Artikel 1 van de Grondwet is aangepast: het is belangrijk dat Fryslân blijvend laat zien dat discriminatie op grond van handicap en geaardheid echt niet meer kan | Opinie

In artikel 1 van de Grondwet staat nu ook het verbod op het discrimineren op handicap en seksuele gerichtheid. De tekst van het artikel in de hal van het provinciehuis in Leeuwarden zal dus moeten worden aangepast. Dat lijkt een kleine klus, een vanzelfsprekendheid. Maar voor ons is het een betekenisvol moment.

Ger de Vries van HR Groep/Wayfinding brengt in 2019 artikel 1 van de grondwet aan op de wand in het provinciehuis.

Ger de Vries van HR Groep/Wayfinding brengt in 2019 artikel 1 van de grondwet aan op de wand in het provinciehuis. Foto: Jacob van Essen

Artikel 1 van de Grondwet is gewijzigd. Dit artikel gaat over het gelijkheidsbeginsel en over het feit dat er niet gediscrimineerd mag worden. In het artikel staat een lijstje van elementen op grond waarvan discriminatie in ieder geval verboden is. Daar zijn ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid” nu aan toegevoegd. De Eerste Kamer stemde vorige week in met deze wijziging. Een initiatiefvoorstel van PvdA, GL en D66 is daarmee, na een lange procedure, definitief aangenomen.

Nieuws

menu