Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 29 november 2006.

Agendawoensdag, 29 november 2006

Advent

Gorredijk Het Byzantijns Mannenkoor Friesland uit Drachten geeft zondag om 15.30 uur een adventsconcert in de rooms-katholieke kerk in Gorredijk. Het koor zingt liturgische muziek uit de traditie van de Russisch-orthodoxe kerk en deze middag worden ook Russisch-orthodoxe kerstliederen ten gehore gebracht. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het ensemble Via Musica.

Cultuurwoensdag, 29 november 2006

Karlijn Stoffels krijgt Jenny Smelik-IBBY prijs

Amsterdam - De Jenny Smelik-IBBY prijs is dit jaar toegekend aan Karlijn Stoffels. Dat heeft een woordvoerder van de International Board on Books for Young People (IBBY) Nederland bekendgemaakt. Stoffels krijgt de prijs, een bedrag van tweeduizend euro, voor haar boek Foead en de vliegende badmat. Een eervolle vermelding is er voor Trude de Jong met haar boek Regenboog rap.

Cultuurwoensdag, 29 november 2006

Veel gepraat en te weinig muziek

RIANNE KRAMER

Cultuurwoensdag, 29 november 2006

Bildtse Kultuurpriis voor Froukje de Jong

Sint Annaparochie - Froukje de Jong-Krap krijgt dit jaar de Bildtse Kultuurpriis. Dat heeft een woordvoerder van gemeente ’t Bildt vandaag bekendgemaakt. De Jong krijgt de prijs vanwege haar inzet om Saskia Uylenburg uit de schaduw van Rembrandt te halen.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Profiel voor kerkelijk werker

Doorn - De hbo-opleidingen theologie hebben in overleg met de breedte der kerken de 'functie-eisen' opgesteld voor een kerkelijk werker. Bijzonder is dat het zogenaamde competentieprofiel voor pastoraal werkers en godsdienstdocenten ook is overgenomen door een moslimorganisatie. Een rapport over de 'domeincompetenties voor de Bachelor of Theology' is vanmiddag gepresenteerd op Bezinningscentrum Hydepark in Doorn.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Kerkelijk werker verdient een plaats

Formeel mag het leeuwendeel van de kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) niet voorgaan in de eredienst. De praktijk is anders; kijk maar naar de wekelijkse pagina kerkdiensten in het Friesch Dagblad. Elders in het land is de situatie niet anders, weet dr. Bertus Nijendijk uit Midlum. ,,Het wordt tijd dat de PKN, maar ook de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, deze ontwikkelingen erkennen, en dat kerkelijk werkers de plaats krijgen die ze verdienen.’’

Dossierwoensdag, 29 november 2006

PKN: honderd preekconsenten

Leeuwarden - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) telt op dit moment krap 850 kerkelijk werkers.Dat zijn er enkele honderden minder dan tot voor kort werd gedacht. Niet meer dan honderd van de kerkelijk werkers hebben een preekconsent.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

PKN: honderd preekconsenten

Leeuwarden - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) telt op dit moment krap 850 kerkelijk werkers.Dat zijn er enkele honderden minder dan tot voor kort werd gedacht. Niet meer dan honderd van de kerkelijk werkers hebben een preekconsent.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Neem samen een dominee in dienst’

Utrecht - Om de professionele leiding en ondersteuning van het gemeenteleven in de nabije toekomst te kunnen garanderen, zullen gemeenten van de Protestantse Kerk meer moeten samenwerken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een predikant te beroepen of een kerkelijk werker aan te stellen. Ook moet de kloof gedicht worden tussen universitair geschoolde en hbo-theologen die in de gemeente werken. Dit zijn twee van de adviezen van de zogenaamde ‘Brede Studiecommissie predikantsbezetting’, die op 16 november door de Generale Synode besproken zullen worden. De bevindingen staan in het rapport Pastor in beweging.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Pleidooi voor hbo-predikant

Amsterdam - ,,Hef het onderscheid tussen universitair en hbogeschoolden op voor toelating tot het ambt van predikant.” Dat zei Henk Post op 24 oktober 2006 tijdens zijn promotie aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU).

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Predikant in dienst van landelijke kerk’

Zoetermeer - Predikanten zouden hun werk niet langer moeten doen in dienst zijn een lokale kerkenraad, maar als werknemer van het landelijk kerkverband. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland moet de ,,vergaande stap’’ moeten durven zetten. Dat betoogt dr. H. de Leede, rector van het theologisch seminarium Hydepark, in het blad Wapenveld.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Opleidingsniveau predikanten zal dalen’

Culemborg - Het rapport Pastor in beweging doet veel stof opwaaien binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In het rapport, dat besproken zal worden op de synode van 16 en 17 november, staat een voorstel voor toelating van kerkelijk werkers met een hbo-opleiding tot het ambt van predikant. Henri Veldhuis denkt dat hét gevolg zal zijn dat het gemiddelde opleidingsniveau van predikanten nog verder zal dalen. Zijn bezwaren op een rij.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Nivellering is vragen om moeilijkheden’

Kampen - De Protestantse Kerk in Nederland wil het ambt van predikant openstellen voor hbo’ers. Een voorstel met die strekking staat op de agenda van de synode, die donderdag en vrijdag vergadert. Rector dr. E.R. Jonker van de Theologische Universiteit Kampen (ThUK) hoopt en verwacht dat het niet wordt aangenomen. ,,Het is vragen om moeilijkheden als je de functie van academisch opgeleide predikant gelijkstelt aan die van hbo-opgeleide kerkelijk werker.’’

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Profiel voor kerkelijk werker

Doorn - De hbo-opleidingen theologie hebben in overleg met de breedte der kerken de 'functie-eisen' opgesteld voor een kerkelijk werker. Bijzonder is dat het zogenaamde competentieprofiel voor pastoraal werkers en godsdienstdocenten ook is overgenomen door een moslimorganisatie. Een rapport over de 'domeincompetenties voor de Bachelor of Theology' is vanmiddag gepresenteerd op Bezinningscentrum Hydepark in Doorn.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Kerkelijk werker verdient een plaats

Formeel mag het leeuwendeel van de kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) niet voorgaan in de eredienst. De praktijk is anders; kijk maar naar de wekelijkse pagina kerkdiensten in het Friesch Dagblad. Elders in het land is de situatie niet anders, weet dr. Bertus Nijendijk uit Midlum. ,,Het wordt tijd dat de PKN, maar ook de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, deze ontwikkelingen erkennen, en dat kerkelijk werkers de plaats krijgen die ze verdienen.’’

Dossierwoensdag, 29 november 2006

PKN: honderd preekconsenten

Leeuwarden - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) telt op dit moment krap 850 kerkelijk werkers.Dat zijn er enkele honderden minder dan tot voor kort werd gedacht. Niet meer dan honderd van de kerkelijk werkers hebben een preekconsent.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Neem samen een dominee in dienst’

Utrecht - Om de professionele leiding en ondersteuning van het gemeenteleven in de nabije toekomst te kunnen garanderen, zullen gemeenten van de Protestantse Kerk meer moeten samenwerken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een predikant te beroepen of een kerkelijk werker aan te stellen. Ook moet de kloof gedicht worden tussen universitair geschoolde en hbo-theologen die in de gemeente werken. Dit zijn twee van de adviezen van de zogenaamde ‘Brede Studiecommissie predikantsbezetting’, die op 16 november door de Generale Synode besproken zullen worden. De bevindingen staan in het rapport Pastor in beweging.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Pleidooi voor hbo-predikant

Amsterdam - ,,Hef het onderscheid tussen universitair en hbogeschoolden op voor toelating tot het ambt van predikant.” Dat zei Henk Post op 24 oktober 2006 tijdens zijn promotie aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU).

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Predikant in dienst van landelijke kerk’

Zoetermeer - Predikanten zouden hun werk niet langer moeten doen in dienst zijn een lokale kerkenraad, maar als werknemer van het landelijk kerkverband. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland moet de ,,vergaande stap’’ moeten durven zetten. Dat betoogt dr. H. de Leede, rector van het theologisch seminarium Hydepark, in het blad Wapenveld.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Opleidingsniveau predikanten zal dalen’

Culemborg - Het rapport Pastor in beweging doet veel stof opwaaien binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In het rapport, dat besproken zal worden op de synode van 16 en 17 november, staat een voorstel voor toelating van kerkelijk werkers met een hbo-opleiding tot het ambt van predikant. Henri Veldhuis denkt dat hét gevolg zal zijn dat het gemiddelde opleidingsniveau van predikanten nog verder zal dalen. Zijn bezwaren op een rij.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Nivellering is vragen om moeilijkheden’

Kampen - De Protestantse Kerk in Nederland wil het ambt van predikant openstellen voor hbo’ers. Een voorstel met die strekking staat op de agenda van de synode, die donderdag en vrijdag vergadert. Rector dr. E.R. Jonker van de Theologische Universiteit Kampen (ThUK) hoopt en verwacht dat het niet wordt aangenomen. ,,Het is vragen om moeilijkheden als je de functie van academisch opgeleide predikant gelijkstelt aan die van hbo-opgeleide kerkelijk werker.’’

Dossierwoensdag, 29 november 2006

De kerkelijk werker als diaken

Ede - Rector dr. E.R. Jonker van de Theologische Universiteit Kampen (ThUK) stelde op 13 november in het Friesch Dagblad voor om de kerkelijk werkers op te nemen in het ambt en in de kerkenraad ,,als lerend ouderling of diaken”. Vandaag een bijdrage van dr. A. Noordergraaf die het idee van ‘de kerkelijk werker als diaken’ voorziet van een bijbelse onderbouwing.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Open brief kerkelijk werkers aan synode PKN

Veenendaal - In een open brief aan de synode van de Protestantse Kerk in Nederland, pleit het bestuur van de Vereniging van Kerkelijk Werkers voor de positie van de kerkelijk werker.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Handen af van predikanten en hun salaris’

Lunteren - ,,Handen af van de predikanten”, zei gisteren ds. J. Kraan uit Buitenpost met stemverheffing op de PKN-synode in Lunteren. ,,En van hun salarissen”, voegde hij eraan toe. Hij noemde het ,,te gek voor woorden” dat in het rapport Pastor in beweging. De toekomst van de predikant in de Protestantse Kerk in Nederland was voorgesteld om predikanten en (nietacademisch gevormde) kerkelijk werkers in één beroepsgroep te verenigen.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Synodebestuur trekt lering uit oppositie

Lunteren - Het synodebestuur heeft ,,lering getrokken” uit de felle tegenstand die het rapport ‘Pastor in beweging’ bij predikanten en theologische hoogleraren had opgeroepen. Nadat donderdag tot middernacht over het rapport van een brede studiecommissie was gesproken, zei synodevoorzitter ds. J.G. Heetderks gistermorgen dat er geen besluitvorming zou plaatsvinden.

Dossierwoensdag, 29 november 2006

Predikanten, kerkelijk werkers en het perspectief

LÚTSEN KOOISTRA

Dossierwoensdag, 29 november 2006

‘Eerst vertrouwen herstellen’

Koudum - Het moderamen van de PKN moet nu eerst voorrang geven aan het herstellen van het geschade vertrouwen van predikanten. Dat zegt ds. W. Beekman uit Molkwerum en Warns, lid van de studiecommissie die het rapport Pastor in beweging opstelde. Het rapport zorgde voor grote onrust onder predikanten, die hun positie bedreigd zagen door de gelijkschakeling van hun academische ambt met hboopgeleide kerkelijk werkers.

Economiewoensdag, 29 november 2006

Biologisch diner voor vaste winkelklanten

SIMON TALSMA

Economiewoensdag, 29 november 2006

Minder aardappelen voor consumptie

Leeuwarden – De oogst van consumptieaardappelen valt dit jaar lager uit. Uit een landelijke steekproef onder vierhonderd consumptieaardappeltelers met minimaal twee hectare blijkt dat de opbrengst met ruim drie miljoen ton bijna 3 procent lager ligt. De gemiddelde opbrengst per hectare daalde van ongeveer vijftig ton vorig jaar naar 45 ton dit jaar. Dit meldt het Bureau Aardappel Info. De bedrijven die meededen aan de steekproef vertegenwoordigden 13 procent van het landelijke totaal.

Expowoensdag, 29 november 2006

Ameland - Nes, Doopsgezinde Kerk: expo Henk Pietersma, t/m 30 nov.

Hoofdartikelwoensdag, 29 november 2006

Af door de zijdeur...

Het waren pijnlijke beelden en geluiden, gisteren uit een café in de Haagse binnensad. Rita Verdonk liet het volk weten dat ze een studiecommissie wenste die zich zou moeten buigen over haar unieke positie: nummer twee van de VVD-lijst heeft meer stemmen gekregen dan nummer een. De opdracht die ze voor de commissie formuleerde was een nette omschrijving van haar persoonlijke opvatting, namelijk dat zíj nummer één moet worden. Intussen nam fractieleider Rutte afscheid van zijn scheidende collega-Kamerleden. Verdonk was te veel met zichzelf bezig om ook maar te kunnen denken aan primaire regels van fatsoen jegens haar politieke huisgenoten.

Regiowoensdag, 29 november 2006

‘Veel gemeenten kijken niet naar besteding geldelijke steun’

Franeker - Het subsidiebeleid van de gemeente Franekeradeel faalt, zo blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie dat vanmiddag wordt gepresenteerd. Daarin is de gemeente bepaald geen uitzondering.

Regiowoensdag, 29 november 2006

‘Beter een brief dan e-mail naar gemeente’

Leeuwarden - Het lijkt zo gemakkelijk: een e-mail de deur uit en je vraag is beantwoord voor je het weet. Geen gedoe met zegels, brievenbussen en postbodes. Toch zou het versturen van een ‘ouderwetse’ brief naar gemeenten in Fryslân nog wel effectiever kunnen zijn dan het posten van een vraag via de digitale snelweg.

Regiowoensdag, 29 november 2006

Verhuizing FVC onzeker

Leeuwarden - De verhuizing van voetbalvereniging FVC van de Hemrik naar het Wiardacomplex ten zuidoosten van Goutum gaat mogelijk niet door. Wethouder Florijn van Leeuwarden is bang dat de verhuizing de gemeente te duur wordt. Een definitieve verhuizing zou 285.000 euro kosten en een tijdelijke oplossing 250.000 euro.

Regiowoensdag, 29 november 2006

Planetarium breidt uit met Tuinkamer

Franeker - Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker wordt groter. Het museum voegt het naastgelegen monumentale pand De Tuinkamer aan het Planetarium toe.

Regiowoensdag, 29 november 2006

UMTS-mast geweerd uit Weststellingwerf

Wolvega - De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft de plaatsing van een UMTS-mast in Wolvega tegengehouden. Het college had voorgesteld om tussen de Pieter Stuyvesantweg en sportpark de Molenwiek ruimte aan te wijzen voor gsm-masten, en dat beleid ook te laten gelden voor UMTS. Vier insprekers benadrukten op de raadsvergadering de bezorgdheid die er in het dorp heerst over de dreigende komst van de mast voor breedbandtelefonie. Men is bang dat de straling van de masten slecht is voor de gezondheid, en is niet overtuigd door een Zwitsers rapport, waarin staat dat er op korte termijn geen nadelige effecten op de gezondheid zijn.

Regiowoensdag, 29 november 2006

Nieuwe kostenverdeling Wetterskip Fryslân onvoordelig voor burgers met eigen huis

Leeuwarden - Boeren en landeigenaren gaan volgend jaar aanmerkelijk minder waterschapsbelasting betalen. De nieuwe kostentoedeling pakt echter onvoordelig uit voor de huizenbezitters; zij moeten juist meer belasting gaan betalen. In december stemt het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân over de nieuwe kostentoedeling.

Regiowoensdag, 29 november 2006


Geloof & Kerkwoensdag, 29 november 2006

Zwarte Pieten-service van de kerk


Geloof & Kerkwoensdag, 29 november 2006

Meer een pastoor dan een aartsbisschop


Geloof & Kerkwoensdag, 29 november 2006

Jubileumsymposium in Amsterdam rond 25 jaar OJEC

Amsterdam - Een kwart eeuw OJEC, het Overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. Aan de top is veel bereikt. ,,De aangesloten kerken hebben officieel de jodenzending afgeschaft”, zei hoogleraar Judaica Judith Frishman, die namens de liberale joden bestuurslid van het OJEC is. Er is over en weer veel vertrouwen en kennis opgebouwd. Maar geldt dit ook voor het grondvlak?

Weerwoensdag, 29 november 2006

Bewolkter

Vanmiddag zijn er opklaringen en blijft het droog. Daarbij loopt de temperatuur op naar waarden rond de 11 tot 12 graden. Er waait een matige, rond het was en op het IJsselmeer soms een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog, maar het wordt wel bewolkter bij 10 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties