Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Privacy statement

Inleiding
Dit privacystatement en de bijbehorende cookie statement (https://www.frieschdagblad.nl/index.asp?pagina=cookies) zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Friesch Dagblad B.V. (gevestigd aan de Sixmastraat 15, 8932 PA te Leeuwarden) en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en gebruikt.

Friesch Dagblad legt uw gegevens vast wanneer:

 • u een abonnement neemt op één van onze uitgaven
 • u een product bestelt
 • u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief
 • u surft op één van onze websites of één van onze apps gebruikt
 • u anderszins contact hebt met Friesch Dagblad.

Friesch Dagblad acht het van groot belang dat we de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. Friesch Dagblad conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), EmailMarketing Associatie Nederland (Emma) en de Telecommunicatiewet.

In dit privacy-statement kan u nalezen op welke manier Friesch Dagblad zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.

Eerst vind u een aantal veel gestelde vragen, als u nog meer vragen hebt, kun je het hele privacy statement lezen.

Veel gestelde vragen over privacy bij Friesch Dagblad:

 • Waarom verzamelen jullie gegevens over mij?
  We gebruiken uw gegevens om de overeenkomst die we met u hebben gemaakt uit te kunnen voeren. U moet hier denken aan abonnementen, advertenties, ticketing, enz. Maar ook om een profiel van u te kunnen opbouwen zodat we u op onze sites relevant nieuws, informatie en advertenties kunnen tonen en om u op de hoogte te kunnen houden van producten en diensten van het Friesch Dagblad.
 • Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
  Zolang wij een overeenkomst met u hebben bewaren wij uw gegevens, op het moment dat er geen overeenkomst meer is bewaren wij u gegevens nog 2 jaar. Vanuit financieel oogpunt zijn wij verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren maar deze bewaartermijn geldt niet voor bijvoorbeeld uw e-mailadres.
 • Wat is het recht op vergetelheid?
  U hebt het recht om van ons te eisen dat wij al uw gegevens uit onze systemen verwijderen, behalve de gegevens uit financieel oogpunt die wij wettelijk 7 jaar moeten bewaren.
 • Welke gegevens heeft het Friesch Dagblad van mij?
  Dat is afhankelijk van de overeenkomsten die u met ons hebt of hebt gehad. U kan denken aan bijvoorbeeld abonnementen (op het dagblad of op een nieuwsbrief), advertentieopdrachten, arbeidsovereenkomsten.
 • Hoe kom ik er achter welke gegevens het Friesch Dagblad van mij heeft?
  Deze informatie kan u bij ons opvragen. Verderop in het privacy statement vind u een modelbrief die u kunt gebruiken om deze gegevens te verkrijgen.
 • Ik wil graag dat het Friesch Dagblad mij uit het mailingbestand verwijdert.
  Dit kun u zelf regelen vanuit de mailing die u van ons ontvangt. In de mail staat altijd een uitschrijflink.
 • Ik wil graag dat het Friesch Dagblad mijn gegevens verwijdert.
  Dat kan. Hiervoor moet u de modelbrief vergetelheid invullen. Deze staat verder in het privacy statement.
 • Waarom moet ik mij bij een verzoek om inzage of vergetelheid legitimeren?
  Dit is om iedereen te beschermen tegen onbevoegd wijzigen van gegevens.
 • Wat doet u met het kopietje van mijn legitimatiebewijs?
  Na de identiteitscontrole zullen wij die direct vernietigen, zodat het niet voor identiteitsfraude gebruikt kan worden.
 • Geeft het Friesch Dagblad mijn gegevens aan andere partiun?
  Wij geven nooit zonder uw toestemming uw gegevens aan andere partiun behalve als dit uit wettelijk oogpunt nodig is.
 • Mogen de krant en websites van het Friesch Dagblad wel persoonsgegevens publiceren?
  Ja dat mag, om het beroep van journalist goed te kunnen uitoefenen is hiervoor wettelijk een uitzondering gemaakt.
 • Zijn mijn gegevens veilig bij jullie?
  Ja, wij hebben het beveiligingsniveau gebaseerd op ISO 27001. Dit is een internationaal bekende standaard voor informatiebeveiliging.
 • Ik heb op jullie website op een link geklikt en ben op een website van een ander bedrijf terecht gekomen, wat doen jullie met deze informatie?
  Dit wordt in het profiel (mits u daar toestemming voor heeft gegeven via de vraag om de cookie-acceptatie) dat we van u samenstellen, gebruikt om u relevante advertenties te kunnen tonen.

Voor welke websites en apps geldt deze privacy statement?
Dit privacy statement is van toepassing op de website frieschdagblad.nl en de Friesch Dagblad digitale krant (web- en app versie).

Wat doen we om uw gegevens te beveiligen?
Het Friesch Dagblad spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, beveiligde internetverbindingen en een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens). Het beveiligingsniveau is bij het Friesch Dagblad gebaseerd op de internationaal bekende standaard voor informatiebeveiliging ISO27001. Het Friesch Dagblad heeft zich hiervoor niet laten certificeren, maar werkt wel conform deze standaard.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Deelnamedetails (van evenementen en/of biuenkomsten)
 • Betaalgegevens
 • Interessegebieden (bijvoorbeeld ‘sport’ of ‘reizen’)
 • Functietitel
 • Foto’s
 • Abonnementshistorie,
 • IP-adres,
 • Social ID
 • Cookie ID
 • Surfgedrag

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst (over cookies leest u meer in ons cookiestatement). Wij gebruiken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die u bij ons afneemt. Het is dus niet zo dat we altijd al uw gegevens gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot enkele van bovengenoemde persoonsgegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Ook combineren we uw beschikbare gegevens (om een profiel op te bouwen) zodat we u gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, als u daar tenminste (op onze websites) toestemming voor hebt gegeven. Zolang u gebruik maakt van onze diensten bewaart het Friesch Dagblad uw gegevens, en nog een periode nadat u gestopt bent. Dit doen we zodat u bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kan maken van onze diensten. Bent u een lange periode inactief, dan zullen we uw gegevens verwijderen. Er is niet één enkele bewaartermijn voor alle soorten gegevens, maar het Friesch Dagblad bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is, maar wel conform vastgelegde en – indien van toepassing - wettelijke bewaartermijnen.

Hoe komen we aan uw gegevens?
De voornaamste manier waarop we uw gegevens verkrijgen is door deze van u te vragen. U hebt daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf kan invullen op onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat u van deze diensten gebruikt kan maken. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bij het registreren van een account of uw bankrekeningnummer voor een abonnement. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke u optioneel kan verstrekken. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die u gebruikt. Deze gegevens verkrijgen we via cookies en soortgelijke technieken. Als u bij ons solliciteert naar een specifieke functie, dan bewaren we uw gegevens 4 weken. Bij een open sollicitatie dan bewaren we uw gegevens 1 jaar, tenzij u eerder aangeeft dat we uw gegevens moeten verwijderen. Ook kunt u aangeven dat we uw gegevens langer mogen bewaren.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt het Friesch Dagblad voor een optimale uitvoering van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met u, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen, advertenties retargetten (alleen met uw toestemming!) op websites/apps alsook om u per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van het Friesch Dagblad en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Ook gebruiken we uw gegevens om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Het Friesch Dagblad gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven, tenzij u daar zelf actief toestemming voor geeft.

Hoe zit het met de gegevens van jongeren?
Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij kunnen dus persoonlijke gegevens hebben verzameld over een jongere zonder toestemming van de ouderlijke verantwoordelijke. Als u hier overtuigd van bent, neem dan contact met ons op (zie ‘Wat zijn uw rechten’) zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen. U kunt ons als ouderlijke verantwoordelijke ook alsnog toestemming geven om deze gegevens wel te blijven verwerken.

Geeft het Friesch Dagblad mijn gegevens aan andere partiun?
Het Friesch Dagblad zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partiun. Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij soms wel andere bedrijven in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´, maar zogenaamde verwerkers. Verwerkers mogen alleen conform onze instructies met uw gegevens omgaan en deze dus niet voor eigen doeleinden gebruiken. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners werkt het Friesch Dagblad met een verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG). Hierin is ook geregeld dat de informatiebeveiliging van die dienstverleners voldoet aan een bepaald minimum informatiebeveiligingsniveau dat gebaseerd is op de standaard ISO27001.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gevraagd en gekregen.
Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven, geven we expliciet aan waarvoor we deze zullen gebruiken, bijvoorbeeld voor een specifieke nieuwsbrief of winactie.

Hoe zit het met de links op websites van het Friesch Dagblad?
Op de websites van het Friesch Dagblad is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Het Friesch Dagblad is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partiun persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Wat zijn u rechten?
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Heb u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

 • Informatie en inzage: Uiteraard kan u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Hebt u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben geregistreerd? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kan persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn, administratie of ontdubbelen) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om u persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kan u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings (dit kan op elke e-mail die u van ons ontvangt). Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kan u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk eerst graag zelf via onderstaand contactadres. U kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Een van bovenstaande verzoeken kan u schriftelijk doen via het volgende contactadres:

Het Friesch Dagblad B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 394
8901 BD Leeuwarden

Of stuur een e-mail naar: privacy@ndcmediagroep.nl. Indien gewenst kan u de e-mail met versleuteling verzenden.
Voor uw inzage- of verzet-verzoek kan u een van de volgende standaardbrieven (pdf-format) gebruiken:

N.B. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden zodat wij kunnen controleren of u bevoegd bent voor de betreffende persoonsgegevens. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen we nadat we uw verzoek hebben uitgevoerd. Indien u achtereenvolgens meerdere verzoeken indient, dan dient u dus iedere keer weer een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.
Als u geen nieuwsbrieven of andere mailings meer wil ontvangen, dan biedt iedere nieuwsbrief en/of e-mail u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. Voor andere vragen staan hier de contactgegevens van het Friesch Dagblad: http://frieschdagblad.nl/index.asp?pagina=contact. Op deze pagina kan u ook nalezen waar onze kantoren gevestigd zijn.

Mogen de kranten en websites van het Friesch Dagblad wel persoonsgegevens publiceren?
De bovengenoemde rechten niet gelden voor onze journalistieke uitingen, daarvoor is in de wettelijke regels een uitzondering gemaakt wegens de uitoefening van het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Hoe zit het met het gebruik van Cookies?
De websites van het Friesch Dagblad maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons Cookie Statement https://www.frieschdagblad.nl/index.asp?pagina=cookies.

Wat doet het Friesch Dagblad op het gebied van profiling?
Op onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel personen in te delen in een bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die eerder genoemd staan.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in uw profiel aan u toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën van bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten.

Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij u zouden passen. Profiling zorgt er dus voor dat zowel de content als advertenties beter bij uw interesses aansluiten.

Profiling kan impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u wordt gekoppeld. Mocht u van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact met ons op (zie eerdere contactgegevens). We gaan dan kijken of we bijvoorbeeld uw profiel kunnen resetten.

Blijft dit Privacy Statement ongewijzigd?
Friesch Dagblad B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen. De laatste wijziging is van: 25 mei 2018. Dit Privacy Statement is toen volledig vernieuwd.

Mocht u nog vragen hebben over privacy bij het Friesch Dagblad dan kan u contact zoeken via bovengenoemd adres en/of e-mailadres.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties