Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 26 april 2008.

Economiezaterdag, 26 april 2008

Agro-industrie stimuleert duurzame soja

Meppel - Zuivelconcern Friesland Foods wil met andere grote marktpartijen het gebruik van soja uit recent gekapte ontboste gebieden verbieden. De maatregelen moeten de duurzame teelt van soja stimuleren.

Economiezaterdag, 26 april 2008

Grote overname bij ITBB Heerenveen

Heerenveen - Technisch bedrijf ITBB heeft branchegenoot Zonderman in Groningen overgenomen. Door de overname groeit het aantal personeelsleden sterk van honderd naar 150. Vorige week maakte eigenaar en directeur Jelle Boorsma in deze krant al bekend dat het bedrijf bezig was met de laatste handelingen met betrekking tot een grote overname.

Hoofdartikelzaterdag, 26 april 2008

Vragen naar het bestaan van God...

De vraag naar het bestaan van God houdt velen bezig, op allerlei manieren. Dat blijkt bijvoorbeeld in gesprekken, in artikelen en in boeken.

Regiozaterdag, 26 april 2008

37 meldingen loverboys, nog meer verwacht

Leeuwarden - Loverboys hebben het afgelopen half jaar 37 Friese meisjes gedwongen of gemanipuleerd om voor hen in de prostitutie te werken, of ze hebben door hun manipulaties de meisjes gevaarlijk dichtbij het soort werk gebracht. Zes meisjes zitten in een hulpverleningstraject van Fier Fryslân, dat vermoedt dat het werkelijke aantal slachtoffers hoger ligt.

Regiozaterdag, 26 april 2008

‘Drugs is een fase, ze moeten op tijd stoppen’

Damwoude/Oentsjerk - Negentig jongeren in Dantumadeel, Kollumerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijken in minder of meer ernstige mate cocaďne te gebruiken, zo werd gisteren bekend. De jongerenwerker kijkt hier niet van op. Tegelijkertijd heeft de burgemeester alles onder controle.

Regiozaterdag, 26 april 2008

Een kwajongen die nevenfuncties verzamelt

Leeuwarden - Commissaris der Koningin Ed Nijpels is in de afgelopen negen jaar echt wel een beetje Fries geworden. Een beetje? Nog niet zo lang geleden kocht hij een graf voor zichzelf en zijn vrouw in Dijken. ,,De meest ultieme vorm van worteling”, noemde zijn collega-commissaris Max van den Berg van Groningen dit gistermiddag tijdens het officiële afscheid van Nijpels van Provinciale Staten van Fryslân. Komende woensdag is Nijpels’ laatste werkdag; dan mag hij koningin Beatrix rondleiden in Makkum en Franeker.

Regiozaterdag, 26 april 2008

Oude scheidsmuur brengt mensen bij elkaar in Oldeberkoop

Oldeberkoop - Een oude kerk is voor elk dorp van vitaal belang, maar er zijn kerken waarvan de uitstraling veel verder reikt dan het eigen dorp. De Bonifatiuskerk van Oldeberkoop is zo’n kerk. Het is een van de vaste onderdelen in de kunstroute Open Stal, en de stichting Muziek op Stapel heeft de kerk als podium uitgekozen voor concerten met muzikanten van internationale klasse. Tegelijk is de Bonifatiuskerk gewoon de kerk van de plaatselijke PKN-gemeente. En zoals veel PKN-gemeenten heeft ook deze moeite om financieel gezond te blijven, met 130 adressen waar nog wel eens een acceptgiro naartoe gaat, en een bescheiden groep van dertig ŕ 35 vaste kerkgangers.

Regiozaterdag, 26 april 2008

‘Bysűnder mar ienfâldich en hertlik’

,,It is in hiel bysűndere man, dy’t dit lintsje mear as fertsjinne hat”, zegt Willy Kramer. Zij is een nicht van Herman Kramer en begeleidde hem gistermorgen naar het gemeentehuis in Joure. Dat hij koninklijk zou worden onderscheiden, wist hij als sinds maandagmorgen. Samen met zijn nicht was Kramer toen bij burgemeester Kuiper van Skarsterlân op bezoek. Onder de voorwaarde dat hij er niet over mocht praten, kreeg Kramer daar te horen dat het majesteit had behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties