezen

Statenleden van de Noordelijke provincies discussiëren morgen met elkaar over de economische ontwikkeling. De drie CDA-fracties geven alvast een voorschot.

Analysewoensdag, 26 januari 2005

Hiv-zaak is uiterst principiële kwestie

Deze maand heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een uiterst principiële kwestie, de zogenaamde hiv-zaak. Hierin staat de vraag centraal of hiv-besmette mensen die seksueel contact hebben zonder hun besmetting te melden, een in beginsel strafbaar feit plegen. Tot op heden is de principiële uitspraak van de Hoge Raad in de media onderbelicht gebleven, schrijft advocaat mr. Tjalling van der Goot.

Bijschriftwoensdag, 26 januari 2005

Rechtvaardigheid

Een kind weet verrassend scherp wat rechtvaardig is en wat niet.

Cultuurwoensdag, 26 januari 2005

Geluk of verdriet

Het is geen Faust maar Fâst. Met een hoedje als een mysterieuze verwijzing naar de ondefinieerbare afkomst van de titel. Enige overeenkomst: je ziel verkopen. En in een hopenloze zoektocht verdwalen in je pogingen om je ziel weer terug te winnen. Waar je uiteindelijk niet in slaagt. Als je eenmaal verkocht bent, ben je jezelf kwijt. Je bent rijk maar gevoelloos: geluk of verdriet kun je niet kopen.

Cultuurwoensdag, 26 januari 2005

Overleven op een vlot en een tribune

Brrr. Een uur lang openluchtspel in |hartje winter. Stichting Theaterplatform LuduS draait z’n hand er niet voor om. Volgende week zaterdag speelt het toneelgezelschap de scherts Op folle see van de Poolse schrijver Slawomir Mrozek (1931) op een vlot bij hotel restaurant Iesicht bij Oudega (S). Dekens zijn er

Cultuurwoensdag, 26 januari 2005

Rijke kunstcollectie voor in de boekenkast

Iconen zijn al jaren populair. In diverse musea in het land zijn grote tentoonstellingen geweest die een overzicht gaven van iconen uit onder meer de Russische schilderkunst. Ook lijkt de iconografie weer onder de aandacht te komen van hedendaagse schilders. Uitgeverij Ludion springt in op de ‘iconenhype’ met het naslagwerk De kunst van het kijken - Iconografie van de Europese schilderkunst, 14de - 18de eeuw , van classicus Patrick de Rynck.

Cultuurwoensdag, 26 januari 2005

Sinteferhalen fol knypeachjes

Eins is it frjemd. Entűsjast fiere wy yn Fryslân alle jierren Sint Marten en Sinteklaas en yn Grou Sint Piter, tagelyk witte wy amper węr’t dy feesten weikomme. Trije Sinten, trije ferhalen , de twadde útjefte yn de Vita-rige dęr’t ferhaald wurdt oer grutte figueren en har plak yn de Fryske skiednis, jout dęr in helder antwurd op. It boekje fan de hân fan űnderwizer en skriuwer Mindert Wynstra is yn earste ynstânsje ornearre foar bern, mar sil ek âlders en oaren oansprekke fanwegen syn skat oan ynformaasje.

Cultuurwoensdag, 26 januari 2005

Alter ego’s in de kunst

Alias & Alibi , zo heet de nieuwe tentoonstelling van hedendaagse kunst die momenteel te zien is in het Fries Museum. Achttien hedendaagse Nederlandse en

Economiewoensdag, 26 januari 2005

‘Melkveehouder moet weer meer prijszetter worden’

Damwoude - De Nederlandse melkveehouder moet in plaats van een prijsnemer weer prijzetter worden. ,,Nu zijn ze totaal overgeleverd aan de macht van de supermarkten en de zuivelconcerns laten zich daardoor leiden”, zo stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Om daaraan een einde te maken wil de NMV de melkveehouders landelijk organiseren. Door samen als één partij op te treden verwachten ze met de oprichting van een Dutch Dairy Board (DDB) de afnemende partijen in de zuivel te dwingen in ieder geval op termijn de kostprijs van de melk te betalen. Gisteravond was er in De Kruisweg in Damwoude de eerste informatieavond voor Noord-Fryslân. In uiterste gevallen kan de DDB een leveringsstop adviseren.

Economiewoensdag, 26 januari 2005

Meer akkerbouwers de grens over

Leeuwarden - Het aandeel akkerbouwers binnen de groep boeren die emigreren neemt toe. Dat is de indruk van emigratiebegeleiders in Fryslân. Een belangrijke oorzaak is de jarenlange slechte marktsituatie in de akkerbouw. ,,Voor de akkerbouwers is emigratie daarbij relatief gemakkelijker dan voor andere boeren’’, aldus Jan-Dirk van der Tol, onder andere emigratiebegeleider bij Tool Central European Investments uit Nijemirdum. ,,De investeringen zijn een stuk lager dan die van een melkveehouder.’’

Expowoensdag, 26 januari 2005

Aldtsjerk, Galerie Bloemrijk Vertrouwen: expo Jan Kalma (installaties) en Gerhild Tóth (foto’s), t/m 2 feb.

Hoofdartikelwoensdag, 26 januari 2005

Een stap…

De verkiezingen zondag in Irak moeten weer een stap zijn op weg naar democratie in dat land. Als alles meezit, krijgt Irak een overgangsregering die een nieuwe grondwet moet opstellen. De Amerikanen die in april 2003 gewapenderhand bezit namen van Irak hopen dan dat er uitzicht komt op de aftocht van hun troepen. De Amerikaanse politiek en bevolking krijgen met het stijgen van de dodencijfers langzamerhand schoon genoeg van de uitzichtloze oorlog.

Regiowoensdag, 26 januari 2005

Aanjaagteam tegen stagnatie woningbouw

Leeuwarden – Een speciaal aanjaagteam moet de woningbouw in Fryslân weer op gang brengen. De vliegende brigade van de provincie moet ervoor zorgen dat de klaar liggende plannen ook ten uitvoer worden gebracht.

Regiowoensdag, 26 januari 2005

Zorgfusie in Oost-Fryslân

Drachten – Zorginstellingen ZuidOostZorg en Stichting Zorg & Service Smallingerland gaan fuseren. De fusie betekent een samenvoeging van verpleeg- en verzorgingshuizen in Smallingerland en Ooststellingwerf. Wel moet de stichting eerst zorgen dat alle financiële problemen zijn opgelost.

Regiowoensdag, 26 januari 2005

Vier miljoen voor ontwikkeling Azeven

Drachten – De gemeente Smallingerland krijgt ruim vier miljoen euro voor de ontwikkeling van het nieuwe bovenregionale bedrijvenpark Azeven-Noord. Dat heeft de bestuurscommissie Economische Zaken en Toerisme van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland bepaald. Het geld komt uit de Kompasmiddelen.

Regiowoensdag, 26 januari 2005

Dienstencentrum voor ouderen in Leeuwarden dicht

Leeuwarden – Het dienstencentrum voor ouderen aan het Leeuwarder Noordvliet sluit. Vanaf september kunnen de activiteitenclubs er niet meer terecht. Gisteren zijn ze geďnformeerd. Een aantal clubs reageerde teleurgesteld.

Regiowoensdag, 26 januari 2005

Onrust over politieplannen

Leeuwarden – Een nieuwe politieorganisatie zonder districten, met als mogelijk gevolg minder agenten in de nachtdienst. Er is van alles gaande binnen de politie Fryslân, maar een deel van de burgemeesters weet nog van niks. Zij zijn ontstemd over het feit dat zij niet gekend zijn in de plannen, die morgen in het Regionaal College worden besproken. ,,Er hebben al voorlichtingsbijeenkomsten plaats gevonden voor het personeel. Iedereen weet ervan, behalve wij”, aldus burgemeester Heldoorn van Opsterland.

Regiowoensdag, 26 januari 2005

Saneringsplan professorenbuurt Franeker valt goed

Franeker – De kans is groot dat woningstichting Optimaal in september kan beginnen met het opknappen van de Professorenbuurt in Franeker. Het plan dat Optimaal gisteren officieel presenteerde is namelijk positief ontvangen door de huurdersvereniging, het bewonersplatform en bewoners zelf.

Geloof & Kerkwoensdag, 26 januari 2005

‘Minder flaters yn liturgyen’

Grou - De uitgave van een cd-rom met de teksten en melodieën van het Lieteboek foar de Tsjerken zal er voor zorgen dat er minder ,,flaters yn liturgyen komme” en zal de ,,twatalichheid yn tsjerketsjinsten” bevorderen. Die verwachting heeft de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE), zegt coördinator Jan Breimer van het project.

Geloof & Kerkwoensdag, 26 januari 2005

Extra vergadering synode PKN over

Leeuwarden – De Protestantse Kerk in Nederland kan mogelijk al op 11 februari een nieuwe directeur benoemen voor de landelijke dienstenorganisatie. Op die datum komt namelijk de generale synode bijeen, die in beslotenheid zal praten over de kandidaat of kandidaten die uit de sollicitatieprocedure zijn geselecteerd. Of het een enkelvoudige of een meervoudige voordracht wordt, wil woordvoerder W. Kramer van de PKN ,,in het belang van de privacy van de sollicitanten” niet zeggen.

Geloof & Kerkwoensdag, 26 januari 2005

Franekers kopen ‘Weduwe Ypma’

Franeker – Het Ypma-orgel dat is aangekocht door de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Franeker, werd in 1910 gebouwd door de nazaten van de Friese orgelbouwer Lodewijk Sjoerds (Lolke) Ypma (1823-1887). Het is in Fryslân het derde orgel dat zijn naam draagt.

Sportwoensdag, 26 januari 2005

‘It wie mear as iishockey. It wie ús libben’

St. Nicolaasga - De ijshockeyers van het roemruchte Feenstra Flyers keren zaterdag na 25 jaar terug in Heerenveen voor een reüniewedstrijd. In een serie van vijf artikelen blikt het Friesch Dagblad terug in de tijd. Vandaag deel 2: De gebroeders Nota.

Sportwoensdag, 26 januari 2005

10 november 1993; Ajax - Tony Alberda 8-3

Drachten – Ajax – Tony Alberda 8-3. De kop boven het artikel van collega Bert Kalteren in het Friesch Dagblad laat een dag na dato niets aan onduidelijkheid over. Het duel in de derde ronde van de KNVB-beker in het Olympisch stadion op woensdag 10 november 1993 is de wedstrijd van Ajax én van Tony Alberda.

Weerwoensdag, 26 januari 2005

Winters

Vandaag is het vrij zonnig winterweer waarbij de middagtemperatuur oploopt naar ongeveer 1 graad. De noordoostenwind is matig, in het kustgebied soms vrij krachtig. Vannacht vriest het licht met minima rond -2 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties