Afghaanse tolken die voor buitenlandse troepen hebben gewerkt moeten snel geholpen worden | Commentaar

Afghaanse tolken die voor buitenlandse troepen hebben gewerkt, vrezen voor hun leven nu steeds meer militairen, onder wie Nederlanders, het land verlaten. Er zijn veel zorgen over de veiligheid van de tolken.

Uitzicht over de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Uitzicht over de Afghaanse hoofdstad Kabul. Foto: EPA

Zo zijn er berichten over tolken die zijn vermoord nadat ze hadden gewerkt voor de internationale coalitie in Afghanistan. Twee jaar geleden werd al bepaald dat de bedreigde vertalers in aanmerking komen voor asiel in Nederland.

De VVD en D66 drongen er deze maand nogmaals in de Tweede Kamer op aan dat de tolken snel naar Nederland moeten komen nu de risico’s nog groter worden door de terugtrekking van buitenlandse militairen uit Afghanistan. Die oproep volgde op een vergelijkbaar verzoek van Nederlandse militairen, die benadrukten dat internationale missies niet zonder dit soort tolken kunnen.

Groot probleem

Veel landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten hebben inmiddels hun tolken al lang ontvangen. Maar dat is niet geval in Nederland, hoewel de Kamer wil dat dit gebeurt. Het grote probleem is bureaucratisch van aard, zoals dat in ons land schandelijk ook bij andere dossiers (aardbevingen in Groningen, toeslagenaffaire) vaker voorkomt.

In dit geval is de beperkende factor dat de hele asielprocedure voor tolken in Afghanistan moet worden doorlopen. Het probleem is echter dat ze niet kunnen reizen, omdat wegen of andere infrastructuur kapot zijn. Ze hebben bovendien vaak een prijs op hun hoofd staan. Nederland verwacht dat ze hun hele land doorreizen om netjes te verschijnen op de Nederlandse ambassade, alwaar de medewerkers de juiste stempels zetten.

Schier onoverkoombaar

De Kamer heeft besloten dat de tolken snel naar Nederland mogen komen, maar zo’n haast lijkt in het bureaucratisch universum waarin overheidsinstellingen leven een schier onoverkoombaar probleem, ondanks dat volksvertegenwoordigers en ook Afghanistan-veteranen die goed met de tolken hebben gewerkt hierop hebben aangedrongen.

De Afghaanse mensen, die meer deden dan alleen vertalen, bijvoorbeeld het aangeven van culturele gewoonten, wijzen op verschillen tussen bevolkingsgroepen en hielpen met hun geografische kennis, zijn hun leven niet zeker in het land. Ze worden door de taliban met de dood bedreigd. Die zien de tolken als verraders en als ze hen niet kunnen pakken dan gaan ze achter broers, vaders of neven aan om zo de tolk te pakken te krijgen.

Blijkbaar heeft Nederland niets geleerd van de schandelijke manier waarop werd omgegaan met tolken in Bosnië tijdens en na het Srebrenica-drama. Nederland moet snel in actie komen om een drama met tolken in Afghanistan te voorkomen.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl