Als het kabinet verder wil, kan het beter het complete coalitieakkoord herzien | Commentaar

Terugkomen op afspraken is geen schande. Daarom zou het kabinet niet alleen de stikstofafspraken maar het hele coalitieakkoord tegen het licht moeten houden. Het zou meteen een goede test zijn om te kijken of de coalitie er nog wel zin in heeft.

Henk van der Laan.

Henk van der Laan. Foto: FD

Het is overdreven om te stellen dat het kabinet de facto is gevallen, zoals her en der gesteld is, maar vicepremier Wopke Hoekstra heeft de coalitie wel in een moeilijk parket gebracht met zijn woorden dat het stikstofrichtjaar 2030 voor zijn partij CDA ,,moeilijk te dragen is”.