Afbraak voorzieningen leidt tot ontwrichting

Het wordt tijd dat in Nederland de sociale voorzieningen worden hersteld. Dan hoeft de overheid niet steeds, zoals nu, naar noodmaatregelen als tijdelijke werktijdverkorting te grijpen.

De maatschappij die in jaren van VVD-beleid is gecreëerd is er één van ieder voor zich en niemand voor ons allen.

De maatschappij die in jaren van VVD-beleid is gecreëerd is er één van ieder voor zich en niemand voor ons allen. Foto: ANP

Jarenlang zijn sociale voorzieningen afgebroken. De WW is verkort van maximaal drie jaar naar twee jaar. Ooit was de WW-duur maximaal vijf jaar. De opbouw is verslechterd zodat je minder WW-recht opbouwt tijdens het werken. Het terugvallen van 100 procent loon naar 70 procent WW is overigens een forse aderlating en niet de hangmat die verslechteraars schilderen bij verdediging van afbraak van de WW. In cao’s wordt de verslechtering van drie naar twee jaar bestreden door regelingen.

Na de crisis van 2008 zijn veel werkloze werknemers naar zzp gedrukt. Partijen zoals VVD, CDA, D66 vinden dat een goede ontwikkeling. Als het aan hen lag zou de WW voor werknemers hooguit een jaar worden. Ook de toename van het aantal uitzendkrachten vinden zij een goede ontwikkeling.

De regering beseft dat toepassen van afgebroken sociale voorzieningen de economie in een enorme neerwaartse spiraal zou brengen

Het gevolg van deze daglonercultuur is dat tegenslagen in de economie op zzp’ers, uitzendkrachten, oproepkrachten, payroll-contracten worden afgewenteld. Het slechtst af zijn de zzp’ers. Die vallen terug op de bijstandswet. Daarbij geldt geen bijstand als de partner verdient of de zzp’er vermogen heeft. Dat is bijna altijd het eigen huis. Bijstand is niet 70 procent van je loon. 70 procent geldt voor iemand die WW krijgt. Het sociaal minimum, de bodem, is 70 procent van het wettelijk minimumloon. Dat is 1157,52 euro bruto voor alleenstaanden.

Het sociaal minimum is overigens ook het bedrag waarbij volgens het kabinet iemand economisch zelfstandig is. Volgens deze meet-methode is 64 procent van de vrouwen economisch zelfstandig. Na de WW geldt de bijstand.

Neerwaartse spiraal

De regering beseft kennelijk dat toepassen van de afgebroken sociale voorzieningen, de economie in een enorme neerwaartse spiraal zou brengen. Vandaar dat zij tijdelijke werktijdverkorting, die voor werknemers ten koste zou gaan van hun WW-recht, nu niet ten koste van WW laat gaan. De uitkering is niet 70 procent maar 90 procent. In veel CAO’s is geregeld dat het loon wordt aangevuld tot 100 procent. Die voorwaarde heeft de regering nu toegevoegd voor het toekennen van tijdelijke werktijdverkorting. Voor zzp’ers geldt dat zij aanvulling kunnen krijgen, als hun omzet wegvalt of deels wegvalt, tot bijstandsniveau zonder inkomens- en vermogenstoets. De bijstandsuitkering voor echtparen is 1428,14 euro netto per maand. Voor alleenstaanden 999,70 euro. Als er meer bijstandsuitkeringen per gezin zijn, wordt gekort, de zogenoemde voordeurregeling.

De maatschappij die in jaren van VVD-beleid is gecreëerd is er één van ieder voor zich en niemand voor ons allen. Het is zaak terug te keren naar sociale voorzieningen die opgebouwd worden met premies. Daardoor kan iemand die getroffen wordt door werkloosheid of ziekte, verder leven.

Inkomes

Het leidt er ook toe dat een crisis gedempt wordt door inkomens uit sociale uitkeringen. Het noodgedwongen ingrijpen van het kabinet waarbij door kabinetten sinds de jaren tachtig afgebroken voorzieningen, deels tijdelijk worden hersteld, laat zien dat het besef dat sociale voorzieningen nodig zijn in de maatschappij ook bij hen is doorgedrongen.

U kunt ons helpen de journalistieke onafhankelijkheid in Fryslân te waarborgen. Klik hier om een bijdrage te leveren.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus? Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws

Meest gelezen

menu