Alarm over gevaar voor verdrinking van een kind is een oproep aan alle volwassenen: zwemles is niet genoeg | Commentaar

Ziekenhuizen in Groningen en Amsterdam slaan samen met de Nationale Raad Zwemveiligheid alarm over de grotere risico’s op verdrinking van kinderen, nu door corona de zwemlessen zo lang hebben stilgelegen. Dat vergt inderdaad een inhaalslag maar vooral, zoals altijd, grote alertheid van ouders.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Beeld: FD

Vooropgesteld: met de zwemveiligheid in Nederland is het uitstekend gesteld. Ten opzichte van andere landen zijn de verdrinkingscijfers hier te lande ronduit laag; gemiddeld één op tweehonderdduizend mensen. Dat ligt in veel andere landen al snel meer dan twee keer zo hoog. Ook ten opzichte van zichzelf doet Nederland het goed: er is een indrukwekkende verbeterslag gemaakt ten opzichte van de jaren vijftig. Toen verdronken jaarlijks vier- tot vijfhonderd mensen; sinds het jaar 2000 ligt het aantal verdrinkingsdoden stabiel rond de 87 per jaar.

Schoolzwemmen

Nieuws

menu