Column | Er is een tekort aan werknemers en dus kun je nu je eisen op tafel leggen. Pak je kans!

Zou je meer verantwoordelijkheid willen? Werk je deeltijd, maar op ongunstige tijden? Een opleiding? Een hoger salaris? Nu is de tijd om daar iets aan te doen.

Personeel gezocht bij een horecagelegenheid. De vraag naar personeel loopt hard op.

Personeel gezocht bij een horecagelegenheid. De vraag naar personeel loopt hard op. Foto: marco de swart marco de swart

Al jaren erger ik me aan de term ‘arbeidsmarkt’. De arbeidsmarkt is namelijk geen markt. Op een markt kun je vrij beslissen of je wel of niet iets koopt. Maar zonder werk, en dus zonder inkomen kom je er niet. Tot nu was er vaak sprake van veel sollicitanten voor weinig banen. Onder het mom van ‘klantgericht’ moest de medewerker zich schikken in soms erg ongemakkelijke eisen van de werkgever. Dat is nu anders. Veel werkgevers stellen nu geen eisen maar vragen aan hun (beoogde) medewerker.

Er zijn nu meer banen dan sollicitanten. Nu is er dan toch, zolang het duurt, echt sprake van een markt waar partijen door onderhandeling elkaar moeten vinden. Werkgevers lijken ineens meer bereid na te denken over roosters, loonsverhogingen, betere verlofregelingen, loopbaanbeleid, kortom alles om mensen te binden en nieuwe mensen te verleiden bij hen te komen werken.

Hoewel ik ook al weer geluiden heb gehoord om migranten naar ons land te halen (goedkoop!). Benieuwd of ze in de gezondheidszorg, het onderwijs, de thuiszorg, transport en logistiek, de horeca, de bouw en andere technische bedrijfstakken (ProRail bijvoorbeeld) voldoende creatief kunnen worden om dreigende stagnatie in de productie af te wenden. Want er is voldoende arbeidsreserve.

Mensen met een iets mindere kwalificatie kunnen soms worden ingezet (kans op persoonlijke groei), deeltijders willen best meer uren werken mits je rekening houdt met hun privébelangen. En ook lonen staan onder druk: diverse cao-lonen gaan omhoog. Natuurlijk gaan diezelfde medewerkers daar in hun vrije tijd iets van merken: openingstijden worden misschien beperkter, tarieven hoger, serviceniveaus minder. Maar misschien wordt ons totale welzijn wel beter met een betere balans tussen ons leven als werknemer en producent, en ons leven als burger en consument. In elk geval worden partijen gelijkwaardiger.

Vooruit

Ik heb de laatste tijd veel jonge mensen aan tafel die vooruit willen. Bij hun eigen baas, of eventueel elders. Mensen die niet weten hoe ze hun eigen belangen, die vaak ook nog niet zo helder zijn, kunnen inzetten in een gesprek met hun werkgever. Na een aantal gesprekken met mij kunnen ze dat wel. Tot nu zijn alle mensen die bij me kwamen (technisch opgeleid) succesvol geweest. Hun werkgever werkt mee aan het verwezenlijken van hun wensen en belangen. En de werkgever betaalt ook nog graag de rekening voor mijn inbreng en adviezen. Weet je waarom? Er zijn meer vacatures dan sollicitanten. Pak je kans.

Herman Leusman is loopbaanadviseur, www.passiebility.nl