Het leven naar je eigen woorden, dat is momenteel het te nemen struikelblok voor het CDA | Commentaar

Maandag bepaalt het CDA-bestuur of het in september een partijcongres houdt. Veel leden willen zo’n congres liever eerder. Want wat de partij de afgelopen tijd naar buiten toe heeft laten zien, zijn varianten op één thema: eigen belang en overtuiging belangrijker vinden dan dienstbaar zijn aan elkaar en samen optrekken.

Beeld:

Beeld: FD

Voor de buitenwacht is het bijna een doorlopende theatervoorstelling om te aanschouwen hoe zich de ene na de andere pijnlijke kwestie voordoet. Voor de partij zelf is het beschamend en intens verdrietig. En in flagrante tegenstelling met de titel van het laatste visiedocument van de partij, Zij aan zij . Idealiter is de interne cultuur toch een voorbeeld van wat de partij de hele samenleving toewenst.

En dat is, volgens de inleiding, aldus: ‘In de christendemocratie is de wereld geen vechtkooi waar het recht van de sterkste geldt, maar is de wereld gegeven om samen te leven en samen te werken. Dat betekent in de praktijk van alledag: samenwerken, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar.’ Een cynicus zou smullen van die woorden.

Praatsessies

Rapporten vol zijn er geschreven over waar het de partij om gaat: Nieuwe wegen, vaste waarden. Na de klap. Kiezen en Verbinden. Zij aan Zij . De door Hoekstra aangekondigde praatsessies ‘over het inhoudelijke verhaal van het CDA’ in aanloop naar het komende congres zouden overbodig moeten zijn: dat inhoudelijke verhaal is er allang. Solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap: ieder partijlid kan de grondwaarden dromen.

Het leven naar je eigen woorden, dat is het te nemen struikelblok. Dat vraagt van iedereen in de partij, van gemeenteraadslid tot minister, een gerichte focus op de vraag: wat betekenen die beginselen voor mijn werk vandaag, voor mijn vergadering van morgen, voor de stemming die er op de agenda staat, voor de brief die ik krijg uit mijn stad of uit mijn regio?

Gebrokenheid en verwarring

Elke dag, bij al het werk, de aandacht te richten op de eigen grondbeginselen en die voorop te stellen in vooroverleggen, debatten, wetgeving, moties en wat dies meer zij. En steeds duidelijk maken wat de verbinding is van de praktijk naar de principes: voor deze beleidslijn kiezen we, voor dat voorstel stemmen we, omdat dit is waar wij als CDA voor staan.

Het beeld van het CDA is er momenteel een van gebrokenheid en verwarring. Dat beeld wordt niet gelijmd door opnieuw gesprekken of rapporten over waar het CDA voor staat. Beeldvorming is geen maaksel van rapportschrijvers, marketeers of spindoctors. Het is de kwaliteit van het inhoudelijke politieke handwerk dat gestaag een stabiel en krachtig beeld kan doen groeien.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl