Het gebrek aan daadkracht bij het kabinet om de klimaatcrisis aan te pakken is stuitend: je zou er moedeloos van worden | Column Sybrand Frietema de Vries

De daadkracht die dit kabinet onlangs tentoonspreidde geeft geen enkele hoop dat bij de partijen in dit demissionaire kabinet ook maar een glimp van een begin tot een aanzet van een kiem van urgentie bij de aanpak van het klimaatprobleem leeft.

In Woudsend stonden de straten in augustus blank.

In Woudsend stonden de straten in augustus blank. Foto: niels de vries

Het was geen nieuws. Het dikke rapport van de International Panel on Climate Change (IPCC) bevestigde, met nóg iets meer zekerheid, dat wat we allemaal al jaren weten. We leven in een klimaatcrisis en we moeten zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen naar nul. Zelfs met die enorme inspanning zullen ‘onomkeerbare’ klimaatveranderingen optreden. Het VN-rapport wond er geen doekjes meer om: dit staat vast, er is hier geen discussie meer over.

Nieuws

menu