Zonder meer hulp is het een kwestie van tijd voordat het aantal vluchtelingen wereldwijd de 100 miljoen nadert | Commentaar

Zeventig jaar al poogt de VN-organisatie UNHCR mensen die gedwongen op de vlucht zijn geslagen te beschermen. Dat beschermen lukt maar nauwelijks en het voorkomen of zelfs maar verminderen van vluchtelingenstromen al helemaal niet. Integendeel.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Beeld: FD

In 2013 constateerde toenmalig UNHCR-voorman Guterres al mismoedig dat het de internationale gemeenschap maar niet lukte om conflicten in de wereld te voorkomen en op te lossen. Het aantal vluchtelingen wereldwijd beliep toen 45 miljoen. Vandaag zijn het er meer dan 82 miljoen.

Nieuws

menu