Wie gebruik wil maken van onze schaarse duurzame energie, infrastructuur en hooggekwalificeerde beroepsbevolking moet aantonen hoe dat bijdraagt aan oplossingen voor die opgaven. Lukt dat niet? Sluit dan maar achteraan | Column Sybrand Frietema de Vries

Dat datacenters in Nederland neerstrijken heeft vooral te maken met het feit dat overheden al onze schaarse middelen tegelijk te grabbel gooien. Laat die bedrijven eerst aantonen wat ze bijdragen aan de oplossing van onze klimaat-, milieu- en woonopgaven.

Sybrand Frietema de Vries.

Sybrand Frietema de Vries. Beeld: FD

De driehoek Zeewolde, Harderwijk en Ermelo staat internationaal niet bekend als hotspot voor jonge internetbedrijven. De Noord-Groninger dorpen Uithuizen, Roodeschool en Oudeschip zijn niet het nieuwe Silicon Valley. De polder rond Middenmeer herbergt veel agrarische bedrijven maar van oudsher weinig hightech .

Nieuws

menu