Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van zaterdag, 29 januari 2011.

Cultuurzaterdag, 29 januari 2011

Kunstboek over Gerben Rypma verkoopt snel

Blauwhuis - De verkoop van het kunstboek Gerben Rypma. De keunstner fan it dűbele krús gaat veel sneller dan verwacht. Van het door de Gerben Rypma Stifting uitgegeven boek zijn sinds november al 375 van de zeshonderd exemplaren verkocht. ,,Wy binne dik tefreden”, aldus woordvoerder Sicco Rypma van de stichting.

Economiezaterdag, 29 januari 2011

Friese bouwbedrijven halen megaorder binnen

Sneek - Friso Bouwgroep, Noppert Heerenveen en Jorritsma Bouw hebben gezamenlijk een order van ,,tientallen miljoenen” binnengesleept. Ze gaan woningen en voorzieningen bouwen voor asielzoekerscentra in Dronten en Luttelgeest. Voor de opdracht worden zoveel mogelijk Friese ondernemingen ingeschakeld.

Economiezaterdag, 29 januari 2011

Friese biogasleiding groter

Leeuwarden - De biogasleiding in Noord-Fryslân tussen Dokkum en Leeuwarden wordt uitgebreid met een leiding aan de andere kant van Leeuwarden. Dat heeft Douwe Faber van adviesbureau E-kwadraat gezegd. De ontwikkeling van de leiding boven Dokkum zit op schema en zal naar verwachting in 2013 operationeel zijn.

Economiezaterdag, 29 januari 2011

Grond maar moeizaam winterklaar

Leeuwarden - Akkerbouwers in Fryslân zijn druk in de weer om de grond droog genoeg te krijgen voor het nieuwe groeiseizoen. Door de natte herfst en late oogst zijn er veelal diepe sporen in het land gereden en kan water moeilijker weg. De structuur van de grond is daardoor verre van ideaal. Nu het enkele dagen ’s nachts vriest, wordt er druk geploegd. Wanneer er vorst over de geploegde grond komt, vriezen de kluiten mooi kapot. Het inzaaien verloopt daardoor het komende voorjaar beter.

Hoofdartikelzaterdag, 29 januari 2011

Het begrip verantwoordelijkheid...

De discussies over het wel of niet sturen van een missie naar Afghanistan hebben ook niet-politici opnieuw bepaald bij het bedenken van welke verantwoordelijkheid Nederland heeft. Maar ook: welke verantwoordelijkheid wil ik als individuele burger op me nemen?

Regiozaterdag, 29 januari 2011

Bij corporatie uiteindelijk 62 banen weg

Grou - Bij WoonFriesland, met bijna twintigduizend huizen de grootste woningcorporatie van Fryslân, zijn vorig jaar 62 banen van de 342 voltijdbanen geschrapt. Dat zijn er 22 meer dan de corporatie eind 2009 aankondigde. WoonFriesland moest snoeien wegens ,,veranderingen in het economische en politieke klimaat”.

Regiozaterdag, 29 januari 2011

Nieuwe school komt te dicht bij snelweg A32

Akkrum - De brede school aan De Stringen in Akkrum komt te dicht bij de snelweg te staan. De school wordt op ongeveer honderd meter van de A32 gebouwd, terwijl het ministerie van Onderwijs adviseert om afstand te houden tot snelwegen vanwege fijnstof.

Regiozaterdag, 29 januari 2011

Oud-bode krijgt titel Schatbewaarder

Dokkum - Als je Max Posthuma zegt, dan zeg je verhalenverteller. De 84-jarige Dokkumer zette zijn leven in het teken van het doorgeven van de historie van de stad. Gisteren werd hij daarvoor geëerd met de titel Schatbewaarder van Dokkum.

Regiozaterdag, 29 januari 2011

Mantgum heeft geen super ‘Ernst’ meer

Mantgum - Gerrit en Jeltsje Ernst hebben er een streep onder gezet. Na 38 jaar trokken ze gisteren de deur van hun supermarkt in Mantgum achter zich dicht. Vanaf 9 februari is op dezelfde plek een Poiesz Supermarkt gevestigd.

Geloof & Kerkzaterdag, 29 januari 2011

Protest kerk bisschop T.D. Jakes tegen atheďsme

Forth Worth - De Potter’s House, de kerk van bisschop T.D. Jakes, is een tegenactie begonnen tegen atheďstische busreclames in Fort Worth. De kerk heeft nu een maand een advertentie op zes bussen met de tekst: ‘He (God) Still Reigns!’ (Hij (God) regeert nog steeds). De busreclame is een antwoord op de tekst ‘Good without God’ die in december in het straatbeeld te zien was op bussen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties