Alleen door van iedereen een inspanning te vragen, houden we onze omgeving ook voor de toekomst leefbaar en gevarieerd | Opinie

De koppen staan op veel plekken tegen elkaar in het stikstofdossier. Laten we in vredesnaam stoppen met ontkennen van de stikstofproblemen en met respect voor elkaar de problemen oplossen. In alle sectoren.

Duinen op Ameland, met zicht op de Noordzee.

Duinen op Ameland, met zicht op de Noordzee. Foto: Shutterstock

In maart was ik op Ameland. Een boswachter vertelde hoe alle zeilen bijgezet moeten worden om wat over te houden van de grote soortenrijkdom in het duingebied. Door kostbaar beheer lukt dat deels, maar het is dweilen met de kraan open. Uit de lucht daalt steeds weer stikstof neer, maar ook door de steeds lagere grondwaterstanden is het haast onbegonnen werk. ,,De duinen”, vertelde hij, ,,herbergen het grootste aantal soorten planten van alle gebieden in Nederland. Dat is echt uniek en het doet zeer dat we daar zo onzorgvuldig mee omgaan. We zien het hier in de praktijk, het landschap verandert en er blijft vooral een soortenarm gras- en bramenlandschap over.”

Nieuws

menu