Commentaar: Blijf de verbinding met elkaar zoeken

Leeuwarden is klaar voor de komst van de reuzen. Vanaf vandaag zullen honderdduizenden bezoekers in de hoofdstad kijken naar het evenement, dat de grote publiekstrekker moet zijn in dit culturelehoofdstadjaar.

In andere steden waar de reuzen van het Franse gezelschap optraden, is al wel gebleken dat de reuzen erg tot de verbeelding spreken.

In andere steden waar de reuzen van het Franse gezelschap optraden, is al wel gebleken dat de reuzen erg tot de verbeelding spreken. Foto: Friesch Dagblad

Aandacht voor theatergezelschap Royal de Luxe en hun grote marionetten is er deze week genoeg. Zowel regionale als landelijke media pakken er groot mee uit. De stad rekent op veel bezoekers en alles wijst erop dat die ook zullen komen. Voor de horeca en vele andere ondernemers lijkt het evenement dan ook bij voorbaat geslaagd.

Bij discussies over culturele hoofdstad wordt veel gesproken over wat dit jaar aan Fryslân zal nalaten. Want - daar is iedereen het over eens - de extra impuls die de provincie hier dit jaar van krijgt, moet liefst ook nog vele jaren na-ijlen. Niet alleen in aantallen bezoekers, maar ook op andere vlakken: cultureel, maatschappelijk, enzovoort.

Mogelijkheden onbenut gebleven

Dat aspect is ook bij de reuzen belangrijk. Ze zijn met een kostenpost van 3,1 miljoen euro immers verreweg het duurste evenement op de met gemeenschapsgeld opgebouwde begroting van LF2018. En dan zijn de vele duizenden uren aan inzet van ambtenaren en politie nog niet eens meegerekend.

Lees ook: Dit is de route die de reuzen dit weekend lopen

In andere steden waar de reuzen van het Franse gezelschap optraden, is al wel gebleken dat de reuzen erg tot de verbeelding spreken. Dat is te meer een reden dat juist van dit evenement een brede impuls mag worden verwacht.

Sommige mogelijkheden zijn onbenut voorbijgegaan. Zo zouden de reuzen voor onderwijsinstellingen een kans bij uitstek zijn geweest om leerlingen nieuwe kennis bij te brengen, bijvoorbeeld met een lessenseries over theater of over de techniek achter de reuzen.

Voor het onderwijs was dit een kans bij uitstek geweest om leerlingen te laten kennismaken met techniek

Maar minstens zo belangrijk is wat het evenement zeker belooft te doen: mensen samenbrengen. Al die duizenden bezoekers kunnen samen ervaren hoe een kunstproject hen onderling even zal verbinden: van jong tot oud en van rijk tot arm.

Waardevol

Zo kan het evenement de komende jaren zeker van blijvende waarde zijn. Al die bezoekers kunnen meemaken hoe waardevol het kan zijn om samen te komen en niet thuis te blijven staren naar televisie of sociale media. Als ze die ervaring vasthouden, hebben ze in onze provincie genoeg mogelijkheden om er ook na LF2018 op uit te blijven trekken voor cultuur. Denk alleen al aan die tientallen gondelvaarten en andere optochten die Fryslân rijk is: ook daar zorgen lokale vrijwilligers op een kleinere schaal voor het verbinden van mensen.

Ook op een nog kleinschaliger niveau blijft het belangrijk om verbinding te zoeken. Dat begint al bij iedereen in de eigen straat. Want een kop koffie drinken bij een eenzame buurtgenoot kan al heel waardevol zijn.

Nieuws

menu