Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Archief

De artikelen van vrijdag, 30 april 2010.

Cultuurvrijdag, 30 april 2010

Nynke Laverman in videoclip van iepenloftspul

Easterwierrum - Nynke Laverman speelt mee in een videoclip die het berne-iepenloftspul van Easterwierrum moet promoten. Voor de clip worden maandag opnames gemaakt op een driemaster in de haven van Harlingen. De kinderen die in het berne-iepenloftspul meespelen, zingen in de clip het lied Alle tiid fan ’e wrâld uit de voorstelling Peter Pan die Easterwierrum dit jaar uitvoert. Laverman, die zelf als kind mee heeft gedaan aan het berne-iepenloftspul, heeft een actieve bijdrage aan de vidoeclip, meldt het berne-iepenloftspul. De clip is vanaf 12 mei op YouTube te zien. Peter Pan gaat op 11 juni in premičre.

Cultuurvrijdag, 30 april 2010

Orkest gezocht voor muziek van New Cool Collective

Leeuwarden - Stichting Improvisatie Leeuwarden begint komend seizoen een cursus waarbij de muziek van de Nederlandse jazzformatie New Cool Collective centraal staat. Het is de bedoeling dat er een gelegenheidsorkest wordt gevormd dat muziek van deze groep instudeert. Volgend jaar mei geeft dit orkest dan vijf optredens. Dat heeft de stichting bekendgemaakt.

Economievrijdag, 30 april 2010

Kritiek op veeteeltmanifest hoogleraren

Leeuwarden - Het deze week gepubliceerde manifest van meer dan honderd hoogleraren om te komen tot een ‘andere veehouderij’ kan nog niet rekenen op veel enthousiasme vanuit de Nederlandse veehouderij. Woordvoerder Geert Kooistra van LTO-Noord ziet de oproep niet direct als een steun in de rug om de sector duurzamer te maken. Volgens hem wordt in het manifest een beeld geschetst van veelal achterhaalde methoden en wordt onvoldoende gekeken naar de stappen die de sector al heeft gezet.

Hoofdartikelvrijdag, 30 april 2010

Kerkgebouwen...

Zeker 74 kerkgebouwen in Fryslân verliezen in de komende tien jaar hun functie; mogelijk worden dat er zelfs meer dan 110. Dat blijkt uit de inventarisatie die de Stichting Alde Fryske Tsjerken onlangs in opdracht van de provincie uitvoerde. Maar liefst 250 eigenaren gaven aan dat ze de komende tien jaar het onderhoud van het kerkgebouw niet kunnen betalen.

Regiovrijdag, 30 april 2010

‘Duurzame energie is ook gewoon economie’

Hallum - Ferwerderadiel kan zelfvoorzienend worden op het gebied van energie en dat is helemaal niet zo ingewikkeld, betoogt wethouder Haije Talsma. Hij timmert aan de weg met Lokale Enerzjy Ferwerderadiel en oogst daar veel enthousiasme mee.

Regiovrijdag, 30 april 2010

Kooistra ontdekt graf ‘spion’

Leeuwarden - Tweede Wereldoorloghistoricus Jack Kooistra heeft het graf ontdekt van de Nederlandse Bronzen Kruisdrager Jan Molenaar uit Waddinxveen (ZH).

Regiovrijdag, 30 april 2010

Hiene wy him net krigen, wie der ek neat oan ’e hân

Mantgum - Bijna honderdvijftig Friezen werden gisterochtend verrast met een lintje. Voor de familie en vrienden die al wel op de hoogte waren, was het moeilijk de mond niet voorbij te praten. ,,Se wie totaal oerbluft”, aldus een van de echtgenoten.

Regiovrijdag, 30 april 2010

Diep onder de indruk van hongerende kinderen

Eastermar - In de laatste oorlogswinter kwamen veel ‘hongerkinderen’ naar Fryslân om aan te sterken. Ook in Eastermar stonden gastgezinnen klaar om deze kinderen - en later ook oorlogsevacués - op te vangen.

Regiovrijdag, 30 april 2010

Leeuwarden gaat door met noodopvang

Leeuwarden - Vluchtelingen die dreigen in Fryslân op straat te belanden, zijn helemaal niet geholpen met de ‘crisisinterventielijn’ van minister Hirsch Ballin (Justitie). Leeuwarden gaat daarom gewoon door met het bieden van noodopvang. Ook al gaat dat uitdrukkelijk in tegen de wens van het ministerie van Justitie.

Regiovrijdag, 30 april 2010

Helft boeren heeft plaats gemaakt voor Centrale As

Burgum - Van het aantal agrarische bedrijven dat moest wijken voor de Centrale As van Nijega naar Dokkum is ruim de helft verplaatst. Van de particuliere woningen die vanwege de gebiedsontwikkeling ruimte moesten maken, is twee derde al verhuisd. De voorbereidingen voor de aanleg verlopen daarmee volgens procesmanager Bert Wijnsma zeer voorspoedig. ,,In totaal gaat het om ongeveer 35 woningen. Daarvan is ongeveer een derde echt toe te schrijven aan agrariërs. We zijn met iedereen in gesprek en dat zijn constructieve gesprekken. We hebben er vertrouwen in dat we dit proces tot een goed einde brengen.”

Sportvrijdag, 30 april 2010

Leeuwarden gaat door met noodopvang

Leeuwarden - Vluchtelingen die dreigen in Fryslân op straat te belanden, zijn helemaal niet geholpen met de ‘crisisinterventielijn’ van minister Hirsch Ballin (Justitie). Leeuwarden gaat daarom gewoon door met het bieden van noodopvang. Ook al gaat dat uitdrukkelijk in tegen de wens van het ministerie van Justitie.

Sportvrijdag, 30 april 2010

Sprankje hoop voor Veendam

Titelstrijd 1F nog niet beslist


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties