Bereikbaarheid van zorg, onderwijs en openbaar vervoer moet als minimum gelden voor de leefbaarheid in dorpen | Opinie

In het regeerakkoord is nauwelijks aandacht voor krimpregio’s. Het is mogelijk kansregio’s te creëren. Dan moet het kabinet wel andere keuzes maken. Zoals investeren in bereikbaarheid.

Inwoners van dorpen in Waadhoeke protesteren in maart 2020 tegen de plannen voor het openbaar vervoer.

Inwoners van dorpen in Waadhoeke protesteren in maart 2020 tegen de plannen voor het openbaar vervoer. Foto: Hieke Joostema-Greidanus

De symboliek had niet treffender kunnen zijn – terwijl het pas ingezworen kabinet zich opstelde voor de bordesfoto, stonden gedupeerde Groningers noodgedwongen urenlang opgesteld in de rij om kans te maken op een subsidie voor aardbevingsschade. Een ongekend valse start die sterke twijfels oproept over het vermogen van dit kabinet om verder te denken dan de Randstad, en juist de nodige aandacht de vestigen op regio’s waar de leefbaarheid al decennia achteruit gaat.

Nieuws

menu