Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van donderdag, 29 oktober 2015.

Achtergronddonderdag, 29 oktober 2015

Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee

Met de kop boven dit artikel werd onlangs weer de landelijke dagbladen gehaald. Directe aanleiding was de klacht van kustvissers dat hun vangsten terugliepen door de zandsuppleties voor de kust. In de discussie die toen op gang kwam, werd ook de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee meegenomen en gesuggereerd dat hier ook van een negatief effect van zandsuppletie sprake zou kunnen zijn.

Economiedonderdag, 29 oktober 2015

Beste tripel van Nederland wordt gebrouwen in Fryslân

Leeuwarden - Eigenaren Frans Filius en Renze Bil van Grutte Pier waren verrast toen ze hun jonge en kleine brouwerij in september tussen de gerenommeerde bierbedrijven zagen staan, bij de uitslag van de World Beer Awards. Het keurmerk dat het bier kreeg is voor hen de bevestiging dat zij een kwalitatief goed biertje maken.

Hoofdartikeldonderdag, 29 oktober 2015

Fyra-rapport houdt Kamer spiegel voor

Dat er van alles mis ging bij de besluitvorming en aanschaf van de Fyra-treinen, wisten we al. En wie de verhoren goed had gevolgd wist ook al wel waar en aan wie dat lag. Het interessante aan het rapport van de parlementaire enquête is de toon van de conclusie en de aanbevelingen. De toon is stevig, zowel NS als de Nederlandse staat hebben slordig gehandeld en alleen gekeken naar de eigen positie. Of de reiziger de snelle en betaalbare treinverbinding naar België kreeg, was eigenlijk bijzaak.

Regiodonderdag, 29 oktober 2015

Fryslân oefent voor als water te hoog komt

Parrega - Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zijn volgende week het decor van de grootste wateroefening ooit in Fryslân gehouden.

Regiodonderdag, 29 oktober 2015

Eilandparkeren blijft de Harlinger raad verdelen

Harlingen - Twee problemen moesten worden opgelost met de nieuwe Nota Parkeerbeleid Harlingen 2016, waar de gemeenteraad van Harlingen gistermiddag over vergaderde. Ten eerste het als ingewikkeld ervaren parkeerregime in de stad, met verschillende zones en regelingen. En ten tweede het al lang slepende probleem van het langparkeren door eilandbezoekers.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties