Als er geen geld en hulp komt, kan het rijk de jeugdzorg beter terugnemen van gemeenten | Commentaar

Een op de drie gemeenten in Nederland heeft de begroting voor 2021 niet rond gekregen. Dat zijn 120 gemeenten. In Fryslân staan negen van de achttien gemeenten onder verscherpt provinciaal toezicht vanwege zorgen over de financiën. De maat is terecht vol.

Als er geen geld en hulp komt, kan het rijk de jeugdzorg beter terugnemen van de gemeenten.

Als er geen geld en hulp komt, kan het rijk de jeugdzorg beter terugnemen van de gemeenten. Foto: Shutterstock

Andere (Friese) gemeenten bezuinigen hard, doen een stevige greep in de reserves of verhogen lokale lasten om uitgaven en inkomsten een beetje in evenwicht te brengen en voorzieningen overeind te houden. Het koekoeksjong in het hele verhaal: de jeugdzorg, à 1,7 miljard euro.

Nieuws

menu