Arcadia, waar is ons Fries gebleven? Het is hoog tijd voor een discussie over de criteria voor overheidssubsidies aan de culturele sector | Opinie

In Fryslân wordt weer een enorm cultureel ‘feest’ opgetuigd. Arcadia zal volgend jaar honderd dagen duren. Net als in 2018 is het Fries in het programma nergens te bekennen. Laten Provinciale Staten dat gebeuren?

Bezoekers op het binnenterrein van de Blokhuispoort in Leeuwarden poseren bij de toeristische zuil van Fryslân.

Bezoekers op het binnenterrein van de Blokhuispoort in Leeuwarden poseren bij de toeristische zuil van Fryslân.

Jongstleden geschiedde mij iets eigenaardigs: ik werd per mail uitgenodigd, zonder verder commentaar, voor een overleg tussen Keunstwurk en Arcadia. Met geen van beide organisaties stond ik in contact, dus was ik een beetje verbaasd. Keunstwurk is de provinciale kunstbevorderingsclub en Arcadia is de naam van een groot cultureel festijn dat volgend jaar in Fryslân voor het eerst zal worden gehouden. Het zal maar liefst honderd dagen duren.

Nieuws

menu