Richt de blik op het geboden perspectief voor landbouw en regio | Commentaar

De communicatie van het kabinet rond de stikstofplannen voor de landbouw is niet goed genoeg geweest. Een landkaart met kleurtjes voor vermindering van uitstoot per gebied is een eigen leven gaan leiden. En het was beter geweest de reductiedoelen voor andere sectoren tegelijkertijd te presenteren. Toch blijft er ook voldoende perspectief, voor landbouw en landelijk gebied.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) presenteerden anderhalve week geleden respectievelijk hun Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied en Perspectieven voor agrarische ondernemers . De opdracht is fors; een gemiddelde halvering van de stikstofuitstoot per 2030, en een nog grotere opdracht rond kwetsbare natuur. Maar de teloorgang van natuur, onze gezondheid en economie vragen daarom. En na lange tijd onvoldoende te hebben geïnvesteerd, pakt het kabinet nu de handschoen op wat betreft stikstofverbindingen, water, klimaat en natuur.