De modernisering van de abortuswetgeving is een feit: het regelen van goede voorzorg, nazorg en evaluatie is nu van belang | Commentaar

Nu de vijf dagen bedenktijd voor abortus is afgeschaft, moet de Kamer erop toezien dat de regering werk maakt van het voorkomen ongewenste zwangerschappen.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Vijf dagen. Die vaste bedenktijd is uit de wetgeving voor abortus gehaald door de Tweede Kamer. De vele uren tijd die ministers en Kamerleden hebben genomen voor dit onderwerp en de toon van het debat demonstreerden respect en zorgvuldigheid. Maar het bracht voor- en tegenstanders geen millimeter dichter bij elkaar. Terwijl de beide flanken uiteindelijk hetzelfde voorstaan: de grootst mogelijke zorgvuldigheid rond de ingrijpende beslissing over een ongeboren leven. Het is moeilijk daarover te spreken. Het ongeboren leven is ook volgens de wet beschermwaardig, maar wat betekent dat precies? Sommige christelijke politici probeerden het debat naar die vraag te sturen. Geldt dat vanaf het moment van conceptie, of is er sprake van een toenemende beschermwaardigheid naarmate de zwangerschap vordert? Maar aan uitspraken daarover waagden Kamerleden zich liever niet, dat laat men aan de vrouw in kwestie.

Nieuws

menu