Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 28 juni 2014.

Achtergrondzaterdag, 28 juni 2014

Noordelijke bestuurselite mijdt het publieke debat

Tot voor kort deelden bazen van politie, Openbaar Ministerie en rechtbank hun visie op de samenleving met het publiek. Zo af en toe grepen ze een afscheid, opening of andere gelegenheid aan om hun opinie te geven over ontwikkelingen in hun sector, of om hun zorgen te uiten. Ze zorgden ervoor dat de media daar ook inzage in kregen, zodat zij hun boodschap op een veel breder publiek konden overbrengen. Bij de rechtbank, het OM en de politie is daar geen sprake meer van, vooral sinds de opschaling van Friese naar noordelijke organisaties. Ook van de grote ziekenhuizen en hogescholen vernemen we zelden nog wat, enkele uitzonderingen daargelaten. Alleen als ze zelf bedreigd worden door bezuinigingen wordt er nog wel eens wat gedeeld.

Economiezaterdag, 28 juni 2014

Uitbreiding panelenfabriek staat al vast

Heerenveen - De panelenfabriek Compackboard die in Heerenveen wordt gebouwd, wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar al uitgebreid. Dat zei eigenaar Soenil Nabibaks gisteren bij het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw aan de Komeet op het IBF-terrein.

Hoofdartikelzaterdag, 28 juni 2014

De betekenis van de bijbel hier en ginds

Vandaag viert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zijn tweehonderdjarig bestaan. In de afgelopen twee eeuwen is er veel gebeurd rondom de Bijbel (in kerk en samenleving). De Bijbel is in die jaren gemakkelijker beschikbaar geworden én toegankelijker door nieuwe vertalingen. Dat laatste is tamelijk spectaculair in de afgelopen tien jaar: sinds 2004 verschenen De Nieuwe Bijbelvertaling, een Jongerenbijbel, de Herziene Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling Jongereneditie. Vandaag krijgt prinses Beatrix de nieuwe Jeugdbijbel (voor 9-12 jaar) en in het najaar komt de Bijbel in Gewone Taal.

Regiozaterdag, 28 juni 2014

NW-Fryslân wil geen extra windmolens

Franeker - De gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt zien geen heil in de plaatsing van extra windmolens op hun grondgebied. Volgens wethouders van deze gemeenten passen nieuwe windparken niet binnen de huidige bestemmingsplannen en het bestaande beleid.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties