Boeren liggen ten onrechte onder vuur, we moeten trots zijn op hun producten en innovatie | Opinie

De helft van de Nederlandse veestapel moet weg, aldus D66. GroenLinks wil boeren desnoods onteigenen. Dergelijke plannen raken niet alleen de boeren, maar ook de gemeentelijke politiek in Noardeast-Fryslân, zegt CU-fractievoorzitter Klaas de Jager.

Koeien in de wei.

Koeien in de wei. Foto: Shutterstock

Onze boeren liggen al een aantal jaren onder vuur. Ziektes, te intensief, overproductie. En nu krijgt deze bedrijfstak ook nog de schuld van het stikstofprobleem. Welke sectoren hebben ooit offers gebracht ten gunste van de landbouw?

De laatste vier jaar heeft de landbouw vijftigduizend hectare ingeleverd ten gunste van natuur en infrastructuur. Ons land is al lang geen boerenland meer. Op dit moment is nog slechts 1,5 procent van de beroepsbevolking boer en 1,82 miljoen hectare is landbouwgrond. Om in ons eigen voedsel te voorzien zou er 3,3 miljoen hectare nodig zijn.

Kom in de kas

Elke dag stoppen er drie agrariërs/tuinders met hun bedrijf. Hierdoor wordt hun stem in het politieke debat kleiner en kleiner. Er wordt vaker over dan met ze gepraat. De agrarische tak is ook dit jaar zwaar op de proef gesteld. En veelal onterecht. Juist onze boeren doen hun uiterste best voor de samenleving en dierenwelzijn: koeien lopen in de wei, men werkt aan een betere weidevogelstand, men wast lucht om ammoniak op te vangen, onderhoud elzensingels en houdt Open Dagen, zoals ‘Kom in de kas’.

Maar telkens weer gaat de beschuldigende vinger naar de landbouw. Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar gezien waar de afhankelijkheid van het buitenland toe kan leiden. Gebrek aan medicijnen, veel te weinig computerchips en op korte termijn ook een gebrek aan veilig geproduceerd voedsel? Er zal een veel eerlijker handelsketen moeten komen waardoor de macht van de supermarkten behoorlijk wordt ingeperkt. Zij willen immers de laagste prijsgarantie voor de hoogste kwaliteit.

Consument

Ook de consument zal de knop moeten omzetten. Er wordt nog steeds te veel voedsel verspilt en weggedaan. We kopen nieuwe aardappelen van Malta, tomaten uit Spanje etc. in plaats van lokaal en seizoensgebonden. Zien wij het belang nog in van een van onze eerste levensbehoeften: voedsel? Waarom kopen wij niet rechtstreeks van ‘de boer’ melk, aardappelen, fruit, groentes, eieren en bloemen?

Voordelen hiervan zijn dat burgers zien waar ons voedsel vandaan komt, het vers genuttigd kan worden en meestal ook nog goedkoper is dan in het schap van de supermarkt. Zonder plastics of folie. Zo wordt ook de actie ‘Koop lokaal’ in praktijk gebracht en steun je direct onze boeren.

Tot slot: politieke partijen en maatschappelijke organisaties tuimelen over elkaar heen om het hoogste woord te hebben over al het onheil dat door boeren is aangericht. En al zijn deze thema’s belangrijk, er wordt één thema steevast genegeerd en dit is wellicht het belangrijkste thema voor de Nederlander. De Europeaan. Voor de mens. Dat thema is voedselzekerheid en daar zijn boeren voor nodig. Simpel.

Wij zijn in ieder geval erg trots op onze boeren, hun producten en hun innoverende bedrijfstak.

Klaas de Jager is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Noardeast-Fryslan.