Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 27 juni 2003.

Bijschriftvrijdag, 27 juni 2003

Een huis en een thuis

Een mens kan in deze wereld niet zonder een huis en een thuis.

Economievrijdag, 27 juni 2003

‘Faillissement is veelal te voorzien’

Leeuwarden - Gevestigde bedrijven als Ahold, Getronics, UPC, KPN en Numico zijn recentelijk in grote problemen geraakt. De aandelenkoersen vielen sterk terug en topmensen vlogen de laan uit. De neergang van een bedrijf is te voorzien door goed te letten op signalen uit de onderneming. Crisismanager Rob Kwik legt in zijn boek Strategisch Fou t uit wat die signalen dan zijn.

Hoofdartikelvrijdag, 27 juni 2003

In deze examentijd is er weer enige discussie over de manier waarop in ons land de eindexamens zijn geregeld. Zo haalde dit jaar een school voor voortgezet onderwijs de media door voor te stellen het landelijke centraal schriftelijk examen af te schaffen. Het zou teveel een momentopname zijn en de leerlingen te weinig mogelijk bieden om te tonen wat zij werkelijk in huis hebben.

Regiovrijdag, 27 juni 2003

Verdubbeling veiliger en goed voor economie

Harlingen – De rijksweg tussen Harlingen en Zurich (N31) moet worden omgebouwd tot een dubbelbaans autoweg. Het aantal verkeersslachtoffers zou hierdoor dalen. De ombouw is ook gunstig voor de economie.

Regiovrijdag, 27 juni 2003

Recreatiecentrum Barradeel verkocht

Tzummarum - Recreatiecentrum Barradeel in Tzummarum wordt overgenomen door Booma, eigenaar van onder andere Schatzenburg bij Menaldum. Voor de zeven vaste medewerkers van het centrum is collectief ontslag aangevraagd. Volgens Penninga, bestuurslid van het centrum, komt Booma met een totaal andere bedrijfsopzet, maar hij zal de plannen die destijds door het bestuur van het recreatiecentrum zijn uitgedacht, uitvoeren. Er wordt binnenkort overleg gevoerd met de gemeente over onder andere het gebruik door scholen en verenigingen van de sporthal.

Regiovrijdag, 27 juni 2003

Politie bekeurt drie ‘gebrekkige’ skűtsjes

Sneek - De SKS-skűtsjes van Grou, Heerenveen en Drachten zijn woensdagmiddag op het Sneekermeer beboet door de politie. Die constateerde een aantal gebreken op het gebied van veiligheid. Bij het Grouster skűtsje bleken de zwemvesten niet jaarlijks gekeurd te zijn, zoals verplicht is. Dat gold ook voor het brandblusapparaat. Ook ontbrak de verplichte bijl voor het doorhakken van schoten. Het scherpe zakmes dat de Grousters daarvoor gebruiken, is niet toegestaan. Tenslotte beschikte het skűtsje niet over een vaarvergunning. Volgens commissievoorzitter Jan Feike Hoekstra zal deze zo spoedig mogelijk worden aangevraagd bij de gemeente.

Regiovrijdag, 27 juni 2003

Zoutwinning kan doorgaan

Franeker - Zoutfabriek Frisia kan bij Oosterbierum en Tzummarum beginnen met zoutwinning. De gemeenteraad van Franekeradeel heeft gisteravond toestemming gegeven voor de bouw van twee putkelders. De kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord; tien voor en negen tegen.

Regiovrijdag, 27 juni 2003

Schikking bereikt in ‘brug-ruzie’ Bolsward

Bolsward - De gemeente Bolsward heeft een schikking getroffen met de Maatschap Huitema over het verdwijnen van de brug Hollanderzet. Hiermee is het kort geding dat vandaag zou dienen van de baan, wordt de reeds ingezette bodemprocedure stopgezet en kan de brug over de Workumervaart dinsdag worden gesloopt. De hoogte van het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt.

Geloof & Kerkvrijdag, 27 juni 2003

Vrijgemaakten willen goedkopere fondswerving

Leeuwarden – De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn in meerderheid voor een goedkope manier van fondswerving voor kerkbouw.

Geloof & Kerkvrijdag, 27 juni 2003

Het bisschopsambt in discussie

Het is opvallend, hoe vaak de laatste jaren gepleit wordt voor invoering van de bisschop dan wel van een zekere bisschoppelijkheid in de protestantse kerken.

Geloof & Kerkvrijdag, 27 juni 2003

Synodeleden krijgen SoW-themanummer

Leeuwarden – De synodeleden van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) krijgen vrijdag gratis een speciaal Samen op Weg-themanummer van het kwartaalblad Kerk en Theologie uitgereikt.

Geloof & Kerkvrijdag, 27 juni 2003

OM kan bijna opvolger voor Logos II kopen

Leeuwarden – De zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie (OM) kan bijna overgaan tot de aankoop van een nieuw boekenschip voor haar zendingsvloot.

Geloof & Kerkvrijdag, 27 juni 2003

Reizen om bewust te worden

Utrecht - De Oecumenische ontwikkelingsorganisatie Oikos gaat samenwerken met de reisvereniging Wederzijds. Het doel is bescheiden - persoonlijk contact tussen mensen van ‘hier’ en mensen van ‘daar’ - maar kan volgens de partners op termijn leiden tot een breed gedragen besef dat ontwikkelingshulp zonder communicatie geen zin heeft.

Sportvrijdag, 27 juni 2003

Stellwagen vloert nestor Van der Wiel op NK schaken

Leeuwarden - De jongste deelnemer ooit aan een Nederlands kampioenschap schaken, de zestienjarige Daniël Stellwagen, is het toernooi met een klinkende overwinning begonnen.

Sportvrijdag, 27 juni 2003

Arie den Breejen neemt met Arum revanche

Easterlittens – Arie den Breejen nam gisteravond met Arum revanche voor de verloren finale van een jaar gelden bij het open Fries kampioenschap Jeu de Pelote in Easterlittens.

Weervrijdag, 27 juni 2003

Enkele onweersbui

Vanavond is het nog lang warm en aangenaam. Vannacht koelt het af tot rond 14 graden. Morgen krijgen we een enkele onweersbui in de ochtend. ’s Middags komt de zon erbij en wordt het droog, bij 20 tot 23 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties