Aandeelhouders van de NAM moeten verantwoordelijkheid nemen voor de Waddenzee: daar hoort gaswinning niet thuis | Opinie

Shell profileert zich als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Als het bedrijf dat meent zou het gaswinning onder de Waddenzee onaanvaardbaar moeten vinden.

Protest in Ternaard tegen gaswinning onder de Waddenzee, september 2020.

Protest in Ternaard tegen gaswinning onder de Waddenzee, september 2020. Foto: Marcel van Kammen

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat geen nieuwe vergunningen worden verleend voor het winnen van gas onder de Waddenzee. Voor de winning bij Ternaard zijn de omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet nog niet verleend, maar het is allerminst zeker of die winning niet door gaat. De gevolgen voor de natuur en de status van het Werelderfgoed Waddenzee blijven daarmee onzeker.

Nieuws

menu