Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 29 maart 2006.

Agendawoensdag, 29 maart 2006

Klassiek

Mattheüs Passion In de Sint Martinuskerk te Sneek wordt volgende week woensdag om 19.00 uur de Mattheüs Passion uitgevoerd door het Netherlands Bach Orchestra & Choir. Medewerking aan dit concert wordt verleend door de bekende sopraan Miranda van Kralingen.

Bijschriftwoensdag, 29 maart 2006

Vergeven

Wat moet de ontslagen rentmeester gaan doen?

Bijschriftwoensdag, 29 maart 2006

Vergeven

Wat moet de ontslagen rentmeester gaan doen?

Economiewoensdag, 29 maart 2006

Signs Direct blijft Hemrik bewegwijzeren

Leeuwarden – Het bedrijf Signs Direct mag ook de komende vijf jaar de bewegwijzering op het Leeuwarder bedrijventerrein De Hemrik verzorgen. Het college van B en W van Leeuwarden heeft het contract verlengd met het bedrijf, dat in 2001 het routesysteem aanlegde op het industriepark.

Economiewoensdag, 29 maart 2006

Goede cijfers na fusie Achmea en Interpolis

Leeuwarden – Het bedrijf Eureko heeft vorig jaar goede resultaten gehaald na de fusie tussen Achmea en Interpolis. De winst voor belasting en beëindigde activiteiten verbeterde met 114 procent van 386 miljoen euro tot 826 miljoen euro. Het eigen vermogen groeide met 162 procent (vooral als gevolg van de fusie met Interpolis) van 3,25 miljard in 2004 tot 8,53 miljard. Het rendement op het eigen vermogen nam toe van 10,9 procent in 2004 tot 12,7 procent.

Economiewoensdag, 29 maart 2006

Bedrijven kunnen veel werk halen uit de zorg

Leeuwarden – Bedrijven in het noorden van het land kunnen veel meer werk binnenhalen door zich meer te concentreren op de zorg. Dat meldt werkgeversorganisatie VNONCW naar aanleiding van de presentatie van een rapport over de zorg in Noord-Nederland.

Economiewoensdag, 29 maart 2006

Douwe Egberts bouwt nieuwe fabriek Joure

Joure – Koffiefabrikant Douwe Egberts in Joure gaat een nieuwe vriesdroogkoffiefabriek bouwen. Volgens het bedrijf is het de bedoeling dat de nieuwe fabriek in het voorjaar van 2008 wordt geopend. De nieuwe locatie zal naar verwachting meer dan twee keer zoveel koffie kunnen verwerken.

Economiewoensdag, 29 maart 2006

Scheepswerf De Vries Makkum breidt weer uit

Makkum – Scheepswerf De Vries in Makkum, het voormalige Amels, breidt weer uit. Zoals het er nu voorstaat, breidt de werf uit van een kleine tachtig naar honderd mensen in de loop van dit jaar. Dat meldde directeur Sijbrand de Vries vandaag. De groei is vooral te danken aan een nieuwe activiteit in Makkum, het renoveren van schepen.

Expowoensdag, 29 maart 2006

Aldsjerk, Galerie Bloemrijk Vertrouwen: vrouwgroepstent., t/m 5 apr. * tent. Peter Boersma (schilderijen en collages), 7 apr. t/m 10 mei.

Hoofdartikelwoensdag, 29 maart 2006

Afrekening…

De kiezers in Oekraďne lijken hun hervormingsgezinde president Viktor Joesjtsjenko te hebben afgestraft. De pro-Russische partij van Viktor Janoekovitsj won de verkiezingen.

Regiowoensdag, 29 maart 2006

From haakt af, CDA kan in college blijven

Wolvega – PvdA, VVD en CDA blijven waarschijnlijk de coalitie vormen in Weststellingwerf. Jan From heeft zich daartoe moeten terugtrekken als wethouderkandidaat voor het CDA. De PvdA en de VVD hadden bezwaar tegen zijn persoon. Hij heeft volgens die partijen te veel belangen als ondernemer in de gemeente. From trok zijn conclusies en heeft zich met pijn in het hart teruggetrokken als kandidaat-wethouder.

Regiowoensdag, 29 maart 2006

Menaldumadeel wil ‘regenboogcoalitie’

Menaldum – Een coalitie van PvdA, FNP, GroenLinks, VVD en CDA, maar met wethouders uit slechts twee van die partijen. Op die manier wil de PvdA, de grootste partij in Menaldumadeel, tot een nieuw college komen.

Regiowoensdag, 29 maart 2006

‘Bij mij moet je gewoon betalen’

Heerenveen - ,,Bij mij moet je gewoon betalen.” Erick Bergsma (13) kijkt de chauffeur aan en laat teleurgesteld zijn Spits zakken. ,,Maar in de krant stond dat het gratis was vandaag.” Z’n vriendje Klaas de Jong (14) haalt zijn strippenkaart al te voorschijn.

Regiowoensdag, 29 maart 2006

Boerin Jorwert gaat vrijuit

Leeuwarden – Het proces tegen boerin A. Kingma uit Jorwert is oneerlijk verlopen. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden geconstateerd. Het Openbaar Ministerie is in de fout gegaan door bepaalde afspraken niet na te komen. Tot de geëiste werkstraf vanwege verwaarlozing komt het dan ook niet, maar haar vee is en blijft de boerin kwijt.

Geloof & Kerkwoensdag, 29 maart 2006

Raad van Kerken wordt ontmoetingsplatform

Leeuwarden - De Raad van Kerken in Fryslân gaat andere christelijke kerken en gemeenschappen in Fryslân uitnodigen om elkaar beter te leren kennen. ,,We willen de Raad van Kerken een plaats van ontmoeting laten zijn”, zei voorzitter ds. Toos Reichman-Scheffer dinsdag tijdens de maandelijkse vergadering van de Raad. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld de Oud-Katholieken die in Jorwert samenkomen, de Christengemeente, maar ook vertegenwoordigers van de ‘kleine oecumene’ (christelijk-gereformeerden, Nederlands-gereformeerden en de gereformeerd-vrijgemaakten), de koptische kerk in Hilaard, het Russisch-Orthodoxe Klooster in Hemelum en ds. Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. ,,Er wordt vaak meer over hem gesproken dan met hem”, aldus de raadsvoorzitter.

Geloof & Kerkwoensdag, 29 maart 2006

Liberaal Joodse Gemeente verhuist naar Zuidlaren

Heerenveen - De Liberaal Joodse Gemeente Noord Nederland die samenkomt in Heerenveen verhuist volgend jaar naar Zuidlaren. De gemeente zal daar voortaan haar sjoeldiensten in de synagoge van Zuidlaren houden.

Geloof & Kerkwoensdag, 29 maart 2006

Eén predikantsopleiding PKN

Leeuwarden – De drie theologische faculteiten van Kampen, Leiden en Utrecht gaan samensmelten tot één Protestantse Theologische Universiteit. De drie opleidingslocaties moeten daarbij wel gehandhaafd blijven. Dat staat in een adviesrapport waarover de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) volgende week een besluit neemt.

Sportwoensdag, 29 maart 2006

Cambuur haalt bezem door de selectie

Leeuwarden - Het zijn drukke weken voor de technische staf van Cambuur Leeuwarden. Met gezwinde spoed is manager voetbalzaken Peter de Roo bezig de basis te leggen voor een representatief elftal voor het komende seizoen. Maar voordat er gebouwd kan worden, moet er eerst worden afgebroken.

Weerwoensdag, 29 maart 2006

Morgen regendag


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties