Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 9 februari 2005.

Agendawoensdag, 9 februari 2005

Klassiek

De uitagenda van 10-17 februari 2004

Bijschriftwoensdag, 9 februari 2005

Groot in goedheid

Als je nadenkt over het bidden, stapelen de vragen zich op.

Cultuurwoensdag, 9 februari 2005

Ieder uur een andere collectie

Er hangen zo’n achthonderd kunstwerken: van gerenommeerde en beginnende kunstenaars. Figuratief, abstract en heel realistisch werk in alle stijlen, maten en technieken. En de collectie wisselt met het uur. De Kunstuitleen Friesland is in dertig jaar uitgegroeid van een idealistische instelling tot een bedrijf dat bijna zonder subsidie draait. Het doel is hetzelfde gebleven: hedendaagse kunst in huis of |bedrijf brengen.

Cultuurwoensdag, 9 februari 2005

‘Brieven oan myn bern’ is in pronkje

Bij útjouwerij Bornmeer is mei Brieven oan |myn bern de tredde dichtbondel fan Jabik Veenbaas ferskynd. Veenbaas hat oardel jier |lyn in soan krigen. De nije bondel is opdroegen oan dy soan, dat it is lestich - as it al moatte |soe - it dichterlik ik fan dat fan de auteur

Cultuurwoensdag, 9 februari 2005

Beelden in knalkleuren

Licht en vrij zweeft een kobaltblauwe man door de witte Kunstruimte van het Heerenveense Willem van Haren Museum. Bij nadere beschouwing blijkt hij te rusten op een reeks lange ijzeren staanders die als de fragiele poten van een insect uit zijn lijf steken. Surrealistisch, zo is het werk van Jos van Oosterhout het best te omschrijven.

Cultuurwoensdag, 9 februari 2005

Kaartje U2 mag best wat kosten

Hevig verontwaardigd is CDA-Tweede-Kamerlid Joop Atsma over de woekerprijzen die U2-fans op de zwarte markt neer moeten tellen om van de zomer een van de drie concerten te mogen bezoeken. Hij kan zich beter druk maken over de torenhoge bedragen die legale detailhandelaars durven te vragen voor de nieuwste cd van U2.

Cultuurwoensdag, 9 februari 2005

Woudenberg vertelt meer dan verhaal

Een stoel op een kaal toneel. Een kan met water met daarnaast een eenvoudig, leeg glas. Én een acteur met een verhaal.

Expowoensdag, 9 februari 2005

Bears, Uniastate: Permanente tent. over de geschiedenis van Staten en Stinzen in Fryslân.

Hoofdartikelwoensdag, 9 februari 2005

Immigratie…

Bij gebrek aan een eenduidig Europees asielbeleid doet elke lidstaat van de Europese Unie wat haar het beste uitkomt. Spanje biedt vanaf afgelopen maandag honderdduizenden illegalen een generaal pardon aan. Groot-Brittannië beperkt de immigratie drastisch, zo kondigde premier Blair diezelfde dag aan. Alleen bruikbare asielzoekers zijn nog welkom. Nederland voert ook een restrictief beleid maar dreigt verstrikt te raken in onuitvoerbare plannen. Minister Verdonk weigert een generaal pardon maar tegelijkertijd is haar voornemen 26.000 asielzoekers terug te laten keren praktisch onmogelijk, zo waarschuwden afgelopen weekend hoogleraren migratie en vreemdelingenrecht. Zij blijft bij haar plan omdat zij anders een aanzuigende werking vreest; een pardonregeling zou meer asielzoekers aantrekken.

Regiowoensdag, 9 februari 2005

Voorlichting over Fries na lang ‘seuren’

Leeuwarden – Een zucht van verlichting slaakte Dieuwke de Graaff-Nauta. De voormalig minister van Binnenlandse Zaken kreeg gisteren het eerste exemplaar Taal fan it hert uit handen van gedeputeerde Mulder. Taal fan it hert is een voorlichtingsboekje van de provincie over de Friese taal en cultuur. ,,Einliks. Ik ha der ôfgryslik lang oer seurd. Werom duorret it sa lang, wy ha der ferlet fan”, zei de 74-jarige inwoonster van Sneek.

Regiowoensdag, 9 februari 2005

‘Zoutwinning voorlopig stopzetten’

Harlingen – Zoutfabriek Frisia in Harlingen moet niet opnieuw gaan boren in haar eerste putten bij Sexbierum. In de nieuwe zoutwinningsgebieden onder Oosterbierum en Tzummarum moet de provincie bepalen of de bodemdaling nog wel moet worden opgevangen met gemalen en sluizen.

Regiowoensdag, 9 februari 2005

Oudere jeugd verveelt zich in Noordwolde

Noordwolde – De jeugd van zestien jaar en ouder in Noordwolde verveelt zich, zeggen welzijnswerkers. In een groot onderzoek mogen de jongeren aangeven wat zij zoal in hun dorp missen.

Regiowoensdag, 9 februari 2005

Evenveel daklozen ondanks migratie

Leeuwarden – Terwijl de landelijke trend is dat het aantal dak- en thuislozen schrikbarend toeneemt, blijft hun aantal in het Noorden stabiel. In tijden van economische recessie komen er altijd daklozen bij, weten de hulpverleners. Tegelijkertijd vindt er veel migratie tussen verschillende groepen zwervers plaats.

Regiowoensdag, 9 februari 2005

Jonge ‘Burgumers’ willen nu eindelijk eens eigen woning

Burgum – ,,We verwachten heus niet dat de gemeente zomaar een paar honderd huizen neerzet voor de jongeren, maar er zijn best oplossingen voorhanden om de woningnood op te lossen”.

Geloof & Kerkwoensdag, 9 februari 2005

Pelgrim slaat nieuwe weg in

Leeuwarden – ‘Pelgrim Henricus’ slaat een nieuwe weg in. Na vijf jaar lang spirituele wandeltochten geleid te hebben, wil Hendrik Woelders uit Leeuwarden nu meer tijd vrijmaken om inhoudelijk bezig te gaan met het thema innerlijke vrede. Vandaag verschijnt er een brochure over. Woelders hoopt dat veel kerken er iets mee gaan doen. ,,Het biedt aan-knopingspunten om over de vrede te praten, in het jaar dat we herdenken dat ons land zestig jaar geleden bevrijd werd.”

Geloof & Kerkwoensdag, 9 februari 2005

‘Paus beslist zelf of hij wil aftreden’

Kan een paus die niet meer kan praten de Kerk nog wel besturen? En: heeft de paus de afgelopen dagen serieus overwogen om af te treden?

Geloof & Kerkwoensdag, 9 februari 2005

Gereformeerd Den Bommel naar de PKN

Den Bommel - De Gereformeerde Kerk van Den Bommel (Goeree-Overvlakkee) heeft besloten om alsnog aansluiting te zoeken bij de Protestantse Kerk in Nederland. Dat wordt bekendgemaakt op de website van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN).

Weerwoensdag, 9 februari 2005

Zachter

Vandaag is er veel bewolking en lokaal valt een beetje motregen. Het wordt 7 graden en de zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het kwik enkele graden boven het vriespunt. Morgen wordt een druilerige dag.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties