Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 6 februari 2008.

Cultuurwoensdag, 6 februari 2008

Tryater wil meer dan alleen theater

Leeuwarden - De reizende voorstellingen van Tryater moeten met ingang van komend theaterseizoen meer worden dan een avondje uit. In het voorjaar van 2009, aan het einde dus van het komende seizoen start Tryater met ‘It brûzet’, een programma vol activiteiten rond de hoofdvoorstelling. Dat is gisteren tijdens de jaarlijkse presentatie van het nieuwe programma bekend gemaakt.

Hoofdartikelwoensdag, 6 februari 2008

Steun aan...

De Amerikaanse stembusgang, zoals die vandaag weer in volle omvang tot ons komt op Super Tuesday, kan laatdunkend worden weggezet als een verkiezingscircus. De kandidaten lopen de deuren plat bij de kiezers, schudden ontelbare handen, nemen baby's op de arm, beroemen zich op hun eenvoudige afkomst (Obama), een heldhaftig oorlogsverleden (McCain) of plengen af en toe een traan (Clinton). De kiezers blijven ondertussen in vertwijfeling achter omdat ze niet weten hoe de kandidaten denken over zwaarwegende zaken als de kredietcrisis, de gezondheidszorg, de oorlog in Irak, illegale immigratie of het milieu. Het zou dan ook toeval zijn als de inhoudelijk beste kandidaat uiteindelijk president wordt.

Regiowoensdag, 6 februari 2008

Waddenfonds oordeelt te streng

Leeuwarden - Het natuurherstel in het waddengebied komt in de knel, omdat de overheid veel te streng is met het beoordelen van subsidieaanvragen voor het Waddenfonds. Dat vinden de gezamenlijke natuurorganisaties, die zeven van hun 35 aanvragen niet-ontvankelijk verklaard zagen worden.

Regiowoensdag, 6 februari 2008

Groot bouwplan Oosterwolde

Oosterwolde - De gemeente Ooststellingwerf wil binnen acht jaar 250 nieuwe woningen bouwen op de plaats waar nu nog bedrijventerrein Venekoten-Noord ligt. Er is wel een probleem: de gemeente heeft op het plan, dat in totaal meer dan veertig miljoen euro kost, een tekort van achttien tot twintig miljoen euro.

Regiowoensdag, 6 februari 2008

‘Een spatje en het is meteen dikke ellende’

Joure - Opluchting. Veel automobilisten zijn blij dat de rotonde bij Joure al in 2013 verdwijnt en moet wijken voor een knooppunt van fly-overs. ,,Een heel verstandig besluit”, vindt Steef Engelsman van de ANWB Noord. Dat daar drie jaar extra fileleed tegenover staat, moeten de automobilisten maar op de koop toe nemen. Vooral verkeer uit de richting van Sneek moet even op de tanden bijten, want van de tijdelijke oplossing in 2010 in die bocht van de rotonde wordt normaal gesproken afgezien.

Regiowoensdag, 6 februari 2008

Even uitstappen voor bal gehakt verleden tijd

De gemeenteraad van Weststellingwerf besliste maandagavond een proef te doen met het autovrij maken van een deel van het centrum van Wolvega. Het gaat om de Van Harenstraat tussen het Pastorieplein en de Steenwijker weg. Er mogen alleen nog vrachtwagens in om winkelvoorraad te laden en te lossen. Dat mag alleen ’s ochtends tot tien uur. Het autovrij maken moet het centrum van Wolvega aantrekkelijker maken voor winkelend publiek. De proef gaat binnenkort van start. Als de proef slaagt, zal een groter deel van het centrum verboden terrein worden voor auto’s.

Regiowoensdag, 6 februari 2008

Centrale As niet dieper bij Veenwouden

Veenwouden - De Centrale As - de toekomstige weg tussen Dokkum en Nijega - wordt ter hoogte van Veenwouden waarschijnlijk toch niet verdiept aangelegd. De ondergrond is niet geschikt hiervoor. Een ingenieursbureau gaat zich over het probleem buigen.

Geloof & Kerkwoensdag, 6 februari 2008

Spanning tussen leer en leven

Bij het begrip ‘Italiaanse toestanden’ denkt menigeen aan achterkamertjespolitiek, aan uitbundige voetbalfestijnen, aan chaotische verkeerstoestanden of aan financiële malversaties. Weinigen zullen daarbij aan kerk en geloof denken. Toch lijkt het er op dat de nieuwe aartsbisschop Willem Eijk daar juist wél aan denkt. In het Brabants Dagblad van vorige week bepleitte hij een meer Italiaanse wijze van omgaan met de strenge kerkelijke regels op het gebied van bijvoorbeeld euthanasie en echtscheiding. Voor Italiaanse rooms-katholieken gelden dezelfde regels als voor de Nederlandse geloofsgenoten maar ze gaan er in het zuiden anders mee om. Italiaanse gelovigen geven veel eerder toe dat ze zich niet aan de strenge regels kunnen houden en doen dan maar wat ze moeten of kunnen doen. Nederlanders willen in zo’n geval de regels veranderen, aldus Eijk.

Geloof & Kerkwoensdag, 6 februari 2008

Ophef over interview prof. George Harinck

Leeuwarden - In vrijgemaakte kring is ophef ontstaan rond uitspraken van prof. dr. George Harinck. De bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg) en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam deed recent in het Nederlands Dagblad en op GrootNieuwsRadio uitspraken over homoseksualiteit, vrouwelijke ambtsdragers en de rooms-katholieke mis. In het interview zei hij ,,niet negatief” te staan tegenover homoseksualiteit. Ook met de vrouw in het ambt heeft Harinck geen moeite. Dat volgens hem ,,gisteren al gemoeten” had.

Geloof & Kerkwoensdag, 6 februari 2008

‘Gebruik kerkgebouw voor kinderopvang’

Leeuwarden - Kerken zijn ideaal als plekken voor kinderopvang. Sportverenigingen en scoutingclubs bieden hun gebouwen wel aan voor buitenschoolse opvang en als kinderdagverblijf, maar kerken nog amper. Hennie Best uit Berlikum kwam vorig jaar met het idee. De Task Force Toekomst Kerkgebouwen, die zich inzet voor het behoud en multifunctioneel gebruik van kerken, denkt dat nu de tijd er rijp voor is.

Sportwoensdag, 6 februari 2008

Flyers heeft genoeg van hoofdsponsor

Heerenveen - Betalingsachterstanden en een gebrek aan vertrouwen hebben het bestuur van Flyers ertoe gebracht hoofdsponsor Vadeko per direct aan de kant te zetten. De ijshockeyclub heeft subsponsor Art-ice bereid gevonden de lopende verplichtingen op zich te nemen. De rest van dit en het volgende seizoen zal de club Art-ice Flyers heten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties