Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 6 december 2006.

Agendawoensdag, 6 december 2006

Culturele agenda


Cultuurwoensdag, 6 december 2006

Color Guard op tournee door Nederland

Leeuwarden - Color Guard Nederland gaat vanaf januari op tournee door het land. Dat heeft de landelijke amateur dans- en slagwerkorganisatie gisteren gemeld. Color Guard is een combinatie van show, dans, gymnastiek en theater. Tijdens de tournee nemen zeventig amateur dans- en slagwerkgroepen het tegen elkaar op in een wedstrijd om de beste ‘dance & drum events’.

Cultuurwoensdag, 6 december 2006

Derde iepenloftspul Brantgum in 2007

Brantgum - Tineke Broers gaat komend jaar het iepenloftspul van Brantgum regisseren. Op het programma staat Swart mar leaflik, naar een boek van de in Blije geboren schrijven Watze Cuperus. Dat heeft de organisatie gisteren bekendgemaakt. Swart mar leaflik is het derde iepenloftspul in Brantgum. In 2000 werd in het kader van Simmer 2000 het stuk De Trochgong fan jierren gespeeld. In 2004 volgde It Relikwy fan de Mieden in het kader van het Bonifatiusjaar.

Economiewoensdag, 6 december 2006

Afhaalservice in bouwmaterialen

Drachten - Binnenrijden met de eigen vrachtwagen en tussen de stellingen door de bouwmaterialen opladen als boodschappen in een boodschappenwagentje. Enkele weken na de opening van Pontmeyer in Drachten weten de eerste bouwbedrijven en aannemers al niet beter en laden ze het cement, stenen, balken en de plaatmateriaal op de wagen alsof ze nooit anders hebben gedaan.

Economiewoensdag, 6 december 2006

Krimp banen bij Arriva Heerenveen

Heerenveen - Vervoerbedrijf Arriva schrapt twintig vaste banen op het hoofdkantoor in Heerenveen. Dat heeft de directie gisteren bekendgemaakt. De reorganisatie is nodig omdat het bedrijf onder andere vervoersconcessies in Fryslân is kwijtgeraakt aan concurrent Connexxion. De onderneming wil een reductie van 20 procent op de kosten voor het hoofdkantoor.

Expowoensdag, 6 december 2006

Bears, Uniastate: perm. tent. over de geschiedenis van Staten en Stinzen in Fryslân.

Regiowoensdag, 6 december 2006

Friese toekomst kan nu beginnen

Leeuwarden - De inzendingstermijn is vandaag verstreken. Wie zijn zegje had willen doen over Fryslân in 2030 heeft zijn kans gehad. Een kans die veel Friezen en meedenkers van buiten de provincie hebben gegrepen.

Regiowoensdag, 6 december 2006

Lawaai verdringt vogels

Leeuwarden - Het toenemende lawaai in stedelijke gebieden is funest voor sommige vogelsoorten. De herrie overstemt hun gezang dat een belangrijke rol speelt bij paarvorming en territoriumverdediging. Sommige vogelsoorten zullen daarom op termijn verdwijnen uit steden waar veel lawaai is en waar weinig parken zijn en groen is.

Regiowoensdag, 6 december 2006

Politie vindt meer vuurwerk

Rijswijk - Dit jaar hebben politie en douane veel meer vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar. De teller stond op 1 december op een kleine 80.000 kilo, waarvan ruim 38.000 kilo illegaal vuurwerk. In 2005 was er in totaal 50.000 kilo geconfisqueerd. Nu de jaarwisseling nadert, neemt het aantal vangsten nog verder toe.

Regiowoensdag, 6 december 2006

Ate Westra neemt vrijdag na ruim 36 jaar afscheid van het onderwijs.

Donkerbroek - ,,Een warm nest”, dat moet een school zijn in de visie van Ate Westra (60). De bovenschools directeur van onderwijsbureau CPO De Tjongerwerven in Donkerbroek vindt dat basisscholen boven alles een veilige plek dienen te zijn, waar kinderen zich thuisvoelen. Nu ze steeds meer voor-, tussen- en naschools worden opgevangen, wordt die taak van het onderwijs volgens hem steeds groter. Dat warme nest fungeert tegelijk als centrum van de gemeenschap waarin de school staat.

Regiowoensdag, 6 december 2006

Grote locatie werk, wonen en recreatie

Leeuwarden - Het zuidwesten van Leeuwarden wordt de grootste ontwikkellocatie voor wonen, werken en recreëren in Fryslân. De gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel en Menaldumadeel zijn samen met de provincie een plan van aanpak voor de gebiedsontwikkeling overeengekomen.

Geloof & Kerkwoensdag, 6 december 2006

Droomdiner voor minima

Utrecht - Driehonderd huishoudens met een krappe beurs in Utrecht krijgen met Kerst een ‘Dream Dinner’. Gratis en voor niets. Het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN is een van de vijf locaties waar gekookt wordt voor de minima.

Geloof & Kerkwoensdag, 6 december 2006

‘Jeugdkerk is nog lang niet op z’n retour’

Dokkum/Sneek - Kerken, sporthallen of aula’s van scholengemeenschappen met enthousiaste jongeren die in diensten radicaal gaan voor God. Door het fenomeen jeugdkerken is dit in vele plaatsen in Nederland een nieuw beeld geworden. De grootste jeugdkerk van Fryslân is QRżUS (spreek uit: curious - nieuwsgierig) in Dokkum. Ze is inmiddels bezig aan het derde seizoen. Tiny Akkerman: ,,De jeugdkerk is nog lang niet op zijn retour. Hier is gewoon behoefte aan.”


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties