Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Archief

De artikelen van dinsdag, 4 oktober 2005.

Bijschriftdinsdag, 4 oktober 2005

De weg van Gods geboden

Cultuurdinsdag, 4 oktober 2005

Feestlike útrikking Rely-prizen

Troch de hjerstmieden nei Bears taride en it gefoel hawwe dat it simmer is: dat neam ik gelok hawwen. Miskien hat elkenien dat gefoel sneon wol hân, mar ik wit sekuer dat de priiswinners fan de Rely Jorritsmapriis it sa belibbe ha, sterker noch: dizze reis wie foar harren. Sneon wie nammentlik de priisuitrikking fan dizze jierlikse literêre wedstriid.

Cultuurdinsdag, 4 oktober 2005

Steensma toont zich een waardig vervanger

Organist Jos van der Kooy moest zijn concert dat hij vrijdagavond zou geven op het orgel van de Gereformeerde Kerk Nieuw Perspectief in Hurdegaryp afzeggen. Jammer voor de organiserende commissie, die zich beijvert het Mense Ruiter-orgel te promoten. Jaap Jan Steensma, één van de eigen organisten, was bereid dit concert over te nemen.

Cultuurdinsdag, 4 oktober 2005

Orgelwerk Jehan Alain op cd

Het orgelwerk van Jehan Alain is voor veel liefhebbers van orgelmuziek een blijvende bron van inspiratie. De verrassende en hoogst originele muziek van dit jonggestorven Frans muzikaal genie mag zich in een nog steeds groeiende belangstelling verheugen. Twee organisten uit Groningen, Leonore Lub en Erwin Wiersinga hebben het gehele orgeloeuvre van Alain op een dubbel-cd opgenomen. Vrijdag werd de cd gepresenteerd in de vorm van een concert op het Maarschalkerweerd-orgel in de Sint Martinuskerk te Sneek.

Economiedinsdag, 4 oktober 2005

Uitvindersspreekuur bij KvK

Leeuwarden - Vanaf 19 oktober wordt bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden om de twee weken een uitvindersspreekuur gehouden. Directe aanleiding voor het ‘Spreekuur voor innovatieve starters’ is de aanwezigheid van de brancheorganisatie NOVU op de Bedrijven Contactdagen en de vele positieve reacties.

Economiedinsdag, 4 oktober 2005

Levensfase-cao: kies je eigen pakket

Als je je wilt ontwikkelen, kies je het opleidingspakket. Zit je in de kleine kinderen, ga je voor het zorgpakket. En wil je gewoon het hoogste salaris, dan is het cash-pakket het beste. Afhankelijk van de levensfase kan een werknemer kiezen voor het best passende pakket, zo wil het plan van de CNV Bedrijvenbond voor een levensfase-cao.

Economiedinsdag, 4 oktober 2005

Rabobank steunt fonds van boeren in Senegal

Burgum - Rabobank Bergum-Oostermeer zet een stichting op om boeren in Senegal te ondersteunen met microkredieten. Gisteravond werd op de ledenavond van de bank daarvoor de eerste aanzet gegeven. ,,We hebben goede hoop dat binnen enkele weken de stichting is opgericht’’, zegt directeur G. Benedictus. Leden werden opgeroepen de bewoners in Senegal financieel te helpen met het opzetten van een boerenleenbank.

Hoofdartikeldinsdag, 4 oktober 2005

De media over zichzelf…

Het is een beetje merkwaardig: journalisten praten over zichzelf en anderen in de media. Deze week was dat ook weer het geval, vooral naar aanleiding van het mediarapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Er was nog een aanleiding voor de media om het over zichzelf te hebben: dat was het nieuws van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer die op bezoek waren bij dagblad Trouw. Enkelen deden daar opmerkelijke uitspraken, zoals CDA-fractievoorzitter Verhagen. Die vindt dat media duidelijker moeten laten weten wie ze zijn in hun opvattingen, in voorkeuren, sympathieën en antipathieën. Nu worden onder de schijn van objectiviteit feit en mening gemengd en dat schept onduidelijkheid. Verhagen wil liever kranten waarvan duidelijk is waar ze staan: dan weet je als lezer waar je aan toe bent.

Regiodinsdag, 4 oktober 2005

Referendum over zwembad Bildtse Slag

St. Annaparochie – In het Bildt zal bijna zeker een referendum gehouden worden over het al dan niet openhouden van zwembad De Bildtse Slag. Dat werd gisteren duidelijk tijdens de vergadering van de raadscommissie, die zich over de toekomst van het zwembad boog. Meer dan honderd burgers bezochten de vergadering om op de publieke tribune hun zorg over het zwembad kenbaar te maken. Voor het aanvragen van een (raadgevend) referendum zijn in het Bildt slechts 62 handtekeningen nodig. Een dergelijke aanvraag zal dan ook bijna zeker bij de gemeenteraad worden ingediend.

Regiodinsdag, 4 oktober 2005

Omrin begint stroombedrijf

Oudehaske – Afvalbedrijf Omrin gaat het groenafval van Friese burgers en bedrijven gebruiken om elektriciteit op te wekken. Het bedrijf is daarvoor een stroomproductiebedrijf begonnen, samen met grond- en milieubedrijf Van der Wiel en drie ex-medewerkers van Essent. Econvert, zoals het bedrijf heet, maakt nu al stroom voor ongeveer 18.000 gezinnen.

Regiodinsdag, 4 oktober 2005

Hulp voor mensen met vervuild huishouden

Leeuwarden – Soms loopt het even niet zo lekker. Door ziekte of andere omstandigheden blijft het huishoudelijk werk liggen. En liggen. En liggen. Totdat door de bomen het bos niet meer is te zien.

Regiodinsdag, 4 oktober 2005

Tekort aan dorpachtig woongebied

Leeuwarden – Nederland heeft een tekort aan dorpsachtige woongebieden. Vooral in de Randstad is zoiets nauwelijks te vinden; nieuwbouw is er vooral in Vinex-vorm: die wijken zijn te groot, er is geen sociale samenhang, de kavels zijn te klein. Maar al willen mensen een grote kavel, een kleinschalig wijkje en veel groen, ze trekken er niet voor naar het platteland.

Geloof & Kerkdinsdag, 4 oktober 2005

Klagen wordt gezang

Het was ’s ochtends vijf over tien en stralend weer. Met drie treden tegelijk liep ik de trap op van het verzorgingstehuis. Ik was te laat voor mijn afspraak met meneer Van Wierde. Hij woonde daar sinds vijf maanden en ik had hem kort daarvoor leren kennen tijdens een korte opname op de afdeling Ouderenpsychiatrie van de GGZ. Nu woonde hij weer ‘zelfstandig’ in een verzorgingstehuis.

Geloof & Kerkdinsdag, 4 oktober 2005

Een pleidooi voor de eerbiediging van de schepping

Eind vorige week stond op deze pagina een oratie van prof. dr A. van de Beek, decaan van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Voor studenten van Christelijke Hogeschool De Driestar in Gouda sprak hij over ‘Literatuur in onze cultuur’. Hans Ester voelt zich geroepen te reageren op Van de Beeks zienswijze.

Geloof & Kerkdinsdag, 4 oktober 2005

Colombia: vergeten oorlog

In Colombia woedt al meer dan veertig jaar een bloedige burgeroorlog. Terwijl het Colombiaanse tv-journaal elke avond routineus het aantal slachtoffers van die dag meldt, hebben de westerse media er nauwelijks aandacht voor. Toch is internationale aandacht volgens een delegatie van kerkelijke organisaties uit Colombia de enige manier om een vredesproces op gang te brengen. De Colombianen maken op uitnodiging van Kerkinactie een rondreis langs kerken in Fryslân en Groningen om aandacht te vragen voor hun ‘vergeten oorlog’.

Geloof & Kerkdinsdag, 4 oktober 2005

Moslimtheologen moeten kritisch zijn

Amsterdam – De Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) wil de studenten aan haar nieuwe opleiding tot islamitisch geestelijk verzorger uitdagen om de eigen traditie en andere geloven kritisch te benaderen. ,,Wat ze geloven, moeten ze zelf weten, maar ze moeten er wel over nadenken’’, zei coördinator prof dr. H. Vroom gisteren bij de opening van de opleiding.

Weerdinsdag, 4 oktober 2005

Perioden met zon


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties