Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Missie en visie

Een christelijke, regionale krant waarbij de kijk op de journalistiek wordt bepaald en gevoed door christelijke normen en waarden. Binnen het Friesch Dagblad wordt gewerkt vanuit een overtuiging aangaande God, mens en wereld. In het verlengde daarvan ziet het Friesch Dagblad het als zijn roeping al zijn journalistieke arbeid in dienst te stellen van het goede, onder meer in termen van geloof & levensbeschouwing, duurzaamheid (zorg voor de wereld), samenleving en rechtvaardigheid, met een speciale belangstelling voor de regio.

Het Friesch Dagblad heeft van oorsprong een regionale functie. Deze functie houdt bijvoorbeeld in het volledig en nauwkeurig informeren over het publieke leven in Fryslân: het stimuleren van goede ontwikkelingen, het analyseren en het commentariëren van gebeurtenissen en belangrijke zaken in de provincie. De functie van het Friesch Dagblad als regionale krant komt in het bijzonder tot uitdrukking in het benutten van het regionale (mensen en gebeurtenissen) als middel om het nieuws dicht bij de mensen en herkenbaar te maken.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties