Als natuurlijke ecosystemen instorten bezwijkt uiteindelijk ook de economie | Opinie

De landbouw zelf het stikstofprobleem laten oplossen, is geen goed idee. Een stevige krimp van de veestapel is noodzakelijk om de natuur niet langer te laten lijden. En bedenk daarbij: een gezond landbouwsysteem is voor 100 procent afhankelijk van een gezonde ecologie.

Stuifduinen op het Aekingerzand. De vermossing is het gevolg van stikstofdepositie.

Stuifduinen op het Aekingerzand. De vermossing is het gevolg van stikstofdepositie. Foto: Wybe Fraanje

Met een opiniestuk in het Friesch Dagblad van 21 juni stelt Jan van Weperen, namens de VVD Denktank Landbouw & Platteland Fryslân, dat het kabinet oplossend vermogen mist om de stikstofcrisis tot een goed einde te brengen . Zijn oplossing is ‘Geef de boeren de ruimte. De sector heeft oplossend vermogen. Dat heeft ze laten zien bij antibioticagebruik, bij gewasbeschermingsmiddelen en mineralengebruik’. Op deze stelling is veel af te dingen.